طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7224000

• تعداد بازدیدکننده: 6460308

• تعداد بازدید امروز: 4064

• کاربران آنلاین: 110

 
 

دو زخم بر یک پیکر (از کابل تا قدس) جلد دوم

موضوع: کتاب

عزیزان اشتراک کننده در اجلاس بین المللی جهان اسلام قربانی تروریزم شما مستحضرید که بدون تردید تروریسم خطری بزرگ برای صلح وثبات جهان است. اما این سوال مطرح است که چه پیش آمد که جهان پس از پایان جنگ سرد واز میان رفتن دشمنی بنام کمونیزم، ناگهان در برابر دشمن جدیدی بنام تروریسم قرار گرفت؟ آیا همه چیز ناشی از تصادف بود؟

پس از به پایان آمدن دوران جنگ سرد و از میان رفتن پیمان وارسا، دیگر نیازی به ادامة حیات پیمان ناتو نیزنبود. تاجران جنگ افزار های مرگ آور در غرب نیاز به یک دشمن جدید داشتند تا توجیه گر بقایای جنگ طلبی آنان باشد. همان بود که بدنبال بسر آمدن دوران جنگ سرد، کسانی که تا دیروز پاسداران دلیر مرزهای آزادی خوانده مي‌شدند، ناگهان بنام تروریست تحت تعقیب قرار گرفتند.

با از میان رفتن پیمان وارسا و اتحاد شوروی، جنگ افزارهای نیرو های پیمان ناتو که قبلاً برنگ سبز یعنی رنگ اراضی اروپای شرقی رنگ آمیزی شده بود برنگ زرد یعنی رنگ اراضی صحرا های جهان اسلام رنگ آمیزی شدند، یونیفورم های سربازان نیز همین رنگ را بخود گرفت.

تیوری بی اساس جنگ تمدن های هانتینگتون ایدیولوژی مبارزه علیه دشمن جدیدی یعنی اسلام شد، زیرا سرمایه داری نمي‌توانست بدون دشمن، بهانه ای برای اشغالگری و چپاول منابع طبیعی مسلمانان داشته باشد. پس هرگز تصادفی نیست که ناگهان با از میان رفتن کمونیسم، دشمنی بنام تروریسم جانشین دشمن قبلی گردید وآرمان نهائی جهان، نبرد بی پایان علیه این دشمن جدید اعلام شد. اینجا این سوال مطرح میشود که آیا تروریسم ناگهان آفریده شد تا جهان را به چالش بکشد یا اینکه تروریسم خود ناشی از موقف های غیر منطقی و دوگانة مدعیان آزادی است؟

این صحنه را در نظر مجسم کنید. پیر مرد معلول بر روی چوکی چرخدار خویش از مسجد بیرون مي‌آید، افراد دیگری که همراه با وی نماز صبح را ادا کرده اند نیز در حال خروج از مسجد اند که ناگهان هیلی کوپتری در آسمان ظاهر مي‌شود کسی فرصت فرار را ندارد و راکتی از هوا به زمین شلیک مي‌شود. عده ای کشته وزخمي‌مي‌شوند. هدف این حمله همان پیر مرد معیوب است که در دم جان مي‌سپارد. او سالها را در زندان های اسرائیل سپری کرده بود که به این گونه بدست صهیونیست ها به شهادت رسید.

مقامات قصر سفید کشته شدن شیخ احمد یاسین را اقدام پیشگیرانه در برابر تروریسم وقابل توجیه خواندند.

کاروان شهدای ما در فلسطین پایانی ندارد. هر روز شاهد جنایات مشابه از جانب رژیم صهیونیستی هستیم.

طفل سنگ بدست فلسطینی که سر زمینش اشغال شده تروریست است و سرباز تفنگ بدست اسرائیلی که او را مي‌کشد ضد تروریست!

هیچ کسی نمي‌تواند منکر این واقعیت گردد که اگر بنیاد های روابط بین الملل و رفتارهای سیاسی کشورها بر اساس عدالت و انصاف استوار مي‌گشت امروز تروریسم به این گونه عالمگیر نمي‌شد.

یاسر عرفات رهبر جنبش فتح - فلسطین بدنبال بیماری مرموزی در یک بیمارستان در آلمان جان سپرد. نزدیکان وی علت مرگ اورا مسمومیت دانستند. اما گزارش دکتوران آلمانی در مورد علت مرگ وی هرگز افشاء نشد. همه مي‌دانند که وی بدست صهیونیست ها به قتل رسید که در این گونه ترور ها سابقة طولانی دارند. در مقابل قتل رفیق الحریری صدر اعظم سابق لبنان وسیله ای فشار برای خروج سوریه از لبنان بود و بعد هم همین قتل وسیلة فشار های مزید بر سوریه شد تا تسلیم خواست های امریکا گردد.

مشکل بزرگی که موجب تحریک ترور وخشونت در جهان مي‌شود، اینست که مبارزه با تروریسم با منطق واحد مورد تقبیح قرار نمي‌گیرد. چگونه مي‌توان تروریست ها را به تروریست های خوب و تروریست های بد تقسیم کرد؟ تا زمانی که تروریست ها در جهت منافع قدرتهای بزرگ قرار دارند، اجازه دارند تا هرچه مي‌خواهند بکنند.

ما بیاد داریم که زمانی که اتحاد شوروی به افغانستان لشکر کشید، این امریکائی ها بودند که گفتند روسها مي‌خواهند کمونیسم را با بمب و توپ و تانک بر افغانها تحمیل کنند، اما همه مي‌دانیم که امروز در عراق چه مي‌گذرد. آنها بخاطر یک شکار، جنگلی را به آتش کشیدند.

راهکار های به اصطلاح مبارزه با تروریسم، جهان را برای همه نا امن ساخته است. و به نظر مي‌رسد که امریکائی ها کم کم به ابعاد این مشکل مواجه مي‌شوند. اخباری به نشر رسیده که آنها سخت در تلاش اند تا از طریق فرماندهان سابق آی اس آی پاکستان با رهبران القاعده در تماس شوند و به تفاهمي‌برسند، اما مشکل اینست که القاعده یک سازمان یک دست نیست. این دشمن مانند دشمنان دوران جنگ سرد نیست که قلمروی وپایتختی داشته باشند و این خود خطر را بیش از پیش جدی ساخته است. چه فکر مي‌کنید؟ آیا فرار چهار زندانی از افراد مهم القاعده از زندان بگرام واقعا فرار بود یا تلاشی برای رسانیدن یک پیام مهم به یک مرکز مهم؟

ما نباید ریشه های تروریسم را در مغاره های توره بوره، در جنگل های کنر ونورستان، در کوه های ارزگان و در دشتهای هلمند ونیمروز جستجو کنیم، ریشه های تروریست در قصر سفید است، در پنتاگون است در تل ابیب ودر وال استریت ودر مراکز مالی قدرت های بزرگ است. مبارزة امریکا با تروریسم تا کنون مبارزه با معلول بوده وبه علت ها توجهی نداشته است. شاخه ها را شکسته است بدون اینکه ریشه ها را بخشکاند. تا زمانی که رفتاری عدالت محور در روابط بین الملل حاکم نشود و ترور و خشونت در همه جا و توسط هر کس با منطق واحد محکوم نشود تروریسم ریشه کن نخواهد شد، هر چند هزاران تروریست کشته شود. یک نکته را اینجا می‌خواهم به عرض برسانم و آن اینکه اگر هدف از ترور و خشونت، ایجاد هراس در دل دشمنان اسلام از طریق ارتقاء و توانمندی نظامي ‌برای رویا رویی با آنها و باز پس گیری حقوق حقه ی خود و دفاع از حق و آزادی باشد، این خود در تمام ادیان وقوانین بین الملل تلاشي مشروع قلمداد شده و داخل حوزه جهاد اسلامي‌است که تا به قیامت باقی خواهد ماند. واز جمله ی تلاشهای مشروعی است که برای باز پس گیری حقوق پایمال شده صورت مي‌گیرد.

عزیزان! ببینید! همه ما می‌گوئیم مسلمانها متحد شوند، اما به چه شکل چه میکانیزمي‌را برای وحدت مسلمانها اتخاذ کنیم؟ من از آدرس نهضت اسلامي‌ افغانستان به این اجلاس میخواهم بگویم: بیایید با قاطعیت اسلام را از پدیده تروریزم مجزا سازیم. بیایید یک دید واحد نسبت به این قضیه داشته باشیم وبگوییم دفاع از ارزشهای اسلامي‌واز سرزمین های اسلامي‌جهاد است نه ترور.  بیایید با یک مجموعه بزرگی از علمای جهان اسلام دارالإفتای تشکیل دهیم وهمه علمای امت مسلمه در قضایای مهم جهان اسلام دید واحد داشته باشند و این دار الافتاء مرکزی باشد برای تصمیم گیری همه ملتهای مسلمان.

ببینید آیه (واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا) دستور العمل ما مسلمانها هست باید به آن جداً عمل کنیم.

هیچ کس مقاومت اسلامي ‌و جهاد مردم افغانستان را فراموش نمي‌کند، من از شما این سوال را مطرح میکنم از آغاز جهاد تا محو کمونیزم در کشور ما بیست لک نفر شهید شدند مگر ما یک مورد انتحار رامي‌بینیم؟ نمي‌بینیم، ولی امروز وقتی که توازن قوا در فلسطین وعراق و... موجود نیست، ما چرا دید واحدی نسبت به عملیات های در این دو کشور نداریم. در آخر میخواهم بگویم: پیغمبر(ص) مي‌فرماید: قیامت بر پای نمي‌گردد تا اینکه مسلمان ها با یهود نجنگند، مسلمان ها آنها را مي‌کشند تا حدی که یهودی ای در پشت سنگ و درختی پنهان میشود و درخت وسنگ صدا مي‌کند: ای مسلمان! ای بنده خدا! این یهودی اینجا پنهان است بیا و اورا بکش مگر «غرقد» نام درختی که صدا نمي‌کند، چون این درخت از یهود است. مسلمانان مژده باد شما را خیر آمدنی است وحق قدم مي‌گذارد، این چیزیست که خداوند (ج) وعده آن را برای ما داده است، تنها ما باید به بازوان خود حرکت بدهیم تا به این روز نزدیکتر شویم و از آنانی باشیم که خداوند ایشان را به این وعده مشرف گردانیده است وپیروزی این دین بدست آنها صورت مي‌گیرد، نباید خود را به پشت بیندازیم و منتظر باشیم که این وعده خداوندی معجزه آسا بوقوع پیوندد، بلکه ما باید باتوکل به خدا شمشیر های خود را از نیام بر کشیم ودر راه اقامه دین خدا وآرمان الهی خود تلاش وجهاد کنیم تا آغاز فتح وپیروزی و تحقق وعده پیامبر گرامي‌ ما باشد.

والسلام علیکم.

متن پیام مولوی محمدمختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان

در اجلاس بین المللی «جهان اسلام قربانی تروریزم» منعقده تهران

13/2/1386هـ.ش

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1487
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر آثار این موضوع

گاهنامه مومن

ده سال روز جهانی قدس در افغانستان

نمایشنامه صلاح الدین

در ضیافت دوست

بحران افغانستان برایندی از اشغال فلسطین

دستورکار دولت وحدت ملی؛ طرحی از سوی نهضت اسلام افغانستان

یاد نامه شهدا (لیست 5000 شهید سالهای 1357 و 1358)

در آغوش هوای اقصا

امــــــــتداد فاجعه (دشورایها و تبعات حضور آمریکا در افغانستان)

دو زخم بر یک پیکر (از کابل تا قدس) جلد چهارم

دو زخم بر یک پیکر (از کابل تا قدس) جلد سوم

دو زخم بر یک پیکر (از کابل تا قدس) جلد اول

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

افشای اسناد محرمانه؛ استفاده ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

استند و تابلوهای کنفرانس ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.