×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

افزونه جلالی را نصب کنید.  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
مصاحبه مولوی محمد مختار مفلح با رسانه قدس در مورد عقد پيمان با امريكا

یادآوری: این مصاحبه در شروف عقد پیمان دولت حامدکرزی با آمریکائی ها انجام شده بود

آقاي مفلح :

ديد گاه شما درزمينه عقد پيمان با امريكايي ها چيست ؟

  • موضوع عقد پيمان باامريكايي ها از چند زاويه مي تواند به بحث گرفته شود :

يكم : واضح است كه امريكايي ها در قرن اخير ازجمله دولت هاي بوده كه از تمام نيروي خود برضد منافع كشور هاي اسلامي ، ملت هاي مسلمان و سرزمين هاي اسلامي كار گرفته ودشمناني براي مسلمانان ايجاد نموده وخود به دشمني خوني خودراي براي مسلمانان قرار داده است. پس اين وضعيت كه امريكا خود مسبب آن است هيچ جاي پايي در ديد گاه وبينش اسلامي براي جواز همكاري هاي نظامي با امريكايي ها باقي نمانده است. ازاين رو نمي شود كه يك مجوزشرعي وديني براي همكاري هاي نظامي باامريكايي ها دست وپا نمود ، واضح است كه معناي اين سخن اين است كه اين كار جواز شرعي ندارد واز ديد گاه فقهي اين كا رروا نيست. علماي اسلامي دراين موارد متفق الراي اند وهيچ گاهي دراين امر استثنايي پذيرفته نشده است.

پس مبناي شرعي چنين همپيماني با امريكايي هاجواز ندارد و ما منحيث مسلمان اين موضوع را به شدت مردود مي دانيم . اين نظر ديدگاه همه فقهاي وعلماي اسلامي است.

ديدگاه دوم جنبه هاي مدني وعرفي اين قضيه است . هميشه گفته ايم كه امريكايي ها درهيچ جايي نتوانسته اند تا نشانه حسن نيتي از خود نشان دهند. آنان درهيچ جايي جز در مسير زيان رساندن به مسلمانان كار ديگري انجام نداده اند و هراز گاهي كه موقعي به دست آورده اند بر امت اسلامي تاخته اند . شما خود مي دانيد كه اگر نظرسنجي اي درعالم اسلام صورت بگيرد امريكا از ميزان ناچيزي از محبوبيت هم برخوردار نيست، جز نزد كساني كه از كاسه آن آشي به دست مي آورند.

منافع ملي افغانستان درظل همپيماني باامريكايي ها نه تامين شدني است ونه هم ممكن . اين جا افغانستان در حساس ترين موقعيت درباريك ترين برهه اززمان در نازك ترين وضعيت جئوپليتيك منطقه قرار دارد، اين جا منافع افغانستان ايجاب مي كند تا با اتخاذ يك سياست معقول ومنطقي بدون اين كه پامال هيچ كشوري باشد خود پل رابطي باشد براي گفتمان هاي سياسي وتامين كننده مطمن منافع اقتصادي ، اما شما ببينيد كه اين هدف آيا با حضور امريكايي ها تامين مي گردد ويا هم بدون حضور آنان ؟ شما تصور كنيد كه اگر ما وارد يك پيمان با امريكايي ها گرديم ديگر كدام كشور منطقه برما اطمينان خواهد كرد تا با ما وارد يك برخورد سالم وهمه جانبه سياسي واقتصادي گردد ؟ به يقين كه ما تنها خواهيم ماند . از سويي هم اگرامريكايي ها به فكرآباد سازي افغانستان اند اين كار با شيوه هاي ديگر چون كمك هاي اقتصادي و … هم امكان پذيراست … افغانستان كه چيزي ندارد به آنان بدهد … اگر نيت اين است كه افغانستان موقعيت خوبي است براي كوبيدن مثلا ايران، پاكستان ، روسيه وچين ؛اين سخن كه با منافع مردم افغانستان تطابق ندارد واز سويي مردم افغانستان آماده اين نيستند تا چنين پيماني را بپذيرند.

بااين ديد گاه رفتن به طرف عقد پيمان با امريكايي ها درحكم انتحارسياسي درافغانستان به شمار مي رود كه دقيقا مردم ودولت جمهوري اسلامي افغانستان به آن آگاه است وآن را نپذيرفته و مسترد خواهد نمود.

آقاي مفلح :

شما در رابطه به فلسطين كار هاي درافغانستان انجام داده ايد ؛ مي توانيد ازاين كار ها به بيشتر بگوييد!

خوشبختانه از دير باز فلسطين دغدغه مردم افغانستان بوده است. ما اسنادي دردست داريم كه مردم افغانستان از دهه بيست هجري خورشيدي با مردم فلسطين اعلام همكاري كرده اند دراين راستا عملا گام برداشته اند . موضوع فلسطين درافغانستان موضوع وسخن تازه اي نيست . قلمرو افغانستان براي ما خيلي اهميت دارد. سكوت در مورد اشغال فلسطين توسط ر‍‍ژيم اسغالگر صهيونيستي را نه تنها كه ما بيرون از حوزه ديدگاه و تفكر اسلامي مي دانيم ، آن را مناقض با اصول انساني هم مي شناسيم . درسال هاي اخير بنا به بالا بودن شعورجمعي واحساس اسلامي جوانان كشورما راجع به موضوع فلسطين وقدس شريف واهميت آن در باور هاي اسلامي سالانه از روز جهاني قدس تجليل همه جانبه به عمل مي آوريم . در واقع بنده اين ابتكار را در افغانستان در سال ….. به عهده گرفتم ، تا آن زمان بعدازاين تحولات كسي نامي از فلسطين نمي برد، شايد جو آن زمان هم مناسب نمي آمد اما برادران دركنار ما ويا مادركنار آنان اين توفيق رانصيب گرديديم كه از اين روز تجليل به عمل اوريم و مردم شريف افغانستان ونيز ارگان هاي حكومتي مربوطه باما همكاري همه جانبه نمودند . اين كار رامادركمال آرامش وحمايت ارگان هاي دولتي انجام داديم ، به آتش كشيدن عروسك هاي بوش و اولمرت ازنشانه هاي معمول اين مراسم بود.

وراجع به كتاب تان ….

بلي نه تنها كتاب كه به ده ها شماره از مجله قدس نيز بايد اشاره نمايم ، درآن جا ما يك نهادي داريم ودرواقع يگانه نهاند دافغانستان هم است كه زير نام قدس فعاليت مي كند كه همانا شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف است . اين شورا كارهاي فرهنگي زيادي درباره تنوير افكارجوانان نموده است . ازجمله همين مجله دوهفتگي قدس است. كه شما مي توانيد اين مجله را از سايد ما به نام دبليو دبليو دبلو . شوراي قدس .  دريابيد.

كتاب هم به موضوع فلسطين پرداخته است كتاب خيلي طولاني است ، درچهار مجلد است . اين كتاب حاوي مقالات ، نوشته ها ، سخنراني ها، و ده ها موضوع ديگراست كه به مثابه يك منبع ومرجع با اعتماد دررابطه به فلسطين براي اهل پژوهش ودانش گردد . اين كتاب هم اكنون دراختيار عموم قرارد دارد وبه نشر هم رسيده است.

نام اين كتاب دوزخم بريك پيكر است كه به مشكلات مشترك ومشابه مردم افغانستان وفلسطين مي پردازد ، همانگونه كه نام ديگر آن كتاب از كابل تاقدس مي باشد. اين كتاب با استقبال خوب مردم افغانستان قرار گرفته است واهل تحقيق وعامه مردم توسط نامه ها وايميل هاي خويش از ان تمجيد نموده اند.

اين كتاب به چندين موضوع علمي پرداخته است ،‌از جمله به اين اصل اشاره نموده است كه اساس مشكلات عمده جهان اسلام ناشي از وجود غده صهيونستي واشغال بيت المقدس است. اين موضوع به اثبات رسيده ومشكلات مردم افغانستان هم زماني به پايان خواهد رسيد كه اين ر‍ژيم رخت ازاين جهان ببندد.

انتظاري كه ماداريم اين است كه مردم افغانستان به يك منبع براي معلومات كافي ضرورت دارند با اين كتاب اين نياز مندي آنان مرفوع گرديده تا حس حماسي آنان راجع به قضاياي كشور هاي اسلامي به خاموشي نگرايد.

آقاي مفلح :

اخيرا استاد برهان الدين رباني به شهادت رسيد ، شما شهادتو افغانستان بعد ازشهادت اورا چه مي بينيد ؟

استاد رباني از اشخاص عادي نبود، استاد رهبر جهادي بود كه سبب شكست امپراتوري روسيه شده بود ، استاد به خوبي از پي رهبري يكي ازمنظم ترين قوت هاي نظامي برآمده بود. او هيچ گاهي از ارزش هاي اسلامي اي كه براي آن مبارزه نموده بود وبه براي ان كار كرده بود عقب نشيني نكرد وهرگز از جاده اعتدال بيرون نرفت . استاد براستي نماد دعوت اسلامي درعصرحاضر به شمارمي رود . همين محبوبيت استاد رباني همه مردم افغانستان رادرشهادت او سوگوار ساخت، استاد خيلي كاركشته و از لحاظ سياسي با درايت وخبره بود. اما افسوس كه دشمنان افغانستان اين اجازه راندادند تا او با آوردن صلح براي مردم افغانستان به يگانه آرزوي خود دست يابد.

اما لازم به ذكر است كهاستاد اولينشهيد نيست، قبل براو شخصيتهاي بزرگواري چون جناب انجنيير احمد شاه مسعود با اين ك چنين توطئيه اي جام شهادمي رسد.

اين قهرمان كشي متاسفانه درسال جاري بيشتر شدت يافت كه شاهد به شهادت رسيدن استاد هستيم و قبل برا شهداي ديگري چون شهيد احمد ولي كرزي ، جنرال محمد داود داود ، جنرال خان محمد جنرال شاه جهان ، ملک زرین و جنرال سيدخيلي وامثال آان . اين جنرال كشي وقهرمان كشي كه از سوي پاکستان به راه انداخته شده است براستی که قلب مردم افغانستان را متالم ساخته است.

استادربانی از آن رهبرهای خود ساخته ای نبود که به واسطه پول اجانب درافغانستان به رهبری رسیده باشد، او یک عمر با الحاد مبارزه کرد ودراین سطح جهان اسلام از حرمت وآبرویی زیاد برخوردار بود. استادربانی شهید توطئه ای شد که کوردلان به راه انداخته اند و با یک دید کاملا از خدابی خبر این راه را می روند.

استاد خیلی شجاع بود ، او خوب می دانست که با آمدن درکارزار صلح او با تهدید های زیادی مواجه است اما اوای ریسک را بخ خاطر مردم افغانستان پذیرفت وهم دراین راه سرخود را گذاشت.

خوب ، صلح درافغانستان بدون استاد ربانی با چالش های جدی ای روبرو گردیده است، استاد باری صلح دراین مرحله به منزله آب حیات بود، اما این راه استاد را ملت افغانستان ادامه خواهند داد، صلح باآنانی که منطق وفهمی دارند وارزش صلح را می دانند ، صلح با آنانی که به این آیه انما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم ، باوردارند. صلح با این گونه مردم انجام خواهد گرفت ، اما صلح با دشمنان صلح به هیچ صورتی صورت نگرفته واگرکسی هم درصدد آن باشد دل به امید خامی گره زده است.

مردم افغانستان بعد از شهادت استاد به این نکته بیشتر ملتفت شده اند که این دشمنی که با حمایت های پیدا پنهان بیرون ها افغانستان را به خاک وخون کشیده است برهیچ کسی وبرهیچ قومی رحم نمی کند بلکه همه اقوام افغانستان توسط این دشمنان مورد هجوم قرار گرفته اند. پس استاد با شهادت خود هم مردم افغانستان را جمع نمود ووحدت ملی را تقویت کرد.

اما افغانستان در این روزها روز های بسیار بدی را سپری می کند شرایط دشواری را پشت سرمی گذارد ، وقت های تلخی را تجربه می کند و ما از همه عالم اسلام می خواهیم تا مردم افغانستان را دراین مرحله تنها نگذارند .

یقین داریم که اگر افغانستان یکبار دیگر به دست نیروهای وابسته ویا هم در اثر نا چاری در یک پیمان دیگری پایش کشیده شده مشکل نه تنها که افغانستان بلکه همه منطقه را خواهد درنوردید.

صلح افغانستان با اختیارمردم افغانستان به نفع همه جهان اسلام وبه خصوص برای مردم کشورهای منطقه است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام ها باید به زبان های فارسی، پشتو، عربی و نگلیسی و مرتبط با مطلب باشد.