طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7516818

• تعداد بازدیدکننده: 6730541

• تعداد بازدید امروز: 3660

• کاربران آنلاین: 130

 
 

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

1392/4/6

پس از صحبت های ایشان و درجلسه پرسش و پاسخ ابتدا در جواب خبرنگار تلویزیون نگاه پرسید، با توجه به کنفرانس بن شما حکومت افغانستان را مشروع میدانید با غیرمشروع ؟

آقای مفلح گفت: «البته ما این حکومت را به صورت تمام نا مشروع نمیدانیم گرچه که کنفرانس بن یک پروژه امریکایی بود وحکومت با تفلب در انتخاباتی به وجود آمد اما ما به رای مردم احترام داریم ولی این به این معنی نیست که ما تمام رویکردهای حکومت رابه رسمیت بشناسیم گاها تصامیم حکومت بر جلاف منافع ملی افغانستان ومصالح اسلام بوده است.

صلح با جلسات فرمایشی و دیکته شده ازخارج مجقق نمی شود باید رفراندوم و همه پرسی با مشارکت همه مردم افغانستان صورت بگیرد وصلح را باید توسط مردم افغانستان به وجود آورد، همه مخالفین دولت طالب نیست، همانطوریکه همه طالبان تروریست والقاعده نیست، بسیاری از طالبان انفجار و کشتن افراد بی گنا وحتی افغانها را چه پولیس و اردو وچه افراد ملکی را حرام میدانند بسیاری ازمخالفین به خاطرفساد این حکومت طالب شده اند وکفر این نظام را دیدن».

خبرنگار یک تلویزیون دیگر از مفلح پرسید، نظر شما در موردتناقض در رفتار وگفتار طالبان چیست از یک طرف انتحارمی کنند واز طرفی هم حرف از صلح میزند؟

4mkrk0ixlk9pcjb18d3u.jpg

آقا مفلح گفت: «طالبان یک سازمان منسجم متمرکز و یک دست نیست اما عده ای از این طالبان که افغانی است و تقریبا اکثریت هم است، طرفدار صلح است. آنهای که به انتحار و انفجار ادامه میدهند تعداد اقلیت هستند که معتقد به صلح وحتا مقتقد به اسلام و دین هم نیست».

خبرنگار شبکه دیگری از مفلح پرسید: شما با چه جناح های از طالبان برای آوردن صلح در مذاکره هستید؟

مولوی مفلح گفت : رهبری طالبان هم در خارج وهم در داخل است به صورت مشخص همه میداند که آبشخور این پدیده در کجاست اما ما با طالبان افغانستانی در تماس هستیم، طالبان که افغانی می اندیشد نظرات ما را قبول دارند ما هم مخالف کشته شدن افغانها هستیم که احتمالا در آیدنده نزدیک بسته پیش نهادی صلح را از طرف آنها دریافت می نمایم و در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. آنها به این دلیل با ما هم نظر است که میگوید همان راههای را که ما با زبان تفنگ طی کردیم، نهضت اسلامی با سخن وزبان قلم رفتند. پس روی چند نقطه ما با آنها توافق نظر داریم اول با کشته شدن افغانها مخالف هستیم. دوما طرف دار خروج امریکا وخارجی ها از افغانستان هستیم. سوما ما افغانستان را اشغال شده توسط امریکامیدانیم. ما هر گام که به طرف صلح برداشته شود ولو کوچک از آن استقبال می نمایم.

مولوی مفلح در جواب سئوال یک خبرنگار که در مورد کاندیدای نهضت اسلامی برای ریاست جمهوری پرسید، گفت: در مورد معرفی کاندیدا توری، ما رایزنی های خود را با شخصیت های موثر آغاز نمودیم به زودی با تکمیل شدن پروسیجر کمیسیون انتخابات ما کاندید خود را معرفی می نماییم دکتر عبدالستار سیرت که یکی از بنیانگزاران نهضت اسلامی است نظر موافق داریم البته هنوز قطعی نشده  است.

0upxl9hq9hli7ri7mhub.jpg

خبرنگار یکی از خبرگزاریها پرسید: آقای مفلح نظر شما در مورد دولت فعلی چیست؟

مولوی مفلح گفت: اولا این که دولت در مورد فساد بسیار ناکام بوده، جای شکی نیست مضافا عملکردهای دولت  بیشترین بهانه را دست مخالفین داده است، آنها با زبان برنده و قاطع میگویند که این نظام کافر است وجهاد علیه آن واجب است، اگر کافرنیست رسانه های آن را ببنید که مملو از فحشا ومنکرات است، آنها میگویند سابق یک سینما بود که منحرفین به آنجا میرفت وهمه میدانیست که که این شخص منحرف است اما امروز حکومت همان سینمای فاسد را در تک تک خانه های مردم افغانستان آورده است، همه مردم را منحرف کرده وبه فحشا میکشاند که باید دولت و وزارت اطلاعات وفرهنگ جلو فساد را میگرفت که نگرفته، به قرآنکریم و آموزه های اسلامی اعتنا نکرده که خوار ذلیل شده دست. به سوی امریکا و کفر جهانی دست دراز کرده است که برای ما صلح بیاورد افغانستان فقط در نام یک حکومت اسلامی است نه در عمکرد.

خبرنگاری دیگری پرسید: نظر شما در مورد اجماع ملی جست؟

اجماع ملی که اراده تک تک مردم افغانستان در آن تمثیل شود، از طرف کشورهای خارجی دیکته نشود، با پول و دالر بوجود نیامده باشد، ما هم طرفدار آن هستیم. البته ما برای تامین صلح و ثبات در کشورخواهان نشست سراسری علمای افغانستان هستیم وگفتم اجماع که فرمایشی باشد واز طرف دولت به وجود بیاید و توسط پول اجماع صورت بگیرد و در راستای تامین منافع تعداد خاص باشد آن را نمی پذیریم اما اجماع که واقعا اجماع ملی باشد ودر انسجام و و حدت افغانها موثر باشد وتشریک تمام طرف ها وجریان های سیاسی درآن تضمین شده باشدازآن استقبال می نماییم.

سئوال خبرنگار دیگر، نظر شما در مورد  القاعده چست؟ آیا طالبانی که با شما در ارتباط است با القاعده رابطه ندارد؟

اگر به ریشه القاعده وافراط گرایی نگاه کنیم این پدیده ریشه در مسیحیت قرون وسطی دارد ولی افراط گرایی امروز در جهان اسلام ساخته وپرداخته امریکا است کاپی همان افر گرایی قرون وسطایی است که ابزاری است در دست امریکا برای تسلط بر جهان اسلام. مثلا از کسانی که امریکا در سوریه حمایت میکند افراطی ترین انسانهای کره زمین است که آدم خوار است، کدام عقل باور میکند که امریکا در سوریه به کسانی سلاح توزیع میکند که گوشت آدم می خورد اما ادعامیکندکه ما در افغانستان با افراط گرایی مبارزه میکنیم در حال که افراط گرایی والقاعده با طالبان افغانستانی هیج ریط ندارند.

 

از آقای رحمت الله نهضت یار معاون نهصت اسلامی  پرسیده شد: طرح شما در مورد به وجود آمدن صلح در کشور چست؟

نهضت یار گفت: ما در افغانستان گم شده داریم که گمشده خود را در امارات، قطر، پاکستان وامریکا جستجو می کنیم اما باید گفت که صلح گمشده ما است باید در خاک خود صلح را جستجو نماییم. خود همین رویکرد ومکانیسم صلح اشتباه بزرگ است. ما خواستار نشست بین الافغانی هستیم وطرف دار نقش آفرینی جریان  های بی طرف در روند تامین صلح میباشیم. نهضت اسلامی افغانستان که یکی از جریان های بی طرف وبا داشتن سابقه طولانی مبارزه  در راستای آزادی واستقلال کشورهم با بخشی از خواسته ها ونظریات طالبان موافق هستیم که کاملا طرفدار یک نظام برگرفته از تعالیم اسلامی در افغانستان هست. ازهمین راهبرد هم با دولت افغانستان مشکل نداریم، هم با جریان های مخالف و منتقیدین دولت، لذا میتوانیم نقش میانجی داشته باشیم. دولت و جریان های منتقد حکومت وشورای عالی صلح همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان است اما نهضت اسلامی یک سازمان بی طرف در مدت ده سال با امریکا مبارزه کردیم وطالبان بسیار نگاه خوش بینانه نسبت به نهضت اسلامی افغانستان دارد. طرح ما برای برقراری صلح در کشور، نشست سراسر علمای اقغانستان که دست شان به خون مردم آلوده نباشد می باشد. برای آوردن صلح، وجود پبش زمینه های صلح امر ضروری است یکی از پبش زمینه های صلح اعلام آتش بس و رها شدن سران طالبان از زندانها است که هنوز این پیش زمینه ها برای صلح به وجود نیامده است.

شرط دولت افغانستان این است که طالبان باید به دولت تسلیم شود اما برعکس طالبان می گوید باید امارت اسلامی در افغانستان بر قرار شود. که در هر دو صورت صلح یک جانبه است وبه وجود نخواهد آمد طرح ما این است که هم دولت از بخش خواسته های خود بگذرد وهم طالبان ازامارت اسلامی خود بگذرد چنانچه عده از این طالبان ازعان کردندکه ما در افغانستان به دنبال امارت اسلامی نیستیم .

خبرنگار آژانس خبری وخت از مولوی مفلح پرسید: شما طالبان را چند گروه معرفی کردید، شما با کدام گروه از طالبان ارتباط دارید؟

ما با طالبان در تماس هستیم که افغانی فکر میکنند و در داخل خاک افغانستان است و وابستگی به خارج ندارد هم ما وهم این دسته از طالبان خواستار آمدن دفترطالبان از قطر در کابل هستیم چون قطر جایی است که امریکا در انجا تصمیم به گسترش اشغال جهان اسلام می گیرد.

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1913
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر بخش ها

 

سایر فعالیت ها

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام)

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

دوشهید؛ یک تفکر، یک راه همایش یک روزه بازشناخت اندیشه های دو مرد مکتب جهاد و شهاد؛ شهید پرفیسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود

برای ریاست جمهوری 27 نفر و برای شوراهای ولایتی بیش از 3000 نفر ثبت نام کردند

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

قطع نامه نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف

مکثی برکارکردهای اخیر نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف طی گردهمآیی در کابل حملات وحشیانه اسرائیل بر نوار غزه را تقبیح کردند

طی یک‏گردهمآیی امضای‏پیمان‎امنیتی‏با‏آمریکا‏مردود‏دانسته‏شد

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد

• از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد 1391/5/27

• نمایش اقتدار جهانی در روز قدس

فراخوان! باتوجه به حوادث جهان اسلام؛ یوم الله روزجهانی قدس 1391 در افغانستان با شکوه تر از هرسال برگزار خواهد شد

پیوست تقویمی میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و تاسیس مجدد نهضت اسلامی افغانستان مبارکباد!

مقدمه کتاب در آغوش هوای اقصا (دو سوال ویک پاسخ!)

درمیان استقبال پرشور مردم سوریه؛ اعضای کاروان جهانی الی بیت المقدس صبح امروز وارد دمشق شدند

پیامی به گوش اقصا از حنجره مردم افغانستان (نشست خبری هیات رهبری کاروان جهانی الی بیت المقدس (بخش افغانستان))

آی امریکائیان آی نمایندگان صلیبی ها - صهیونیست ها! امروز ما آمده ایم تا باشما تسویه وتصفیه حساب نماییم...

شهادت استاد مکتب شهادت

تحریم لویه جرگه و مخالفت با پایگاه های دایم آمریکا در افغانستان

فصل برگریز عکاسی و مخالفت با پیمان استراتیژیک با امریکا (نمایشگاه تصاویر قربانیان هجوم امریکا بر افغانستان 2/8/1390)

افغانستان وپدیده تجلیل از روز جهانی قدس شریف

شراره ایمان (همه سبز از یاد او و او الگوی برتر برای همه) به مناسبت بیست ودومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

امریکا بزرگترین تروریست است (همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان)

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر (همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان )

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم (مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند)

همایش بازگشت به قرآن

گردهمآیی تجلیل از روز جهانی قدس (بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین 1389

«شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین» (شورای فرهنگی حامیان قدس شریف)

روزي كه كابل همه خشم بود: (گزارشي از مسجد جامع پل خشتي كابل)

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... (گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل)

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس)

قدس شريف محور صلح جهاني(يادداشتي برجلسه گشايش شورای فرهنگی حامیان قدس شریف)

نگاه کوتا به فعالیت های نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

روز جهانی قدس و روند شکل گیری آن در افغانستان

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

غنی: مسئولان حمله به اماکن عمومی ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تظاهرات و ادای نماز جنازه ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.