true

ویژه های خبری

نصب بلبورد در شهر کابل با عنوان: «تزئین شهر کابل با نمادهای قدس و فلسطین» به مناسبت روز جهانی قدس ۱۳۹۹


موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش