طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 6878277

• تعداد بازدیدکننده: 6128346

• تعداد بازدید امروز: 1198

• کاربران آنلاین: 610

 
 

مجله دو هفتگی قدس شماره 5

موضوع: مجله

شورا، رحمتی بر حکومت نبارید /

نحوه برگزاری روند رای دهی شورا به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ودر عقب آن رد صلاحیت بیش ازهفتاد درصد کاندیدوزرا، درعین این که تعجب برانگیز بود تکان سختی در پایه های کل نظام وارد آورد .اینک یکبار دیگر حکومت بامعرفی لیست جدیدی از کاندیداهای وزارت دوباره درب شورا را می کوبد تا این بار  شورا از آن قله بلند فردتر آمده و حکومت را بیشتر از این در گرداب آنارشیسمی که قبل وبعد ازانتخابات در همه سطوح ادارات دولتی ایجاد گردیده بود نجات بخشد . اما هنوز که ما  در آستانه کار شورا بالیست جدید روبه روهستیم اما آن رویکرد قبلی تاهنوز جای بحث های زیادی دارد.

گرچند از سوی حلقات رسمی رویکرد قبلی شورا یکی از زیبایی های دموکراسی عنوان گردید اما مشخص بود که برای هیچ یک ازجهت هایی که به حفظ وضعیت کنونی پایبند اند این کار شورا خوش آیند بشمار نرفته واین زهر خندی ها فقط کاربردی مطبوعاتی دارد وبس . روشن است کـه برای حاکمیتی که مسئله مشروعیت ریاست جمهوری آن تا این پیمانه وقت گرفته است به هیچ وجه سنگ اندازی در راه تشکیل حکومت آن قابل قبول نیست . اما این دست خالی برگشتن طیف وسیعی از وزرا از پارلمان حدس گمان های زیادی را درباره علل وعوامل آن بر می انگیزد .

وکلا در اثر چه عواملی دست به چنین کاری زدند ؟ آیا این کار زاده یک اتفاق بود و تصمیمی از قبل برا ی آن وجود داشت ؟ عواملی که این تصمیم را سر وصورت داد از کدام قبیل بود ؟ مگر در کل آیا این کار تا کدام پیمانه به منافع ملی ساز گار است ؟ این رشته سوالاتی است که احتمالا تاحال بیشترین تحلیل گران را درصدد حل آن برانگیخته است .

در واقع مسئله رد صلاحیت وزرا از سوی شورا تا حدودی وابسته به وضعیت روان عمومی شورا است ؛ چه شورای رو به پایان که خود تجربه تازه به شمار می رفت پنج سال گذشته را با فراز و فرود های بشماری پشت سرگذاشته است.

شوارا در درون خود با همه خوبی هایی که داشت هراز گاهی مشکلات بیرون رانیز از داخل تبارز میداد و گاهی این انعکاس دهی شکل حادتری را به خود گرفته وسبب مرزبندی هایی گروهی و قومی نیز می گردید ، چیزی که درظاهر همه از آن اظهار اجتناب می نمود اما گاهی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید .

شایان ذکر است که رابطه حکومت با شورا نیز در حدی که بتوان آن راصمیمانه گفت درسال های گذشته نبوده است . اختلاف نظر شورا با حکومت در قسمت رد صلاحیت برخی ازوزرا و تمکین نکردن حکومت دربرابر آن وسایر مواردی ازاین قبیل از مدت هاقبل همکاری متقابل حکومت وشورا را سرد  ساخته بود .

اثرگزاری حوادث بیرون پارلمان نیز در سالهای گذشته در این اقدام اخیر پارلمان حایز اهمیت است . کاستی های حکومت در متقاعد نساختن نیرو های خارجی در کشتن غیر نظامیان وهکذا مواردی دیگری که در بیرون از پارلمان شکل گرفت وسبب تفرق اعضای پارلمان گردید نیز توانست  تا شورا را منفعل و لی عقده مند بسازد که اوج این رویارویی ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیرکاملا مشهود بود. حمایت

گسترده اعضای پارلمان از کاندیدا های مورد نظر شان نیز کار را در شورا تا حد ناسزاگفتن به یک دیگر کشاند.

با توجه به مواردفوق این نامزد وزرا زمانی پابه سالون شورا گذاشتند که شورا در حساسیت بیمارگونه یی به سرمی برد ، پس اگر برخی ها در شناخت علل این تصمیم با تنوع رد صلاحیت وزرا از حیث گروهی وغیره دچار سردرگمی شده اند می توانند با مد نظر قرار دادن وضعیت احتضارگونه  و روان پریشی شورا به حل این معما برخیزند .

اگرنه چنین بود واین تصمیم اقدامی در حوزه صلاحیت های قانونی آنان بوده است پس می بایست به موضوع امنیت که از اولویت های حیاتی کشور  به شمار می رود تصمیمی دگرگونه انتخاب می کردند . نه آنکه به ندادن دو رای به آن وزیره بخل می ورزیدند .

اگر این اقدام از سویی نشانگر تصمیم گیری بدون مدارای شورا به شمار می رود در عین حال زنگ خطر جدی یی برای حکومت نیز به شمار می رود . زیرا این قضیه به خوبی ثابت می سازد که ادعای مخالفان کرزی مبنی به دست کاری درانتخابات ( که خود آنها نیز به همین کار متهم اند ) هنوز می تواند برای ریاست جمهوری درد سر ایجاد کند.

از طرفی هم تز رئیس جمهور مبنی به ساختن حکومت مشارکت ملی بااین گونه معرفی وزرا نیزتاحدود زیای ترک برداشته است ؛ این که همواره گفته می شد که کابینه دولت بعدی آیینه تمام نمای همه کشور خواهد بود آن آیینه موعود  به شدت با سنگ بی مهری شورا خردوریز شد .

اکنون ریاست دولت با این رویکرد شورا می باید که با باز بینی این طرح ( مشارکت ملی ) به سوی پارلمان برود .

اگر تیم رهبری دولت در اثر روند انتخابات با جناح های سیاسی غیرهمسو باخود ، دچار حساسیت انتقام گیری گردیده  و با حس پیروزی بررقبا مطابق میل خود مشارکت ملی را ریخته باشد پس این مسترد شدن وزرا باید به مثابه دور ریختن آش نذری یی باشد که در دیگ های سربسته مطابق میل آشپزان ریاست جمهوری طبخ گردیده بود که برای کسی فروبردن و هضم نمودن آن دل پذیر نبوده است .

واقعیت این است که رویکرد کذایی پارلمان معلول هرعلتی که باشد به صراحت این پیام را می رساند که فضای سیاسی کشور همسنگ فضای درگیری های نظامی است که در بخش بزرگی از کشور همه روزه تراژیدی هایی بر واقعیت مردم ما می بارد  . فضای متشنج وآمیخته به گونه های مختلف چالشها . واقعیت برخورد دوجانبه حکومت وشورا به صراحت میگوید که  مسیر سیاسی که پیش پای دولت مردان کشور قرار دارد پر از عقبات ودشوارگذاراست.

آن چه مهم است این است که آیا سیاست گزاران کشور تاحال از گذشته نزدیک وبه ویژه از این برخوردپارلمان تاچه پیمانه یی درس فراگرفته اند و دیگر برای پیمودن را ه  رفته  دیگر نخواهند رفت ؟ ا اقدام تازه رئیس جمهور درمعرفی دوباره وزارا کوشیده تابه برای نیاز ها وپرسش های جدی که دراین مقال به آن اشاره رفته  پاسخ دهد ؛ اما ریاست جمهوری کشور با معرفی نسل نو وزرا به پارلمان در عین این که در آن توجه به اصل تخصص بیشتر به سابق شده است و معنای مشارکت ملی در آن نسبت به قبل سنگینی میکند و جالب تر این که دروزارت امور خارجه نیز دیگر جای هیچ شکی باقی نمانده است این بار شورا را به چالش کشیده است تا شورا که هم اکنون توپ در زمین آن قرار دارد آیا با گذشته چندروز قبل خود وداع گفته ویا آنکه هنوز سرجای خود استاده است ؟.

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1351
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر آثار این موضوع

فصلنامه فکر؛ ترجمان فکر و اندیشه شما!

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان شماره چهارم و پنجم

مجله نهضت اسلامی شماره 3

مجله نهضت اسلامی شماره 2

مجله قدس شماره 22

ماهنامه قدس شماره 21

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان

ماهنامه قدس شماره 20 قوس 1391

ماهنامه قدس شماره 19 (ماه قوس)

ماهنامه قدس، ویژه هفته شهید و هفته صلح و وحدت ملی

مجله قدس ویِژه مراسم روز جهانی قدس 1391

مجله دو هفتگی قدس شماره 16

مجله دو هفتگی قدس شماره 15

مجله دو هفتگی قدس شماره 14

مجله دو هفتگی قدس شماره 13

مجله دو هفتگی قدس شماره 12

مجله دو هفتگی قدس شماره 11

مجله دو هفتگی قدس شماره 10

مجله دو هفتگی قدس شماره 9

مجله دو هفتگی قدس شماره 8

مجله دو هفتگی قدس شماره 7

مجله دو هفتگی قدس شماره 6

مجله دو هفتگی قدس شماره 4

مجله دو هفتگی قدس شماره 3

مجله دو هفتگی قدس شماره 2

مجله دو هفتگی قدس شماره 1

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

استند و تابلوهای کنفرانس ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.