true

ویژه های خبری

گزارش تصویری برنامه نصب بلبورد در شهر کابل با عنوان: «تزئین شهر کابل با نمادهای قدس و فلسطین» به مناسبت روز جهانی قدس ۱۳۹۹

جمعه ۲۶ ثور ۱۳۹۹ میدان های مرکزی و جاده های عمومی شهر کابل (نقاط مزدحم و مرکزی) به شمول وزیر محمد اکبر خان، چهارراهی کارته پروان، باغ بالا، میدان شهید مزار، چهارراهی دهبوری، سرک میدان هوایی با نماد های بیت المقدس و فلسطین به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس ۱۳۹۹ مزین شد.


موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش