true

ویژه های خبری

تحلیلی بر اجلاس یوم النکبه؛ فاجعه جهان اسلام

۱۳۹۷/۲/۲۹

روز ۲۵ برج ثور سال روان، نهضت اسلامی افغانستان میزبان نشستی پیرامون اقدام جنایت کارانه امریکا مبنی بر انتقال پایتخت آن کشور از یک شهر اشغالی به شهر اشغال شده ای دیگریعنی از تل آویو به بیت المقدس شریف ونیز به مناسبت هفتاد سالگی جنایت برعلیه ملت فلسطین و اشغال آن، بود.

این اقدام نهضت اسلامی افغانستان در شمار اقداماتی بود که در سراسر جهان اسلام، در رابطه به محکوم نمودن رژیم اشغال گر قدس صورگرفت. شکی نیست که هفتاد سالگی رژیم اشغال گر قدس، طی این هفتاد سال نه تنها که مشروعیتی که رژیم در انتظار آن بود را به بارنیاورد بلکه طی این مدت هیچ گاهی خواب آرامش هم این رژیم نداشته است. طی این هفتاد سال که رژیم در قلب جهان اسلام، لانه نمود و به سان افعی چنبرزد، همواره از دست مقاومت ملت بزرگ فلسطین آرام نخفته و هرازگاهی سر این افعی کوبیده شده است. اما شکی نیست که طی این مدت، این ملت بزرگ فلسطین قربانی جنایاتی بود اند که صهیونیست ها وصلیبی های امریکایی دست به هم داده و از از ارتکاب هیچ جنایتی در حق ملت عزیز فلسطین، دریغ ننموده اند.

طرفه این که این رژیم در سالگرد نکبت بار وپلید هفتاد سالگی خویش یک بار دیگر هم دست به جنایت زد و به کشتار جمعی فلسطینیان غیر مسلح دست یازید و در باب آدم کشی از هتلرهم پیش گام نهاد که به دروغ نازیسم را متهم به هلوکاست می نموده است. در یک روز این رژیم در برابر تظاهرات افراد ملکی بیش از شصت تن را شهید نموده و بیشت از دوهزار و پنجصد انسان را زخمی کرد.

رژیم صهیونستی به هاری می ماند که در مناسبت های مختلفی باید دندان بگیرد و به جان هرکسی بتازد و از پای و هرپاچه ای بگیرد. پس از رژیمی که دارای چنان سابقه ای است و به زبان قرآن کریم مغضوب علیهم خوانده شده است، توقعی بیشتر ازاین نمی توان داشت. اما دراین میان آن چه مهم است، حس تکلیف و مسؤولیتی است که برای مسلمانان مطرح است. دراین جای کار است که در کشورعزیز ما که تجربه زشت تجاوز واشغال پی هم تجربه نموده است، از میان ده ها ساختار های موجود در کشور نهضت اسلامی افغانستان پیش گام گردید و در راستای تقبیح جنایت دو گانه رژیم اسرائیل و نیز امریکای با ترامپ دیوانه اش، مجلسی را در مقر دفتر خود دایر نمود.

دراین میان که شخصیت های نخبه کشور نظیر دکتور فضل الهادی وزین، جناب مولوی عبدالحکیم منیب، استاد اولیا سیرت، مولوی عبدالجلال حنفی و در فرجام شخص رئیس نهضت اسلامی افغانستان پیرامون قضیه، سخنرانی نموده وبه زوایای این جنایت اشاره کردند.

قدرمشترک سخنان هریک این بودکه قدس موضوعی نیست که بر روی آن معامله صورت گیرد و یا یا تقادم عهد ویامرور زمان بر روی آن پرده کشیده و آن را از ذهن مسلمانان فراموش نماید از این رو رژیم و حامی اش امریکا با ترامپ دیوانه اش کورخوانده اند که با ادامه این جنایت شان قدس شریف را ببلعند. سخرانان به این تاکید کردند که امریکا یعنی کشوری که با رهبر قلدرش آمد اند تا برای کشور های اسلامی توطئه نمایند.

سخنرانان افزودند که در شرایط کنونی که جهان اسلام در ماتم و سوگ ملت فلسطین مصیبت می کشد، اما در کناراین ملت عزیز و در همسایگی آن رژیم آل سعود در تبانی و هم سویی با رژیم سفاک صهیونستی باز هم معامله ننگینی نموده و آن گاه که آن کسی که بایستی خاین الحرمین اش خواند، الماس را به گردن ترامپ می آویخت درواقع  قدس شریف را به حیث پایتخت رژیم سفاک قدس تقدیم و اهدا می نمود. درزمانی که مومن وعزیز فلسطین در سوگ نشسته اند، از گور این رژیم دودی بیرون نشد و در واقع هرگز حرکت ملموس ومشهودی دیده نشد.

سخنرانان این مجلس از اقدام بجای نهضت اسلامی تمجید به عمل آورده واین اجلاس را در راستای ادای دین یک ملت مسلمان در برابر ملت عظیم فلسطین ارزیابی نمودند.

مجلس با دعائیه ای برای نصر وظفر ملت فلسطین برعلیه رژیم اشغالگر قدس شریف به پایان رسید.


دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

مطالب مشابه


اخبار و اطلاعیه
دیدگاه
آموزش