طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7490644

• تعداد بازدیدکننده: 6704851

• تعداد بازدید امروز: 9694

• کاربران آنلاین: 330

 
 

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر (همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان )

22 دلو 1389 مردم مسلمان افغانستان با گرد همایی با شکوه در شهر کابل، حمایت  خویش را از انقلاب و جنبش های عظیم  مردمی و فریاد های آزادیخواهانه که سالها توسط حکام مستبد، فاسد ومادام العمری عرب در گلوی ملت های مسلمان کشورهای عرب خفه شده بود، اعلان نمودند. این گردهمایی که به دعوت نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف صورت گرفته بود بعد از اقامه نماز جمعه در میدان مارکیت میوه کابل برگزارشد.

در این همایش ابتدا با شعارهای کوبنده مرگ بر استکبار، مرگ بر فرعون زمان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مبارک کنار برو، ملت مصر حمایتت می کنیم و... آغاز و سپس با سخنرانی آقای مولوی محمد مختارمفلح ادامه یافت.

آقای مولوی مفلح در بخش از سخنانش گفت: رستاخیز ملت پرافتخار مصر نشان دهنده این است که مردم به ستوه آمده، مصر از سیاست های رژیم مبارک که برمبنای مصالح کشورهای بیگانه وبویژه درراستای منافع اسراییل شکل گرفته است، بیزاری جسته ودیگر حاضر نیستند تا از دکتاتوری فرمان ببرند که همه هستی و دارایی آنان را درانحصار خانواده خود داشته وبرای گروه خود به یغما ببرد.

متن کامل سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لایحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم

حضار گرامی مردم  مومن ، نجیب وآزاده افغانستان !

حدود دوهفته است که جهان شاهد حوادثی بزرگ در کشورجمهوری عربی مصر است. درطی این مدت مصر انقلابی بزرگ را به تجربه نشسته است که ازدیرباز انتظارآن می رفت.

درواقع از چندین دهه بدینسو ملت عزیز وسرافرازمصردرزیرحاکمیت نظامی عمربه  سرمی بردند که درآن نظام اختناق، سرکوب سیاسی ، پامال نمودن حقوق انسان ، سلب آزادی های مدنی و خواست های برحق بیشمار مردم آن کشور را به عادت روزمره خود درآورده بود و این زندان های مخوف مصربودند که سالانه میز بان شماره زیادی از اهل سیاست واهل قلم می گردیدند. حکومت مصر سابقه سیاه وزشتی ازخود برجای گذاشته است. نظام های سیکولاردرمصر هنوزخون های زیادی را به گردن دارند ، به شهادت رساندن شخصیت های بزرگی در تاریخ حاکمان مستبد مصر هنوز خاطرانسانهای زیادی را جریحه دار می سازد ، این نظام ناصری بود که سید قطب شهید را اعدام نمود و این مفسرقرآن را بی هیچ دلیل موجهی از میان برداشت ، سادات همان راهی رارفت که درامر سرکوب ملت مصر نظام ناصری رفته بود . اوکاری را کرد که برای ملت پرافتخار مصر ننگ آور بود ودرخلاف منافع ومصالح امت عربی واسلامی انجام یافت که آن عبارت از به رسمیت شناختن رژیم منفوراسرائیل و ایجاد رابطه با آن بود. گرچند که ملت آن جنایت را بی پاسخ نگذاشت امااین راه ننگین توسط آقای مبارک دنبال گردید.

عزیزان ملت آزادی دوست افغانستان!

رستاخیز ملت پرافتخار مصر نشان دهنده این است که مردم به ستوه آمده، مصر از سیاست های رژیم مبارک که برمبنای مصالح کشورهای بیگانه وبویژه درراستای منافع اسراییل شکل گرفته است، بیزاری جسته ودیگر حاضر نیستند تا از دکتاتوری فرمان ببرند که همه هستی و دارایی آنان را درانحصار خانواده خود داشته وبرای گروه خود به یغما ببرد. این سیاست های بریده از مردم رژیم مبارک بودکه ملت مصر را که دارای سابقه فرهنگی درخشان وشایسته زندگی آبرومندانه اند، به تیره روزی وسیه بختی کشاند. این حکومت پلیسی بودکه اعتماد میان مردم ودکتاتور را نابود ساخت وامروزاین ملت زجر دیده و شکنجه شده دست به عصیان زده وهیچ نوع حرمتی برای این پیرمرد دکتاتور باقی  نمانده اند. تصویری که امروز ملت مصر ازخود به دنیا نشان داده است بیانگر این نکته است که این جنبش که از رهبری مستقیم جنبش اخوان المسلمین درست در راستای برآورده شدن خواست های برحق ملت برخورداراست ، جنبشی است صادقانه وصددرصد درجهت منافع مردم مصر . به بیانی دیگر این جنبش آمده است تا به صراحت تام به دنیا بگویدکه این دیکتاتوری سی ساله لکه عاری است برپیشانی مصر که توسط یک دسته وگروه کوچک غاصبان قدرت به وجودآورده شده است .

ملت سربلند افغانستان !

شما ملت آزادی آوارن مشرق زمین هستید ، شما ملتی هستیدکه در آغازقرن بیستم جز شما وکشورترکیه هیچ کشوری آزادی واستقلال نداشت ، شما آزادی دهندگان شبه قاره وشرق میانه دربدایت قرن بیست هستید . وشما ... وشما درروزهای فرجامین قرن بیستم آزادی را به آسیای مرکزی و اروپای شرقی واروپای مرکزی به ارمغان بردید ، پس نسبت به همه شما شایسته گی این رادارید از این انقلاب ورستاخیز ملت عزیز مصر حمایت خویش را اعلان داشته وبرای رژیم مبارک این پیام واضح وروشن رابفرستید که مبارک !خاک گرانقدر مصر ازپذیرش فرزند ناخلفی چون تو بیزاراست وملت عزیزمصر رابگذار تا آنگونه که خود برمبنای اسلام عزیز خواستار رسیدن به  حق اند به جایگاه مناسب شان برسند.

عزیزان ، هم میهنان گرامی !

به جا میدانیم تا ازحرکت های خوبی که درجهان اسلام درحمایت از این جنبش عظیم ملت مصر انجام یافته است تقدیر به عمل آوریم . درراس همه حمایت صریح وروشن حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران وازجناب شخصیت محبوب و دلسوخته قضایای جهان اسلام آقای رجب طیب اردوغان صدراعظم کشور ترکیه را سپاس بگوییم . کاری که این شخصیت ها انجام دادند می تواند الگویی گردد برای سایرین تا قبل ازاین که دست مداخله بیگانگان از جهان غیراسلامی  به سرنوشت ملت مصردخیل گردد ، ملت مصر یاری رسانده شود تا به خواست های برحق خویش برسند .

به امید آزادی ملت محبوب مصر ، اقامه حکومت مبتنی برپایه های اسلام در سرزمین اهرام وازهرشریف .

گردن ملت مصراز زنجیراستبداد آزاد باد ودوستی افغانستان ومصرمستدام وپایدار باد.

 

22 دلو 1389

کابل - افغانستان

 

قرار مواکبة الثورة المصریة من قبل أبناء الشعب الأفغانی

 

   بما نتأثر مما تجري في مصر من الکوارث ، وبما نشاهد من حشد شعب المصری الشقیق لسحب حقوقهم الضائعة سابقا من ایدی نظام سلب کل حق للشعب المصری وبما نعلم ان مواکبة هذالشعب فی استیفائهم حقوقهم من الواجب لکل من یتاس باساس الشریعة الاسلامیة ویتیقن بحقوق الانسان من الحریة والعیش فی الامن والسلام بعیدامن کل انواع التشرید والضغط ، نصدر هذالقرار کما یأتی :

1.         نؤید الثورة التی قامت بایدی الشعب المصری الشقیق سیاسیا و نری ثورتهم عریقة ذات صلة بالمطالب الشرعیة لهذاالشعب.

2.         نحمی النهضة المصریة کبدایة تغییر نحو نظام جدید یسود مصر بحریة الناخبین والمنتخبین الممثل للقیم الاسلامیة.

3.         نطلب بابلغ صوت من جماعة یرأسها مبارک بالاستقالة من الحکم قبل توتر الاوضاع و علیهم ان یمیزوا ان الآوانة ماضاعت لهم بعد ، فالتنازل من الحکم ارخص لهم من ان یجبروا بترک عرش الحکم قهرا.

4.         ندین بکل معنا الکلمة الجهود الفاشلة التی یدسها مبارک للبقاء فی الحکم ، التی تسببت لقتل الابریاء من المعارضة فی میدان التحریر.

5.         نطالب کل فصائل المصریة بتوحید الکلمة امام مبارک الديکتاتير و نعلن ان مسلمین العالم معهم مع تباین بلدانهم وبعد مسافتهم وان العالم الاسلامی یؤکد بان یبقی مصر کدولة مستقلة حرة تنتخب حکومتها فی ظل القیم الاسلامیة ، تلیق بشأن شعب المصری الفاخر بما ضیها وحالها.

6.         نطلب من الجمعیات الدولیة سیما مؤتمرالدول الاسلامیة والامم المتحدة والمجلس الامن التابعة للأمم المتحدة ان یحذو حذو الشعب المصری فی دعم ثورتهم العزیزة وتحقیق مطالبهم الشرعیة.

7.         جدیر بالذکر لنمجد الجیش المصری لحفاظهم دماء اخوانهم وانهم ماتدخلوا الا بخیر . ونحن نوصی سایر قوات الامن فی الدول الاسلامیة بان یاخذو الجیش المصری کقدوة تحفظ دماء الشعب وتحترم حقوق انباء بلدها.

8.         نرشح لحکومتنا باخذ قرار لتایید الثورة المصریة والتطلب لشتی طرق لدعم الشعب المصری فی نهضتم الشرعیة والاسلامیة والحمایة فی المجامع الدولیة.

نصدرهذالقرار ونامل لشعب المصری الشقیق المستقبل السعید. یحی الشعبان علی مر الدهور افغانستان ومصر و لأ بناالدولتین النجاح فی کل مجال .

 

النهضة الاسلامیة فی الافغانستان  و مجلس الثقافی لمدافعی القدس الشریف

7 ربیع الاول 1432 هجـ ق  22 دلو 1389 هجـ خورشیدی

کابول -  افغانستان

 سقوط حکومت های بریده از مردم

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در رابطه به رستاخیز کشورهای اسلامی- عربی

بسم الله الرحمن الرحیم

َلا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

از چندی بدینسو جهان شاهد دگرگونی عمیقی در سرزمین های عربی جهان اسلام است . تحول بزرگ مردم تونس سپس جنبش عظیم مصر جهانیان را دربهت وحیرت فرو برد.

انقلاب ملت تونس از خود سوزی جوانی که دربیکاری به سرمی برد و دولت نتوانسته بود که در برابرخواست های او جواب معقولی بدهد ، آغاز یافت. درست چیزی که عمق ماهیت حکومتی را که چندین دهه برملت حکم رانده بود ، نشان می داد. زین العابدین بن علی تافته جدا بافته از دیگران در پهنه جهان اسلام نبود. او همان کاری را دنبال می نمود که همانندهای او از دمشق ، عمان ، صنعا ، مسقط ، قاهره ، طرابلس ودارالبیضا با گزینش دکترین دو پهلوی ارعاب درونی ومعامله با قطبین انگلیس – امریکا وگاهی نیز رژیم اسراییل دنبال می نمودند.

کشاندن ملت ها به دنبال خود بدون دادن اندک ترین بهایی به رای ودیدگاه آنان گذاشته شود ، از قبل نزد آگاهان امور وضعیت در جنوب غرب آسیا و شمال افریقا را شبیه به انبار باروت ساخته بود که در انتظار جرقه ای به سرمی برد. شاید از نظرشعور ملی اعراب ، هیچ قرنی چون قرن گذشته نکبت آور وفاجعه بارترنبوده باشد؛ چیزی که تا هم اکنون اعراب ا زلحاظ داشتن غرورملی در فقر کشنده ای به سرمی برند. کم آمدن نخبگان اعراب در فرجام جنگ جهانی دوم ودست نیافتن آنان به حکومت های قوی و گرسنه برخاستن آنان از سر سفره غنیمت آن جنگ خانمانسوز ، این قشر را در اذهان تاریخی و دونسل پی درپی بی جواب وسرافگنده معرفی نمود.

افزون براین کرنش در برابر خواست های امریکایی که همه در جهت مصالح رژیم اسراییل سروسامان می یافت چنان وضعیتی پدید آورد گزینه ای جز شکل گرفتن «حکومت های بریده ازمردم» ثمره ای دیگری نداشت . وجود نارضایتی روز افزون توده ها از اعمال سیاست های منفعلانه حکومت ها در برابر امریکا و ژاندارم آن رژیم اسراییل بیشتر به آتشی شباهت می رساند که دیگ بدون منفذ جهان عرب را زود به جوش می آورد.

گزینش چنین سیاستی که ریشه دراستبداد دارد به گونه فاجعه باری فضارا جامد ساخت . سردی وافسردگی استبدادی چنان ضخیم بود که کمک های چندین ملیون دالری امریکا توانایی ذوب آن را نداشت. زیرا آن چه امریکا ا زاعراب گرفته بود که بسیار با ارزش تر گرانبها تر وارزشمند تربود ؛ خاک عربی ، عزت وغرور عربی و سرمایه های عربی .

در چنین حکومت های خود کامه وبیداد گر ، پیش پای فرمان روایان گزینه ای جز به ارث گذاشتن قدرت به فرزندان ، ذخیره نمودن دارایی ملت ها درحساب های شخصی ، ارعاب وترساندن ملت ها چه چیزدیگری می تواند باقی بماند؟

حکومت های مادام العمری ، غارت سرمایه های ملی ووادار نمودن مردم به پذیرش ذلت و زبونی دربرابر غاصبان زمین و چپاولگران سرمایه ، به عادت روز مره پایتخت نشینان کشور های عربی مبدل گردیده بود. حکومت پلیسی که از شط العرب تا تنگی جبل الطارق محیط جهنمی پدید آورده بود براستی برای اعراب دیگر قابل پذیرش نبود. از چنین محیط بسته  وخفقان آوری بودکه گروه های تند ورادیکالی که مسیر معقول خواست اعراب را به انحراف کشیدند سربرآورد.

نخست از سرزمین های عربی حیثیت وشرف ملی نسبت شکست دربرابر دشمن رخت بربست ، سپس اعتماد ملی وباور به محورهای سیاست از هم پاشید و فاصله میان دولت و حکومت ها افزایش یافت و دراخیر هم نان و پوشاک ونیاز مندی های آنان از سفره آنان نا پدید شد. درحالی زیر چشم توده های ملیونی وابستگان محورهای قدرت در عیش ونوش وآلودگی به فساد به سرمی بردند. چیزی که با مشاهده انقلاب های مخملی درکشورهای اروپای شرقی وغیره مناطق دنیا دیگر تحمل پذیرنبود.

چیزی جالبی که همه دربرابر آن سکوت مرگبار نموده بود این بودکه در کشورهای شرق میانه وشمال افریقایی اشکال حکومت ها چون سلطنت مطلقه ، مشروطه  وجمهوری باهمه اشکال آن چنان یکی دردیگری مخلوط گریده که درست نمی توان تشخیص داد که مثلا حکومت جمهوری عربی مصربا سلطنت دراردن هاشمی چه فرقی دارد؟ پس روز گار این عوام فریبی ها و سرکوب گری ها در ماتحت الشعور جهان عرب به سرآمده بود واین شکست سکوت از گلوی پراز بغض تونس آغازیافت وطنین آن کابوس حسنی مبارک را فرود آورد و لرزش های آن درصنعا ، مسقط و عمان احساس شد.

قضاوت درباب این تحولات خیلی روشن است ؛ ملتی تحقیر شده دیروز اما عصیانگر و قدرتمند امروز.

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی قدس که بر حقوق مردم کشور های عربی واستحقاق آنان برای داشتن حکومت های مردمی ، مستقل و آزاد تاکید می ورزید ، تحولات اخیر را در امر عاده شرف وعزت اعراب که برخاسته ا زارزشهای اسلامی است مثبت ارزیابی نموده واین قیام را آغازی برای باز گشت سرمایه های ازدست رفته کشورهای عربی اسلامی ودرراس همه باز شدن دروازه نوی درامر اعاده سرزمین های اشغالی و به خصوص بیت المقدس می پندارد. درفرجام ، آیاخیزش ملیونی کشورهای عربی درس برای دیگران که دلستگی روز ا فزونی به بریدن ازمردم وپیوستن به دیگران دارند نیست ؟

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

22 دلو 1389 کابل افغانستان

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1425
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر بخش ها

 

سایر فعالیت ها

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام)

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

دوشهید؛ یک تفکر، یک راه همایش یک روزه بازشناخت اندیشه های دو مرد مکتب جهاد و شهاد؛ شهید پرفیسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود

برای ریاست جمهوری 27 نفر و برای شوراهای ولایتی بیش از 3000 نفر ثبت نام کردند

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

قطع نامه نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف

مکثی برکارکردهای اخیر نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف طی گردهمآیی در کابل حملات وحشیانه اسرائیل بر نوار غزه را تقبیح کردند

طی یک‏گردهمآیی امضای‏پیمان‎امنیتی‏با‏آمریکا‏مردود‏دانسته‏شد

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد

• از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد 1391/5/27

• نمایش اقتدار جهانی در روز قدس

فراخوان! باتوجه به حوادث جهان اسلام؛ یوم الله روزجهانی قدس 1391 در افغانستان با شکوه تر از هرسال برگزار خواهد شد

پیوست تقویمی میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و تاسیس مجدد نهضت اسلامی افغانستان مبارکباد!

مقدمه کتاب در آغوش هوای اقصا (دو سوال ویک پاسخ!)

درمیان استقبال پرشور مردم سوریه؛ اعضای کاروان جهانی الی بیت المقدس صبح امروز وارد دمشق شدند

پیامی به گوش اقصا از حنجره مردم افغانستان (نشست خبری هیات رهبری کاروان جهانی الی بیت المقدس (بخش افغانستان))

آی امریکائیان آی نمایندگان صلیبی ها - صهیونیست ها! امروز ما آمده ایم تا باشما تسویه وتصفیه حساب نماییم...

شهادت استاد مکتب شهادت

تحریم لویه جرگه و مخالفت با پایگاه های دایم آمریکا در افغانستان

فصل برگریز عکاسی و مخالفت با پیمان استراتیژیک با امریکا (نمایشگاه تصاویر قربانیان هجوم امریکا بر افغانستان 2/8/1390)

افغانستان وپدیده تجلیل از روز جهانی قدس شریف

شراره ایمان (همه سبز از یاد او و او الگوی برتر برای همه) به مناسبت بیست ودومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

امریکا بزرگترین تروریست است (همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان)

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم (مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند)

همایش بازگشت به قرآن

گردهمآیی تجلیل از روز جهانی قدس (بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین 1389

«شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین» (شورای فرهنگی حامیان قدس شریف)

روزي كه كابل همه خشم بود: (گزارشي از مسجد جامع پل خشتي كابل)

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... (گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل)

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس)

قدس شريف محور صلح جهاني(يادداشتي برجلسه گشايش شورای فرهنگی حامیان قدس شریف)

نگاه کوتا به فعالیت های نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

روز جهانی قدس و روند شکل گیری آن در افغانستان

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

فضای پاکستان به روی پروازهای غیر ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تظاهرات و ادای نماز جنازه ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.