طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 8122591

• تعداد بازدیدکننده: 7303070

• تعداد بازدید امروز: 5146

• کاربران آنلاین: 360

 
 

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

1392/4/6

پس از صحبت های ایشان و درجلسه پرسش و پاسخ ابتدا در جواب خبرنگار تلویزیون نگاه پرسید، با توجه به کنفرانس بن شما حکومت افغانستان را مشروع میدانید با غیرمشروع ؟

آقای مفلح گفت: «البته ما این حکومت را به صورت تمام نا مشروع نمیدانیم گرچه که کنفرانس بن یک پروژه امریکایی بود وحکومت با تفلب در انتخاباتی به وجود آمد اما ما به رای مردم احترام داریم ولی این به این معنی نیست که ما تمام رویکردهای حکومت رابه رسمیت بشناسیم گاها تصامیم حکومت بر جلاف منافع ملی افغانستان ومصالح اسلام بوده است.

صلح با جلسات فرمایشی و دیکته شده ازخارج مجقق نمی شود باید رفراندوم و همه پرسی با مشارکت همه مردم افغانستان صورت بگیرد وصلح را باید توسط مردم افغانستان به وجود آورد، همه مخالفین دولت طالب نیست، همانطوریکه همه طالبان تروریست والقاعده نیست، بسیاری از طالبان انفجار و کشتن افراد بی گنا وحتی افغانها را چه پولیس و اردو وچه افراد ملکی را حرام میدانند بسیاری ازمخالفین به خاطرفساد این حکومت طالب شده اند وکفر این نظام را دیدن».

خبرنگار یک تلویزیون دیگر از مفلح پرسید، نظر شما در موردتناقض در رفتار وگفتار طالبان چیست از یک طرف انتحارمی کنند واز طرفی هم حرف از صلح میزند؟

4mkrk0ixlk9pcjb18d3u.jpg

آقا مفلح گفت: «طالبان یک سازمان منسجم متمرکز و یک دست نیست اما عده ای از این طالبان که افغانی است و تقریبا اکثریت هم است، طرفدار صلح است. آنهای که به انتحار و انفجار ادامه میدهند تعداد اقلیت هستند که معتقد به صلح وحتا مقتقد به اسلام و دین هم نیست».

خبرنگار شبکه دیگری از مفلح پرسید: شما با چه جناح های از طالبان برای آوردن صلح در مذاکره هستید؟

مولوی مفلح گفت : رهبری طالبان هم در خارج وهم در داخل است به صورت مشخص همه میداند که آبشخور این پدیده در کجاست اما ما با طالبان افغانستانی در تماس هستیم، طالبان که افغانی می اندیشد نظرات ما را قبول دارند ما هم مخالف کشته شدن افغانها هستیم که احتمالا در آیدنده نزدیک بسته پیش نهادی صلح را از طرف آنها دریافت می نمایم و در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. آنها به این دلیل با ما هم نظر است که میگوید همان راههای را که ما با زبان تفنگ طی کردیم، نهضت اسلامی با سخن وزبان قلم رفتند. پس روی چند نقطه ما با آنها توافق نظر داریم اول با کشته شدن افغانها مخالف هستیم. دوما طرف دار خروج امریکا وخارجی ها از افغانستان هستیم. سوما ما افغانستان را اشغال شده توسط امریکامیدانیم. ما هر گام که به طرف صلح برداشته شود ولو کوچک از آن استقبال می نمایم.

مولوی مفلح در جواب سئوال یک خبرنگار که در مورد کاندیدای نهضت اسلامی برای ریاست جمهوری پرسید، گفت: در مورد معرفی کاندیدا توری، ما رایزنی های خود را با شخصیت های موثر آغاز نمودیم به زودی با تکمیل شدن پروسیجر کمیسیون انتخابات ما کاندید خود را معرفی می نماییم دکتر عبدالستار سیرت که یکی از بنیانگزاران نهضت اسلامی است نظر موافق داریم البته هنوز قطعی نشده  است.

0upxl9hq9hli7ri7mhub.jpg

خبرنگار یکی از خبرگزاریها پرسید: آقای مفلح نظر شما در مورد دولت فعلی چیست؟

مولوی مفلح گفت: اولا این که دولت در مورد فساد بسیار ناکام بوده، جای شکی نیست مضافا عملکردهای دولت  بیشترین بهانه را دست مخالفین داده است، آنها با زبان برنده و قاطع میگویند که این نظام کافر است وجهاد علیه آن واجب است، اگر کافرنیست رسانه های آن را ببنید که مملو از فحشا ومنکرات است، آنها میگویند سابق یک سینما بود که منحرفین به آنجا میرفت وهمه میدانیست که که این شخص منحرف است اما امروز حکومت همان سینمای فاسد را در تک تک خانه های مردم افغانستان آورده است، همه مردم را منحرف کرده وبه فحشا میکشاند که باید دولت و وزارت اطلاعات وفرهنگ جلو فساد را میگرفت که نگرفته، به قرآنکریم و آموزه های اسلامی اعتنا نکرده که خوار ذلیل شده دست. به سوی امریکا و کفر جهانی دست دراز کرده است که برای ما صلح بیاورد افغانستان فقط در نام یک حکومت اسلامی است نه در عمکرد.

خبرنگاری دیگری پرسید: نظر شما در مورد اجماع ملی جست؟

اجماع ملی که اراده تک تک مردم افغانستان در آن تمثیل شود، از طرف کشورهای خارجی دیکته نشود، با پول و دالر بوجود نیامده باشد، ما هم طرفدار آن هستیم. البته ما برای تامین صلح و ثبات در کشورخواهان نشست سراسری علمای افغانستان هستیم وگفتم اجماع که فرمایشی باشد واز طرف دولت به وجود بیاید و توسط پول اجماع صورت بگیرد و در راستای تامین منافع تعداد خاص باشد آن را نمی پذیریم اما اجماع که واقعا اجماع ملی باشد ودر انسجام و و حدت افغانها موثر باشد وتشریک تمام طرف ها وجریان های سیاسی درآن تضمین شده باشدازآن استقبال می نماییم.

سئوال خبرنگار دیگر، نظر شما در مورد  القاعده چست؟ آیا طالبانی که با شما در ارتباط است با القاعده رابطه ندارد؟

اگر به ریشه القاعده وافراط گرایی نگاه کنیم این پدیده ریشه در مسیحیت قرون وسطی دارد ولی افراط گرایی امروز در جهان اسلام ساخته وپرداخته امریکا است کاپی همان افر گرایی قرون وسطایی است که ابزاری است در دست امریکا برای تسلط بر جهان اسلام. مثلا از کسانی که امریکا در سوریه حمایت میکند افراطی ترین انسانهای کره زمین است که آدم خوار است، کدام عقل باور میکند که امریکا در سوریه به کسانی سلاح توزیع میکند که گوشت آدم می خورد اما ادعامیکندکه ما در افغانستان با افراط گرایی مبارزه میکنیم در حال که افراط گرایی والقاعده با طالبان افغانستانی هیج ریط ندارند.

 

از آقای رحمت الله نهضت یار معاون نهصت اسلامی  پرسیده شد: طرح شما در مورد به وجود آمدن صلح در کشور چست؟

نهضت یار گفت: ما در افغانستان گم شده داریم که گمشده خود را در امارات، قطر، پاکستان وامریکا جستجو می کنیم اما باید گفت که صلح گمشده ما است باید در خاک خود صلح را جستجو نماییم. خود همین رویکرد ومکانیسم صلح اشتباه بزرگ است. ما خواستار نشست بین الافغانی هستیم وطرف دار نقش آفرینی جریان  های بی طرف در روند تامین صلح میباشیم. نهضت اسلامی افغانستان که یکی از جریان های بی طرف وبا داشتن سابقه طولانی مبارزه  در راستای آزادی واستقلال کشورهم با بخشی از خواسته ها ونظریات طالبان موافق هستیم که کاملا طرفدار یک نظام برگرفته از تعالیم اسلامی در افغانستان هست. ازهمین راهبرد هم با دولت افغانستان مشکل نداریم، هم با جریان های مخالف و منتقیدین دولت، لذا میتوانیم نقش میانجی داشته باشیم. دولت و جریان های منتقد حکومت وشورای عالی صلح همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان است اما نهضت اسلامی یک سازمان بی طرف در مدت ده سال با امریکا مبارزه کردیم وطالبان بسیار نگاه خوش بینانه نسبت به نهضت اسلامی افغانستان دارد. طرح ما برای برقراری صلح در کشور، نشست سراسر علمای اقغانستان که دست شان به خون مردم آلوده نباشد می باشد. برای آوردن صلح، وجود پبش زمینه های صلح امر ضروری است یکی از پبش زمینه های صلح اعلام آتش بس و رها شدن سران طالبان از زندانها است که هنوز این پیش زمینه ها برای صلح به وجود نیامده است.

شرط دولت افغانستان این است که طالبان باید به دولت تسلیم شود اما برعکس طالبان می گوید باید امارت اسلامی در افغانستان بر قرار شود. که در هر دو صورت صلح یک جانبه است وبه وجود نخواهد آمد طرح ما این است که هم دولت از بخش خواسته های خود بگذرد وهم طالبان ازامارت اسلامی خود بگذرد چنانچه عده از این طالبان ازعان کردندکه ما در افغانستان به دنبال امارت اسلامی نیستیم .

خبرنگار آژانس خبری وخت از مولوی مفلح پرسید: شما طالبان را چند گروه معرفی کردید، شما با کدام گروه از طالبان ارتباط دارید؟

ما با طالبان در تماس هستیم که افغانی فکر میکنند و در داخل خاک افغانستان است و وابستگی به خارج ندارد هم ما وهم این دسته از طالبان خواستار آمدن دفترطالبان از قطر در کابل هستیم چون قطر جایی است که امریکا در انجا تصمیم به گسترش اشغال جهان اسلام می گیرد.

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 3932
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

آخرین اخبار

دستکم ۱۱ غیرنظامی از جمله ۸ کودک در حمله ترکیه به شمال ...

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر زنده ماندن برجام ...

لایه منجمد سیبری چوچه ۱۸ هزار ساله را سالم نگاه‌داشت

حمله لفظی ترامپ به نمایندگان دموکرات‌ کنگره آمریکا

ورود کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی آمریکا به هنگ‌کنگ ...

پوتین لایحه اصلاح قانون مرتبط با جاسوسی را تصویب کرد

ادامه اعتراض های مردم افغانستان به وجود تخلف در ...

مسی با گرفتن ششمین توپ طلا رکوردار شد

آیا طرح استفاده از آب به جای تیل پترول در موترها واقعیت ...

تأکید رؤسای جمهور آسیای مرکزی بر توسعه روابط و صلح ...

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دستکم ۱۱ غیرنظامی از جمله ۸ کودک ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

هویت اسلامی قدس شریف تغییر ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.