true

ویژه های خبری

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به معامله ننگین موسوم به “معامله قرن”

معامله ای قرن شکست تراژیک برای آمریکا ورژیم تروریستی صهیونیستی است:

راهبرد نوین تقسیم سرزمین فلسطین توسط استعمار، شکست افتضاح آمیز برای نظام سلطه و هژمونی دارد. جریان سلطه استعمار و صهیونیزم در خاور میانه و منطقه به شکست بزرگی متقابل شده است.

 رونمایی طرح معامله قرن توسط ترامپ حرکت باز دارندگی شکست در میدان های فرهنگی، سیاسی و نظامی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش می گذارد. به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ، به رسمیت شناختن بلندی های جولان از اراضی اسرائیل و طرح سازش تحت عنوان معامله ی قرن که شامل ایجاد شهرک سازی صهیونیستهادرسرزمین فلسطین وسپردن اراضی فلسطین به رژیم صهیونیست خون آشام می باشد، نشان واضح از ورشکست شدن استراتژی کشورهای توسعه طلب واستعمار گر دارد.

جهان اسلام وکشورهای خاورمیانه نسبت به هر زمان دیگر خود را برای مقابله با برنامه های استعماری در کشورهای نفت خیز آماده می سازند، این کشور ها از خم خم رفتن صیاد( آمریکا) آگاهی کامل حاصل کرده اند و نسبت به هر زمان دیگر درک دشمن شناسی آنان بالا گرفته است.

بنا براین برای امت اسلامی فرض گردیده است تا تمام امکانات خود را علیه برنامه های برده گرایانه ی استکبار جهانی و رژیم خون آشام صهیونیستی بسیج نمایند وقوت خود را به خاطر مدیریت وکنترل سرزمین های اسلامی هماهنگ کنند تا نیروی مفسد وسلطه گرجهانی را از مرزهای کشورهای شان عقب برانند.

به امید آن روز

هیآت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

کابل 9 دلو 1398
موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش