طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 6380681

• تعداد بازدیدکننده: 5671359

• تعداد بازدید امروز: 8230

• کاربران آنلاین: 280

 
 

مجله دو هفتگی قدس شماره 4

موضوع: مجله

کابینه ی نو ورویکردهای کهنه /

کابینه ای که از دیر باز انتظار آن برده می شد روزشنبه مورخ 28 قوس سالروان از سوی رئیس جمهور به شورای ملی کشور معرفی گردید .

کار کابینه که از دیر باز معلق باقی مانده بود حدس وگمان هایی را قوت بخشیده بودکه این بار حکومت با دغدغه های بسیار زیاد با  انتخاب وزرا برخورد خواهد نمود و در پی این همه اعتراض هایی که از مدت ها به این سو متوجه رهبری دولت گردیده است برای برچیدن بساط فساد وبه منظور ارایه بهتر خدمات رفاهی کابینه یی کارآ تر متخصص تر وتعهدمند تراز قبل به صحنه حضور خواهند یافت که این خوش باوری به خصوص برای آنانی که دست کم در صدد ایجاد تغییر وبیرون رفت از وضع موجود بوده اند بسیار مبدل به حالتی سرخوردگی و آمیخته با نومیدی گردیده باشد .

شکی نیست که تغییر وترمیم کابینه کاری است که پیوسته دردست صلاحیت حاکمیت کنونی قراردارد اما وضع کنونی بی هیچ تردیدی دارای حساسیتی ویژه یی است ، کشور ی که انتخابات پر سروصدایی را پشت سرگذاشته است این انتخابات ده ها ملیون دالر را به مصر ف رسانده است ، با همه آنچه در آن رخداد این امید وجود داشت که شاید جبران آن چه از دست رفته است در این کابینه که با تغییرات اساسی برمبنای اصل شایسته سالاری و تقدم خدمت گزاری بر سایر پیوندها ی غیر مشروع ، صورت بگیرد . پس امید بستن به این که شاید درموعد دیگری افرادی بیایند و جایگزین چهره های دیگری شوند این بیشتر به حنای بعد عید شباهت خواهد داشت.

مسلما که فشار ممتد خارجی ها ودست بلند دخالت آنان بی تاثیردر روند موجود نبوده است امادر اذهان بسااز مردم افغانستان این گونه اقدامات ایستا وغیر پویای ریاست حکومت مقوله های انتخاب و آزادی و... را زیرسوال خواهد برد.

شکی نیست که در شمار وزرای معرفی شده که سابقه حضور درکابینه را نیز دارند چهره های خدمت گزار وخوب که نزد ملت هم محبوب اند نیز دیده می شود اما بسا از آگاهان اموربه این باورند که بدون آوردن تغییر اساسی ویک خانه تکانی بنیادی در ارکان نظام تشکیلاتی دولت، -شروع از کابینه- قرار گرفتن حکومت در مسیر درست خدمت

گزاری پالوده از فساد و ناهنجاری های اداری کاری قریب به محال خواهد بودو این گونه حرکت بطی و بیمار گونه در قلمروی که همه بد بختی های آن از حرکت نکردن به آهنگ زمان است سخت ویران کننده پنداشته می شود .

گرچند رفتن پی انگیزه های که درپشت این رویکرد رئیس دولت به قضیه انتخاب وزرا دردی را دوا نخواهد کرد ، ولی فرض تقسیم قدرت به دلیل راضی نگهداشتن اقوام و نژاد های کشور یک اقدام قهقرایی و به کارگیری وسیله یی از کار افتاده وحربه یی زنگ زده است ، چه این همه ملت به درستی می دانند که خود بایکدیگر هیچ مشکلی ندارند وآنچه از بذر نفاق درمیان آنها افشانده شد ه است یا کار بیگانه یی بوده است که در دشمنی با این خاک انجام یافته ویاهم کار آن دوستی که خود در خدمت دشمن قرار گرفته است که به هر حال دامن ملت از آن مبرا وپاک است . بنا بر این با وزیرساختن آن یکی به نام فلان قومی ثمری جز پر شدن جیب آن فرد چیز دیگری در پی نخواهد داشت .

کابینه قبلی چنان کار نامه یی از خود برجای گذاشت که در اثر  اعتراض ها وطعنه زنی های نهاد های ملی وبین المللی از آن عمل کردها هنوز عرق تاثر از پیشانی رئیس دولت خشک نشده است که ساختار نظام بی هیچ تغییر قابل توجهی دوباره پابه عرصه ظهور می گذارد .

در سرزمینی که مردم آن برای حل مشکلات بی شمار شان در صدد معجزه اند کابینه جدید باهر نیت ومقصدی که از سوی دولت انتخاب و به شورای ملی معرفی گردیده است ، بذری از باورمندی متناسب با آنچه توقع برده می شد نخواهد افشاند ؛ اما دست کم از این جهت که وضعیت دوران انتخابات را دوباره زنده نساخت خالی از خیر نیز نبود ه است .

حال که توپ به میدان شورای ملی قراردارد دیده شود که وکلا که خود نیز آخرین فرصت های دوره وکالت خود را سپری میدارند وسر وکله هریک شان پر است از وسوسه های بیشمار ملت منتظر خواهند ماند تا ببینند که این جماعت با در نظرداشت مسئولیت های خود عمل خواهند کرد ویا اینکه آنان نیزبرای روزهای مبادا از به کاربستن دشنه خود در خدمت ملت دست خواهند کشید .

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1195
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر آثار این موضوع

فصلنامه فکر؛ ترجمان فکر و اندیشه شما!

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان شماره چهارم و پنجم

مجله نهضت اسلامی شماره 3

مجله نهضت اسلامی شماره 2

مجله قدس شماره 22

ماهنامه قدس شماره 21

ماهنامه نهضت اسلامی افغانستان

ماهنامه قدس شماره 20 قوس 1391

ماهنامه قدس شماره 19 (ماه قوس)

ماهنامه قدس، ویژه هفته شهید و هفته صلح و وحدت ملی

مجله قدس ویِژه مراسم روز جهانی قدس 1391

مجله دو هفتگی قدس شماره 16

مجله دو هفتگی قدس شماره 15

مجله دو هفتگی قدس شماره 14

مجله دو هفتگی قدس شماره 13

مجله دو هفتگی قدس شماره 12

مجله دو هفتگی قدس شماره 11

مجله دو هفتگی قدس شماره 10

مجله دو هفتگی قدس شماره 9

مجله دو هفتگی قدس شماره 8

مجله دو هفتگی قدس شماره 7

مجله دو هفتگی قدس شماره 6

مجله دو هفتگی قدس شماره 5

مجله دو هفتگی قدس شماره 3

مجله دو هفتگی قدس شماره 2

مجله دو هفتگی قدس شماره 1

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

ترکیه: در بازرسی کنسولگری ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

استند و تابلوهای کنفرانس ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.