طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 6380777

• تعداد بازدیدکننده: 5671455

• تعداد بازدید امروز: 8422

• کاربران آنلاین: 190

 
 

مجله دو هفتگی قدس شماره 7

موضوع: مجله

شاه سعودی و شعار صلح /

رئیس جمهور کشور در روزهای نزدیک به کشور عربستان سعودی به سفررفته و با شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی به امید جلب کمک آن کشور جهت ختم درگیری خونین در افغانستان مذاکراتی داشته است .

روی کرد نو پالیسی خارجی کشور به شاه سعودی از جهت های زیادی درخور توجه است. دقیقا درهشت سال اخیر نظر به موجودیت اعراب در صفوف مخالفین دولت و همین گونه سابقه روابط سعودی ها با امارت اسلامی طالبان روابط  میان کابل ریاض خیلی ها صمیمی نبوده و کشور سعودی نیز در این مدت نشانه های برجسته ای که بتواند نشاندهنده یک استراتیژی فعال در افغانستان باشد از خود بروز نداد. اکنون که رئیس جمهور کشور از دو سال به این سو علاقه مند به ایجاد روابط پویا تر با جانب سعودی شده است را می توان یک تحول مهم ومعنا دار تلقی نمود ؛ به چند دلیل :

1 . حاکمیت کشور در هشت سال گذشته نظربه موجودیت عقبه های زیادی نتوانست با جانب سعودی رابطه همه جانبه ای تأمین نماید. عربستان سعودی به مثابه زادگاه اسامه بن لادن با همه تعلق های زیادی که میان واشنگتن وریاض موجود است ، ازلحاظ ذهنی حالت جاذبه سیاسی در منطقه را به وضعیت دافعه مبدل می نمود. انگارکه باهمه قطع رابطه ای که میان دستگاه اقتدار سیاسی در سعودی و دستگاه اسامه بن لادن وجود دارد اما سایه های سنگینی در روانشناسی اتباع این دوکشور قابل حس ولمس است. این وضعیت نمی توانست در سردی روابط میان کابل وریاض بی تاثیر می ماند. به رسمیت شناختن نیمه کاره حاکمیت طالبان از سوی سعودی نیز خاطره ای بود که شرکای مهم حاکمیت در افغانستان نیزبه آسانی نمی توانستند آن را به فراموشی بسپارند. پس چنین ناآمادگی هایی نمی توانست حرکت مناسب حال دو کشور را به وجود بیاورد .

2 . ماهیت سیاست خارجی افغانستان در هشت سال گذشته نیز با فراز وفرودهای خاص خود ، همه قابلیت های خودراصرف هرچه بهترسازی روابط با کشور های غربی درگیر در قضیه افغانستان نمود و کمتر به باز سازی روابط ورشکست خود با جهان اسلام  ودرصدرآن کشور عربستان سعودی پرداخت. این فروگزاری تنظیم روابط با کشوری به وسعت معنوی واقتصادی زیاد مانند عربستان سعودی در ظاهر بسیار ساده به نظرمی آمد اما اکنون بعد ازسپری شدن این مدت تازه در دسک سیاسی دستگاه پالیسی سازکشورحرکتی به وجود آمده است .

شاید گمان برده می شد که با اتکای پیوسته به مراکز قدرت های جهانی اروپایی وامریکایی دیگر به قدرت های منطقه ای دیگر نیازی نیست. اما اکنون حقایق افغانستان به گونه ای پیش رفته است که ایجابات واقعی منطقه وبه خصوص کشور های مهم اسلامی ، نظام کنونی کشوررا واداشته است تا به این بخش « متروک سیاست خارجی افغانستان » را دوباره احیا باید نمود ودیگر در باب سیاست های فرضی ونظری محض تجدید نظر باید کرد.

3 . فاصله های زیاد درروابط کابل وریاض برای پاکستان بیشترین فرصت را به بار آورد تا باز هم در باب سیاست افغانستان تنها پاکستان باید به گوش سران سعودی وسواس کند. پاکستان که از دیر باز در سیاست کشور عربستان سعودی دارای نفوذ بوده است هرگز دوسیه موضوعی به بزرگی قضیه افغانستان را نمی تواند تا با خود به ریاض نبرده باشد و درجذب آن کشور به طرف مواضع خودش فرا بخواند.

این آزادی عمل پاکستان به خصوص دستگاه استخباراتی آن احتمالا از خلاء ایجاد شده در روابط کابل وریاض بهترین را شاید برده باشد. آثار سلبی این معادله شاید این باشد که عربستان سعودی اراده ای برای مهار جریان های حامی مخالفان دولت افغانستان که به گونه و سیعی در فراهم آوری امکانات مالی سعی می ورزند ، اقدامی ننماید.

4 . جانب سعودی نیزتاحال سوال های گفته ونگفته ای درباب دولت افغانستان داشته است که برخورد این کشور با افغانستان نمایان گرآن است. حاکمیت سعودی به بسیار مشکل پذیرفته است تا اندک ترین کاری در راه تسهیلات مردم افغانستان در عربستان سعودی انجام دهد. درا ثرتقاضای های مکرر مقامات افغانستان حتا توسط شخص رئیس دولت افغانستان تنها کاری که سعودی ها انجام دادند این بود که پاسپورت های که به هویت پاکستانی قبلا ذریعه مهاجرین سعودی اخذگردیده بود به پاسپورت های افعانستانی مبدل شود. اما کارهای مهم دیگری مانند اجازه به فراهم سازی تسهیلات آموزشی برای شاگردان مقیم در آن کشور و غیره نیاز مندی های جامعه افغانستانی مقیم سعودی و غیره چیز دیگری مشاهده نشده است .

این سردی روابط ، با یک سفررئیس دولت افغانستان به مشکل می تواند راه رابرای علاقه مندی هرچه بیشتر سعودی ها درسهم گرفتن آنان در باز آوردن طالبان هموار بسازد.

5 . مشکلات فراتراز توان این دوکشورنیز وجود دارد که می تواند نتیجه بخش بودن دخالت سعودی درامر اعاده صلح به افغانستان را دچار شک وگمان نماید. اراده قوی ای هم اگر درجانب سعودی با تقاضای رسمی افغانستان از آن کشوربرای باز گرداندن ثبات به وجود آمده باشد اما همین طبیعت وماهیت معضل افغانستان همه تلاش هارا به چندین چالش روبه رو می سازد.

چه نزدیکی طالبان با سازمان القاعده و مشکلات بنیادین رهبری القاعده با سران دست اول مملکت عربستان سعودی باتلاق روند صلح باطالبان را دشوار گذار می سازد . چنانکه رهبری دولت افغانستان درطی این مدت ازآوردن طالبان بر سرمیز مذاکره باطالبان عاجزماند سعودی که خود نیاز ی در حد افغانستان به حل این قضیه ندارد چگونه می تواند گره از کار مشکل افغانستان واکند ؟

تنها راهی که امید به آن می تواند وجود داشته باشد این است که احتمالا این طالبان اند که مایه های این گفتگوها را الهام کرده باشند و در پی فاصله گرفتن احتمالی آنان از القاعده روبه تجدید نظر دردیدگاه های کلاسیک خود کرده باشند ودولت افغانستان عربستان سعودی در پی دریافت چراغ سبزی از سوی آنان دست به این کار زده باشند .

یک راه دیگری که پیش پای عربستان وافغانستان باقی می ماند ودرحیطه صلاحیت آنان است این است تا با فراهم سازی یک نشست بزرگ در سطح عالم اسلام در یکی از شهر های مکه مکرمه ویامدینه منوره فراهم نموده زمینه گرد آمدن علمای نخبه وبنام عالم اسلام آماده ساز د .

اجندای این نشست بحث مشروعیت نظام در افغانستان و اعلان موقف علمای جهان اسلام در برابر آن باشد تا بتوان با نتیجه این نشست زمینه های تقویت پایگاه معنوی این نظام را بیشتر ساخت . آیا با چنین نشستی جانب سعودی راضی خواهد بود ؟ این پاسخی است که هنوز کمتر وارد گفتمان سیاسی کشور گردیده است .

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1329
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر آثار این موضوع

فصلنامه فکر؛ ترجمان فکر و اندیشه شما!

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان شماره چهارم و پنجم

مجله نهضت اسلامی شماره 3

مجله نهضت اسلامی شماره 2

مجله قدس شماره 22

ماهنامه قدس شماره 21

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان

ماهنامه قدس شماره 20 قوس 1391

ماهنامه قدس شماره 19 (ماه قوس)

ماهنامه قدس، ویژه هفته شهید و هفته صلح و وحدت ملی

مجله قدس ویِژه مراسم روز جهانی قدس 1391

مجله دو هفتگی قدس شماره 16

مجله دو هفتگی قدس شماره 15

مجله دو هفتگی قدس شماره 14

مجله دو هفتگی قدس شماره 13

مجله دو هفتگی قدس شماره 12

مجله دو هفتگی قدس شماره 11

مجله دو هفتگی قدس شماره 10

مجله دو هفتگی قدس شماره 9

مجله دو هفتگی قدس شماره 8

مجله دو هفتگی قدس شماره 6

مجله دو هفتگی قدس شماره 5

مجله دو هفتگی قدس شماره 4

مجله دو هفتگی قدس شماره 3

مجله دو هفتگی قدس شماره 2

مجله دو هفتگی قدس شماره 1

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

ترکیه: در بازرسی کنسولگری ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

استند و تابلوهای کنفرانس ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.