true

ویژه های خبری

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان درپیوند به هفته شهید و نوزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا الله علیه … الایه

هموطنان مومن، شهروندان گرامی!

هفته شهید، موعد و میعادی است برای یاد آوری تاریخی لبریز از شکوه جهادی درخشان و ایستادگی افتخار آمیزی که یک برهه از تاریخ کشور را مزین نموده است.

این برهه از تاریخ کشور ما، مزین به نام نامی مردان و زنانی است که برای حراست از کیان کشور و پاسداری از مرز های معنوی و مادی این سرزمین رزمیدند و خود را قربانی دین، خاک و مردم خود داشتند. در این میان بدون شک، شهات قهرمان ملی کشور، نمادی است برای هر شهیدی که از این وطن برای عزت و افتخار این سرزمین ، راه شهادت را انتخاب نموده است.

هفته شهید و سالگرد شهادت احمد شاه مسعود از فرصت های استثنایی در تقویم افغانستان است ، یاد شهید مسعود تداعی گر صد ها شهیدی است که در گوشه و کنار این سرزمین به خاک و خون خفتند و آنان در لیست شهدای نامدار و گمنام این سرزمین ثبت شدند. فرهنگ شهادت در افغانستان فرهنگی است غنی و پربار ، اما این فرهنگ با آن که بسیار گران تمام شده است ، ولی افغانستان را آبرو بخشیده است و برای جهانیان درس داده است . این فرهنگ این درس را می دهد که هر آن کسی که به این وطن چشم طمع بدوزد باید به استقبال شهدای این وطن برود و بهای سنگینی بپردازد. این است برخورد مردم افغانستان با پدیدار شهادت که خیلی هم پر معنی و وسیع است.

حرمت نهادن به هفته شهید، در واقع تجدید تعهد است برای ارزش های کلان این کشور که هست و بود کشور برآن استوار می باشد.

نهضت اسلامی افغانستان، درعین حالی که هفته شهید را گرامی میدارد و به روح همه شهدا و در رأس شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور اتحاف دعا می نماید، باور به این دارد که تجلیل واقعی از شهدا تعهد راستین به راه آنان است که در اندیشه و عمل بایستی راه آنان دنبال گردد. هر گاهی که ما به ارزش های اسلامی و منافع کلان ملی باور مند باشیم و این را در عمل پیاده نماییم، مطمئن خواهیم بود که راه شهدا یعنی این!

روح همه شهدای مان شاد و آرمان های شان جاویدان باد!

نهضت اسلامی افغانستان

۱۸ سنبله ۱۳۹۹

کابل – افغانستان


موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش