true

ویژه های خبری

بیانیه نهضت اسلامی افغانستان در پیوند سالروز حضور آمریکا افغانستان

۱۳۹۸/۷/۱۶

هژده سال پیش هژمونی آمریکاوارد مرحله جدیدی شد و برنامه های سری آن کشور از پرده برون افتاد و دامنه دخالت آمریکا در منطقه به تجاوز کشیده شد.

حمله آمریکا بر افغانستان در هژده سال پیش امتداد چیزی بود که این کشور از دیر باز برای آن برنامه چیده بود و درواقع حمله آمریکا از زمانی آغاز شده بود که دست مداخله کشور همسایه در امور افغانستان را باز گذاشت و ثمره یک جهادرا با ایجاد جنگ های داخلی وبعد بین المللی در حد کشمکش برای قدرت تقلیل وتنزیل داد.

درک این نکته کمک مان می کند تا بدانیم که حمله نظامی آمریکاامری تصادفی نبوده بلکه رفتار نظامی آمریکا حلقه ای است از زنجیره بلندی که هراز گاهی در نمود های مختلفی تجلی می کند.

این داستان خونین، چنان برای مردم افغانستان آفتابی شده است که دیگر نمی توان جزاین که نام آن را یک دسیسه واشغال خواند چیز دیگری نامیده نمی شود.

بنا براین بهتر است تا به خط سیاهی که تاحال امریکایی ها در این کشور از خود برجای گذاشته اند، نگاهی بافگنیم و در یک ارزیابی دقیق محصول این تجاوز را به نمایش بگذاریم.

در بعد نظامی، امریکایی ها بهای سنگینی روی کف مردم افغانستان گذاشتند. قتل روزانه مردم افغانستان ذریعه نظامیان لجام گسیخته انگار به عادت سربازان امریکایی مبدل گردیده است.
به یاد داریم که آن سرباز در ولسوالی چارچینو چگونه شانزده تن از روستا نشینان را به رگبار بست و عطش به خون خود را با کشتار افراد ملکی سیراب نمود.
مگر حادثه بمباردمان یک محفل عروسی در ولسوالی دهراوود ازذهنیت مردم افغانستان شسته شده است؟
دامنه جنایت های امرکایی ها در افغانستان چنان پهن است که تنها با یک مرور سطحی هم می توان لکه خون هایی که بر آن نشسته است را به چشم سر مشاهده نمود.

در این هژده سال پسین بود که به اثر شئآمت قدم سربازان امریکایی یک طیفی از جنایت کاران در کشور شکل گرفت که در رگ های اختاپوس جنایت دالر های امریکایی پمپاژ گردید. این طیف جنایت کاران حضور گسترده ای در صحنه های مختلف کشور به دست آوردند.
از سیاست تا اجتماع از اقتصاد تا فرهنگ را جولان گاه خود قرار دادند و جامعه را از لحاظ ساختاری دچار گسست نمودند.

به وجود آمدن این لایه به حیث یک محصول امریکایی هم اکنون جامعه را دچار بحران های بی شماری نموده است. دست این طایفه هم اکنون در خون های زیادی دخیل است و فساد های زیادی زیر پای این قشر است.

این محصول امریکایی به حدی خطر ناک است که جنگ گرم در کشور از مردم قربانی می گیرد.

این جنگ از همان روز آغاز شد که امریکایی ها خود در دهه نود میلادی با روی کرد تروریست پروری وارد منطقه گردیدند.
آیا کشورهای متحد امریکایی ها مگر می توانستند بدون استشاره امریکایی ها افغانستان را به یک چنین کوره ای از آتش مبدل نماید؟

اصلا بعید به نظر می رسد که کشور های حوزه خلیج جمع پاکستان دراین منطقه این جرئت را می نمودند تا در افغانستان بدون رای و یاری امریکایی ها افغانستان را به چنین گودالی از جهنم مبدل نمایند.

حال امریکا آمده است به بهانه حادثه یازدهم سپتامبر هژده سال جنگ را درکشور رهبری می کند.

جنگی که ریشه در سیاست های کلان این کشور دارد و اصلا ربطی به منافع ومصالح افغانستان ندارد.

آن چه از این جنگ عاید افغانستان گردیده است طولانی تر شدن لیست قربانیان این جنگ در دو طرف خود مردم افغانستان است و شکستن وپاشیدن شیرازه ضابطه های اجتماعی که محصول این جنگ لعنتی است.
آن چه نهضت اسلامی افغانستان به نمایندگی ازمردم افغانستان خواستار آن است این است که در قدم اول امریکایی ها سیاست کثیف استخباراتی خود را در منطقه و به خصوص در افغانستان پایان بخشیده، ایادی خود را جمع نموده و چهره مخوف خودر ا از این کشور گم کند.
برای آنانی که امیدی به واشنگتن بسته اند مگر همین پشت کردن ترامپ به کردهای سوریه آموزنده نیست؟
فاعتبروا یا اولی الابصار!

هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان
۱۳۹۸/۱۵/۷ خورشیدی
کابل/ افغانستان


دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش