×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

افزونه جلالی را نصب کنید.  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
«شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین» مولوی محمد مختار مفلح

حضار گرامی دانشمندان ارجمند !

پیشاپیش همه تدویر این مجلس را که به هدف شناسایی زمینه تداوم بحران راه اندازی شده است را به شما تبریک می گویم واز اینکه همه قدم رنجه فرموده اید وندای این نشست علمی را لبیک گفته ایدمراتب سپاس گزاری خودرا به محضر یکا یک شما پیش کش می نمایم.

برادران و خواهران !

بیش از سی سال است که کشور ما درآتشی افروخته به دست بیگانگان چنان می سوزد که اکنون طومار سیاه بد بختی این ملت از هزاره دوم میلادی به هزاره سوم میلادی نیزامتداد یافته است و در عین اینکه همه امید را به آینده درخشان این کشور از دست نداده ایم وهنوز هم آینده کشور خویش را با اتکا به اراده ازلی خداوند وبه یمن ایستادگی ملت عزیزمان درخشان تصور می کنیم اما واقعیت موجود کشور، ما را برای یک بار دیگر به اندیشیدن پیرامون انگیزه های تداوم این جنگ ویران گری که هرگز سایه شوم آن از کشور ما چیده نشده است ، وامیدارد.

شکی نیست که در کنار ده ها عامل درونی که که آب به آسیاب این بحران می ریزد اما عوامل مهم ،استراتیژیک و در عین حال از دیدها نهان مانده ی دیگری نیز است که ریشه های این درخت خبیثه بحران از آن تغذیه نموده و سبب رشد سرطانی غده جنگ در کشور گردیده است .

آغاز سرخ و تداوم سیاه:

روشن است که هسته های اولیه بی ثباتی در کشور زمانی بذرگردید که جنگ سرد هنوز درخط های مقدم جنگ در آسیا و سایر نقاط حساس جهان به سوی مبدل شدن به جنگی گرم پیش می رفت. قرار گرفتن افغانستان درمدار منافع کشور شوروی سابق و سپس اشغال نظامی کشور توسط ارتش سرخ ، حساب نوی در باب قضیه افغانستان باز نمود که ثمرات آن را در ناهنجاری های گسترده ای چون بهم خوردن بافت خانواده ها در اثر از دست دادن بستگان ، مهاجرت گسترده وملیونی و گشوده شدن وشکستن مرزهای کشور می توان مشاهده نمود.

البته می توان این آغاز سرخ را شروع تیره روزی مردم افغانستان پنداشت که با کمرنگ شدن دولت وتضعیف پایه های آن همراه بود.

جریان های مقاومت اسلامی که امر آزادی کشور به عهده آنان قرار داشت بی هیچ مکثی در امردفاع ازکشورقدم زدند که مقاومت آنان در برابر پکت کمونیزم در جهان دهه های هشتاد میلادی نزد افکار آزادی دوست دنیا ستودنی بود.

شکی نیست که انتفاضه های پیهم در مناطق اسرائیل ازلحاظ تقارن زمانی با جهاد مردم افغانستان جای تأمل زیادی دارد. اینکه ملت افغانستان با نزدیک شدن به قله ظفروتقرب به سرمنزل پیروزی در برابرابرقدرت تا دندان مسلحی چون اتحاد جماهیر شوروی سابق، نزد ملت های دربندی مانند ملت مسلمان ومظلوم فلسطین انگیزه های مقاومت  را بیدار نموده باشد هرگز شکی وجود ندارد که برهمین مبنا دیدیم که انتفاضه اول درست در پایانه های اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ صورت گرفت. اما روابط متقابل بحران افغانستان وفلسطین دراین حد متوقف نماند وبا توجه به شرایط منطقه ای وبین المللی ابعاد گسترده ای دیگری به خودکسب نمود.

خروج نیروهای شوری ازافغانستان و درپی آن فروریزی شیرازه کشور بزرگ اتحاد جماهیرشوری منطق سیاسی – نظامی حاکم بردنیا وبه ویژه در شرق میانه را به شدت زیر ورو نمود ، پیروزی افغانستان از لحاظ مادی عقب مانده در برابر ارتش شوروی وقت بی گمان در قرائت های تحمیل شده بر مردم شرق میانه به خصوص رژیم صهیونیستی اسرائیل تغییراتی زیادی را وارد آورد.

آنچه در جنگ های 1948 و1967 گذشته بود تاثیر عمیقی بر روان مردم شرق میانه به جای گذاشته بود، افسانه شکست ناپذیری اسرائیل که در بیش از چند دهه بردماغ مردم فلسطین تزریق می شد دیگر در پرتو شکست روسها از افغانستان رو چنین تندیس ساخته شده از برف فرومی ریخت ، موج حرکت های اسلامی واصلاحی ای که پیرامون فلسطین روبه رشد گذاشته بود نیز ازنشانه های بارزی از بازگشت خود باوری در روحیه شکست خورده مردم شرق میانه وبه خصوص فلسطین بود که زنگ ها خطر را درتل ابیب به صدا می آورد. دراثر این بیم وهراس ، ما شاهد هستیم که هرآن شهروند کشورهای اسلامی شرق میانه که با جهاد افغانستان دارای روابطی بودند بعد از برآمدن روس ها از افغانستان در کشور ها خود از محدودیت های مدنی شروع تا محرومیت از آزادی وحتا شکنجه روبرو گردیدند ، چرا؟

روشن است که رژیم صهیونیستی از رسیدن پیام جهاد مردم افغانستان چنان در دریای عمیقی زا نگرانی فرورفته بودکه حتا آن عده از شهروندان فلسطینی که دردوران جهاداز پاکستان دیدن به عمل می آوردندرا خود زیربازجویی وتعقیب قرارمی داد.

تنگ سازی فضا بر نیرو های مقاومت طلبانه جریان های آزادی خواه که مسلما از منابع اسلامی نیز الهام می گرفتند در کشورهای شرق میانه به ویژه ذریعه حکومت هایی که خود در نوعی همسویی بارژیم قرار داشتند فضارا به این دسته ازافراد خفقان آور ساخت .

رهایی ازموج آزادی طلبی در میان ملت های عربی چنان روبه فزونی گرفته بودکه از نیمه دوم دهه هشتاد شروع میلادی گردیده بود یکی از دغدغه های جدی رژیم صهیونستی به شمارمی آمد ، واضح است که رژیم باید برای نجات از باز شدن جبهه آزادی طلبانه تازه دیگری ، می باید به وسایل مختلفی به هدف جلو گیری ازآن دست زده باشد.همی است که این دید گاه که رژیم پیوسته در پی این بوده است که در صدد شکستن هسته های مقاومتی که بعد از بیرون شدن روس ها از افغانستان در حول وحوش فلسطین اشغالی درحال شکل گرفتن بود بیشتر قوت می یابد.

باتوجه به واقعیت های یاد شده مقهور نمودن هسته های آزادی طلبان از کشورهای عربی به رانده شدن از سرزمین های شان به نقطه دوردستی چون افغانستان یکی از ایده آل ترین شرایطی بوده که رژیم خواسته است تا عملی گردد.

آنچه از جنگی که امروزدرکشور ما جریان دارد ودارای روانشناسی چند پهلویی است ،اگر از منظر منافع رژیم صهیونستی به دقت مطالعه گردد، تصور می شود که منافع این جنگ تنها به حساب رژیم واریزمی گردد وبس.

ما شاهد هستیم که فضای کشور های اسلامی پیرامون رژیم صهیونستی ای که حس ملی گرایی درمیان مردم آنان از دراثر شکست از رژیم درگذشته به شدت جریحه دار گردیده است چنان تنگ ساخته شده است که این نیروها برای ابراز خواست های خود مجالی نمی یابند که این فضای عمدا ایجاد شده ، افغانستان را برای ابراز نفرت برعلیه رژیم به سان بهشتی انتقام جویی برای همه جوانان سرخورده از وضعیت موجود درآورده است.

اشتباه نکنیم که منظور این است که عناصر این جنگ عمال رژیم اند ، بلکه قصدمان این است که دشمنان سوگند خورده رژیم صهیونستی با انتخاب قهری افغانستان به عنوان یگانه منفذی برای ابراز احساس نفرت از عملکرد رژیم وضعیتی را پدید آورده اند که در اثر این انتخاب ، منافع ملی افغانستان مرد افغانستان سخت ترین زیان ها رامتحمل گردیده است.

خواهران برادران !

بیایید برای اثبات این نظریه تکه ها ی به ظاهر جدا از هم وضعیت این منطقه را کنار هم می گذاریم ودراخیر منتظر می مانیم تا چه نتیجه ای به دست می آوریم .

مولفه های تئوری اثرگزاری قضیه فلسطین بر وضعیت افغانستان

1 . فلسطین دربیش از شصت سال متحمل رنج وشکنجه شده وهنوز حس مقاومت درمیان نسل های جوان آن سرزمین زنده وپویا باقی مانده است.

2 . رژیم نتوانسته تا مشروعیت خود را برشرق میانه اسلامی به خصوص میان توده های جامعه بقبولاند.

3 . بیشترین حکومت های کشور های عربی دراثر لابی های صهیونستی حق اعتراض عملی برعلیه رژیم را ازمردم گرفته اند.

4 . انتقام گیری از رژیم صهیونستی پدیده روبه رشد درمیان جوامع اسلامی شناخته شده است.

5 . افغانستان در اثر تهاجم شوری سابق با فاصله گرفتن از سنت ها وعرف های سیاسی به بستر مناسبی برای ابراز نفرت در برابر رژیم صهیونستی مبدل گردیده است .

6 . نسبت کوتاه بودن دست تسلط دولت های حاکم درسی سال گذشته برهمه نقاط کشور، افغانستان به مثابه نقطه امنی درچشم  دشمنان رژیم صهیونیستی عرض وجود نموده است.         درصفح بعد

7 . ادامه بحران در کشور صفوف مقاومت پیکار جویان ضد رژیم را  درپشت دروازه های تل آبیب را خالی ساخته وآتش جنگ درآن منطقه را سرد تر می نماید .

8 . در سایه تداوم بحران درافغانستان افکار عمومی از عملکرد رژیم منحرف گردیده وبهترین فرصت ها را برای اشغال سرزمین های بیشترفلسطینیان و همین گونه یهودی سازی سیمای اسلامی فلسطین وبه خصوص بیت المقدس دراختیاررژیم قرار می دهد.

9 . چون رژیم مستقیما وارد این جنگ درافغانستان نیست ، ودراین جنگ بادخالت کشورهای مسیحی به پیش میرود احساس نفرت میان اسلام ومسحیت را تشدید میکند.  

10 . درفرجام صلح در افغانستان موضوع فلسطین را درصدراولویت های کشورهای منطقه قرار می دهد که چنین کاری به هیچ وجه به نفع رژیم نیست.

باتوجه به مولفه های فوق در یک سخن درقاعده بحران افغانستان عملکرد رژیم صهیونستی به منطق فوق قرارد.

که دلایل فوق مارا وامیدارد تا حل قضیه افغانستان را به باز خوانی مجددبگیریم واین گفتمان که از دید عمومی تحلیلگران دورنگهداشته شده است وارد متن قضیه نماییم وراه حل اسلامی قضیه افغانستان را از دیدگاه کلان که درآن نقش اساسی به دید گاه های جهان اسلام داده شود به بحث بگیریم .

روشن است که تاحال جنگی که در حال حاضر درنوارمرزی افغانستان وپاکستان ادامه دارد از این منظر دنبال گردیده است که با ریشه کن کردن آن چه که تروریزم نامیده می شود می توان به آن پایان داد، اما در پی این هشت سال گذشته که افغانستان متحمل خسارات زیادی گردید این حقیقت بیشتر برملامی گردد که سرافعی در تل ابیت است که به افسون صهیونزم بین المللی جوامع اسلامی را  زهر آلود می سازد.

شاید دلیلی واضح ترازاین برای صدق مدعای فوق نتوان ارایه نمودکه باگذشت این هشت سال نه تنها در صوف واهداف مخالفین برضد نیروهای غربی درمنطقه کاهشی به عمل نیامد بلکه اندک ترین تغییری در مواضع آنان رونما نگردیده است واین خود نشان گراین است که تازمانی که رژیم اسرائیل در فلسطین به قتل وتخریب اماکن مقدس اسلامی ادامه دهد توقع داشتن صلحی پایدار به آروزیی شباهت داشت تا وقعیتی لمس وحس شدنی .

حضار گرامی خواهران وبرادران !

یک بار دیگر از همه تان سپاس گزار خواهیم بود و امیدواریم تا دیدگاه های شما در امر باروری این همایش کمک نموده و همه مان را در امر بازگشت صلح و ثبات در کشور کمک نماید.

تشکر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام ها باید به زبان های فارسی، پشتو، عربی و نگلیسی و مرتبط با مطلب باشد.