طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7490646

• تعداد بازدیدکننده: 6704853

• تعداد بازدید امروز: 9698

• کاربران آنلاین: 350

 
 

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر

گزارش محفل هوتل هرات – كابل /

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر /

تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف /

(شورای فرهنگی حامیان قدس شریف) /

شايد كارمندان و خدمه هوتل هاي شهركابل و ساير شهرهاي افغانستان در واپسين روزهاي برج اسد سالروان با كارهاي تبليغات انتخاباتي خو و انس گرفته بودند، اما اجتماع مورخ 15 اسد 1388 از همه تفاوت داشت. زيرا در سالن هولت هرات، در شهر كابل جمعي از علما و خبرگان افغانستان در رابطه به مسايل بزرگ تري حرف مي‌زدند، موضوع، فلسطين بود و حراست از هويت اسلامي قدس شريف.

در واقع بازي كردن با كارت قدس در افغانستان بعد از حوادث 11 سپتمبر 2001 از زاويه ديد برخي ها كاري است شبيه به انتحار سياسي، كه امروز بدون درنظرداشت اين دكترين، آقاي مولوي محمدمختار مفلح به آن دست يازيد و ديدگاه نهضت اسلامي را كه حالا او عهده داري مي‌كند از ابهام بيرون آورد.

اما منطق اين اقدام، از طرز تلقي و برداشت رهبري نهضت اسلامي آب مي‌خورد كه رسيدگي به قضاياي جهان اسلام را جزء وجايب شرعي يك مسلمان پنداشته است و در ضمن روحية دوران جهاد كه تصريحات و تلويحات بيشماري در رابطه به فلسطين و بيت المقدس داشت نيز انگيزه ديرپاي رهبري نهضت بايد باشد كه نهضت خود از جريان جهاد مايه گرفته است.

افزون به دلايل فوق، معادله‌يي كه نهضت اسلامي در رابطه به حل مشكل افغانستان به آن دست يافته اين است كه نهضت، مشكل افغانستان را در ارتباط مستقيم و نزديك با مسأله فلسطين دانسته است.

بنابر آنچه در بالا تذكر داده شد، آقاي مفلح سه عامل عمده را براي پرداختن به قضيه فلسطين و قدس شريف را جدي برشمرده و آن سه موضوع را درون مايه تصميم گيري در باره قدس اعلان داشته اند كه ذيلاً توضيح مي‌شود:

1- عامل ديني و مسئوليت شرعي مسلمانان.

2- انگيزه تاريخي و ارزشي موضوع فلسطين.

3- عنصر ويژة رابطه بحران افغانستان به قضيه فلسطين.

اين سه عنوان محور اصلي و انديشگي صحبت آقاي مفلح بود كه گشايشگر جلسه واقع شد، كه البته ايشان در لابلاي صحبت خود به موضوع فوق تصريحات بيشماري داشتند.

استقبال حاضران:

نخست اينكه، حاضران اين نشست داراي پيشنة شناخت در مورد فلسطين بوده و با اينكه برخي از شخصيت هاي طراز نخست نهضت اسلامي دهه‌هاي قبل از پنجاه بوده اند، داراي انديشه هاي ناب در مورد قضاياي جهان اسلام بوده و به ويژه در باب فلسطين داراي مطالعات وسيع و همه جانبه يي بوده اند.

بدين مبنا سخن راندن از داعية قدس در محضر اين جمع گرچند كار دشواري را در پي نداشته است اما، چون هر يك به چند و چون قضيه آگاهي كامل داشته اند ايجاب مي‌كرد تا بحثي همه جانبه و جامع الاطراف با آنان صورت بگيرد.

بدون شك آغازه اين بحث درميان اين طيف با استقبال وسيع و همه جانبه‌يي روبرو شده و اين بخش از داعية نهضت اسلامي نخستين (حمايت از مسجدالاقصي) را كه تا اين به فراموشي سپرده شده بود را جزء اساسي وظايف يك مسلمان در دنياي معاصر پنداشتند.

البته در گفتمان فلسطين كه از سوي آقاي مفلح عنوان گرديده بود برخي از پرسش هايي مطرح گرديد كه بيشترينه روي تداوم اين جريان، موانع موجود برسر راه اين حركت و هكذا موضوع تمويل و پشتيباني آن تمركز داشت.

در اين قسمت ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح گرديد، نگراني‌هايي از قبيل دلسردي هاي جريان هاي اسلامي از عملكرد برخي اشخاص، در طول سال هاي مبارزه و عقب گرد ها.

در جوّ افغانستان كه آميخته از بي‌اعتمادي است، پديد آمدن اين گونه ديدگاه ها شايد تا حدودي امري طبيعي باشد اما در اين محفل فضا كاملاً متفاوت بود، اينجا يك آدرس مكلف به رفع اين شبه و بي‌اعتمادي ها نبود بلكه روحية جمعي و ديدگاه‌ كلي اشتراك كنندگان طوري بود كه به همه پرسش‌هايي كه از اين دست مطرح مي گرديد را پاسخ مي‌داد، نمونه آن را در اين نشست واكنش صريح و جدي اكثريت از اشتراك كنندگان در برابر اين ديدگاه (با موانع بر سر راه چون مسايل امنيتي چگونه كنار آمد؟) را مي‌توان نام برد.

مهمترين نكته‌يي كه روي آن تأكيد گرديد و مي‌شود محور اين نشست نيز آن را توصيف نمود همان اصل ضرورت وجود اين نهاد بود كه همه اعضاي شركت كننده بدون اختلاف به آن اتفاق نظر داشته و روي با روي و تكامل آن اصرار ورزيدند.

آنچه در اين مجلس بيشتر جلب توجه مي‌كرد همان عمق خودباوري بود كه در ديد و انديشه همه اشتراك كنندگان تجلي داشت. شايد براي برخي از ملت ها در بيرون از افغانستان كه كار افغانستان را تمام شده گمان كرده اند و به پندار آنان جريان هاي اسلامي با توجه به حضور سنگين نظامي و سياسي قدرت هاي غير اسلامي ديگر از فعاليت باز مانده و ورشكست شده اند، باور كردني نباشد كه در افغانستان و در قلب پايتخت آن روي حادترين موضوع جهان اسلام اين گونه انگشت گذاشته مي‌شود.

شايد اگر همين نكته درست به تحليل گرفته شود و جوانب آن به طور دقيق موشكافي شود، براي حفظ هويت اسلامي كشور موثر شناخته شده و براي استقلال كشور نيز سند و دليل واضحي قلمداد گردد.

افغانستان امروز به تعبير بعضي ها سرزمين كميسيون ها، جلسات و سيمينارهاست، اما آنچه در همه مجالس ديده شده است خود موارد اهداف گذرا و موسمي يي بوده است كه كمتر ثمره يي براي اهداف كلان ملي و كلي كشور داشته است. اما اين نشست به نتايج و اهداف خود ازآغاز توجه داشته و منافع ملي را در نظر گرفته بود.

جلسه مقدماتي بنيان گذاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف، ازاين دست حايز اهميت است كه داعيه فلسطين كه در متن عقيده اسلامي يك شخص جا دارد مدت ها بود كه به حاشيه برده شده و هرازگاهي تريبيون هاي مختلف در پي خاموش سازي اين داعيه در كشور بوده اند ولي متوجه نشده بودند كه اين مسأله، بدون اندك خمودي با زندگي مردم زندگي كرده و هرگز استهلاك نپذيرفته است.

البته عدم هماهنگي جريان هاي اسلامي كشور و دست كم گرفتن قضية فلسطين و به رسميت نشناختن رابطه قدس و فلسطين با بحران افغانستان، پديده هايي بوده كه در طيف جريان هاي اسلامي افغانستان نيز ديده شده است و اين رويكرد در اين مجلس نيز به گونه هاي مختلفي خود را نشان مي‌داد.

اما در مجموع كفة جهت موافق اين داعيه در اين جلسه سنگيني محسوسي داشت كه حمايت قاطبة جهت هاي اسلامي يي كه در اين نشست حضور بهم رسانده بودند گواه صدق آن است.

در فرجام به گونه نتيجه گيري از جلسه مواد زيرين را مي‌توان يادداشت نمود:

1- استقبال نشست همگاني از وجود و تاسيس يك نهاد.

2- اذعان به مشكلات و تأكيد بر ادامه اين راه.

3- جدي گرفتن اين قضيه و اجتناب از برخورد ابزاري با آن.

4- تاييد دسته جمعي و حمايت همه جانبه از گفتمان علمي، سياسي به محوريت قدس شريف كه ذريعه شخص آقاي مفلح راه انداخته شده است.

لازم به تذكر است كه اسناد مؤيد ادعاي فوق نيز درج وثايق نهضت اسلامي است كه عندالموقع دست به نشر آن خواهد زد.

گزارش تفصيلي مجلس دوم 

جلسه دوم زير عنوان «جستاري در روابط افغانستان و فلسطين» به تاريخ 15 اسد سالروان در هوتل هرات برگزار شد. ابتدا محفل با تلاوت آيات ملكوتي قرآن عظيم الشان توسط محترم قاري عبدالمبين ظريفي استاد در ليسه نادريه آغاز گرديد.

سپس مولوي محمدمختار مفلح رهبر نهضت اسلامي افغانستان ضمن برشمردن ويژگي هاي روابط ملل جهان اسلام باهمديگر اظهار داشتند، كه چهار سال قبل از امروز در كشور ما يادبود و تجليل از روز جهاني قدس خبري نبود و ما براي اولين بار چهار سال پيش از امروز پيشگام شديم و خواستيم فرهنگ تجليل از روز جهاني قدس و داعيه حمايت از ملت مسلمان و مستضعف فلسطين را از حاشيه بياوريم به متن جامعه و آن را به خورد مطبوعات و رسانه‌ها و منابر و مراجع علمي و دانشگاهي هم بدهيم. البته اين به خاطري است كه ديگر ما نمي‌توانيم جدا از ملت هاي مسلمان ديگر دنيا به خصوص ملت فلسطين زندگي كنيم، چون ما مسلمان هستيم، دين ما مشترك است درد ما درد مشترك است، احساس مان احساس مشترك است. بنابر اين، ما بايد با جهان اسلام در ارتباط نزديك و همسو قرار داشته باشيم.

مولوي مفلح گفتند؛ امروز در چين بر مسلمانان ظلم روا داشته مي‌شود، در پاكستان مسلمانان مورد ستم قرار مي ‌گيرند و به همين سان در جاهاي ديگري، سوال اينجاست كه چرا مسلمانان در حالي كه بزرگترين معجزه قرن يعني قرآن عظيم الشأن را در اختيار دارند اين قدر ضعيف و ناتوان شده اند كه از سوي استعمارگران شرق و غرب مورد هجوم قرار گرفته و بلعيده مي شوند ما به خاطر ريشه يابي اين همه مشكلات كه دامنگير همه مسلمانان جهان و به خصوص افغانستان و فلسطين شده است وبه خاطر ارائه راه هاي حل آن  خواستيم تا نهاد مستقلي كه داراي اساسنامه و برنامه مشخص باشد، ساخته شود و در اين راستا كار نمايد، تا راه هاي برون رفت از بحران كنوني كشور ما و امت اسلامي را جستجو و در حل آن اقدام عملي و كارساز  صورت گيرد.

سخنران ديگر محفل آقاي سيد عمر اعزامي عضو اكادمي علوم افغانستان بودند، ايشان گفتند اينكه چرا در طول سه دهه گذشته در رابطه به قضاياي فلسطين و داعيه حمايت از مردم مسلمان فلسطين كاري صورت نگرفته و آن هم علتش معلوم است، چون طي سه دهه گذشته ما خودمان درگير مشكلات فراوان بوديم كه مجال پرداختن به اين موضوع را از ما گرفته بود وگرنه داعيه حمايت از مردم مسلمان فلسطين بايد در سرلوحه كار كشورهاي اسلامي، نهضت ها و سازمان هاي اسلامي قرار داشته باشد. خوب حالا كه چنين حركتي را مولوي صاحب (مفلح) آغاز كرده اند نمي دانم در اين رابطه چه تضميني وجود دارد كه تا ما بتوانيم با دست باز و آواز رسا اين فرياد را بلند كنيم. چون طوري كه مولوي صاحب (مفلح) اشاره كردند كه كشورهاي اسلامي تحت فشار يهود و نصارا قرار دارند، حال يهود ونصارا تا چه حدي بر ما اين اجازه را مي دهند كه در كشور خود همچو فرياد وندايي را بالا كنيم و دست حمايت از برادران فلسطيني خود داشته باشيم. و آيا اين حمايت تنها در عرصه فرهنگي و مطبوعاتي است ويا اينكه ما مي‌توانيم در آينده همكاري هاي ديگري هم با آنان داشته باشيم واگر همكاري بالاتر از اين را داشته باشيم مولوي صاحب مفلح چه تضميني را براي حاضرين مجلس ارايه مي كنند تا همه بتوانند به خاطر آرام اقدام به همچو كاري بكنند.

بعداً آقاي محمدشريف پاكراي  معاون بخش اسلامي اكادمي علوم افغانستان به ايراد سخن پرداخته ابراز داشتند، من ضمن جلسه با بركت ابراز خوشي مي‌كنم و اين ابتكار عمل را بخاطر برداشتن يك گام در راستاي اداي رسالت اسلامي مي‌ستايم، البته ما و جهان اسلام در شرايطي كه قرار داريم شرايط خيلي حساس و  نازك است مسأله كشور ما و قدس مورد بحث قرار بايد بگيرد چون به صورت عموم همه كشورهاي اسلامي مورد تهاجم فرهنگي غرب قرار گرفته اند اما به صورت خاص كشور ما و قدس كه بيشتر از همه مورد ستم قرار گرفته اند از رسالت ماست كه بكوشيم تا با محتوي به مسأله فلسطين جايگاه خود را در جهان اسلام بازيابيم.

پاكراي گفتند: چيزي كه مي خواهم بپرسم اين است كه اين حركت از چه منبعي تمويل خواهد شد و از حمايت كدام قوت ها و گروه‌هاي ديني در داخل كشور تقويت مي شود تا در آينده دچار دگرگوني نشويم.

ايشان در مورد امنيت جهان اسلام تماس گرفته داستان جنگ بدر را يادآور شدند كه در آن زمان با وجودي كه تعداد مسلمانان كم و تجهيزات شان ناچيز بود، ولي به اثر تدبير و درايت يك رهبري درست و مناعت، شجاعت ايمان و پايداري راسخ بود كه آنان را به پيروزي رسانيد. امروز هم تا زماني كه مسلمان همه باهم يكي نشوند، اختلافات شان را دور نكنند و در محور يك حكومت واحد جمع نشوند، فكر مي‌كنم كه روز به روز استعمار به بهانه هاي مختلف بر ما تسلط خواهد يافت.

بعداً آقاي مفلح در پاسخ به سخنان آقاي اعزامي و آقاي پاكراي گفتند، آقاي اعزامي سخن از ضمانت اجرايي راندند در پاسخ ايشان بايد بگويم كه پيغمبر اسلام (ص) كه دعوتش را از غار حراء آغاز كرد چه ضمانت اجرايي داشت مگر قومش با او نجنگيد، ما به عنوان شاگرد مكتب جهاد كه شما پيشگام آن هستيد وقتي همچو كاري را مي كنيم شما بايد ما را تشويق كنيد و همكار ما باشيد. ببينيد دوستان سخن از ضمانت اجرايي مي زنند، امريكايي ها كه اينجا آمده اند كشورهاي غربي كه اينجا آمده و يك تعداد خودشان را به ناحق در پهلوي آنان مي‌كشند چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟ در حالي كه ما برحق هستيم ما نهادي هستيم كه تشنج نمي آفرينيم، ما نهادي هستيم كه در تباني و در همسويي با دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي خواهيم كه عوامل بحران را در اين كشور ريشه يابي كنيم و از بحران موجود بكاهيم. بنابر اين هم دولت مي تواند ما را در اين عرصه كمك كند و هم نهادها و سازمان هاي ديگري كه در اينجا فعال هستند.

آقاي اعزامي ضمن پرسشي گفتند كه اين نهاد از كجا و چگونه تمويل مي‌شود، ببينيد تا فعلاً بيشتر از 15 نهاد سياسي عضويت اين نهاد تازه تاسيس را دارند هر كدام مي توانند روزانه چندين مجلس را داير نمايند آيا نمي‌توانند جلسات اين نهاد را به پيش ببرند، شخصاً خود ما منحيث مسئول نهضت اسلامي افغانستان مي‌توانيم چندين محفل مشابه را داير نماييم.

موضوع ديگر اينكه چون قدس اهميت ديني براي ما دارد، لذا اين وظيفه ديني ماست ولو اگر به قلم، يا مجلس و كنفرانس و يا هم به راهپيمايي شود بايد از هويت ديني و اسلامي خود دفاع كنيم. چيز ديگري كه بايد روي آن بحث كنيم اين است كه اگر داعيه برحق نيست هم بگوييد و اگر برحق است براي من بعنوان برادر كوچك شما بگوييد كه آقاي مفلح برو به پيش ما با تو هستيم. همه به ياد دارند كه ما در سال 1382 در برابر چشمان امريكا و انگليس جنازه شيخ ياسين را در همين شهر كابل (پارك بهارستان) خوانديم، و شعار هاي مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل سر داديم در آن وقت هم مي گفتند كه امريكا به كمك ما آمده است و مطبوعات هم به جز رسانه هاي ملي (دولتي) ديگر رسانه يي وجود نداشت و آنهم مجبور بود به نفع دولت و حاميانش نشرات نمايد. از همان زمان حركت هايي آغاز شد و امروز آدم هاي اين كشور را بگذاريد سنگ و چوب كشور ما مي گويد كه افغانستان اشغال شده است. امريكا براي كمك نه بلكه براي كشتن ما آمده است البته اين چيزي است كه وزارت داخله هم تاييد مي كند و وزارت دفاع هم. شما ببينيد هيأت حقيقت ياب مي رود و مي گويد كه 90 نفر كشته شده و نيروهاي خارجي مي گويند كه هفت نفر را كشته ايم. از ايشان بايد پرسيده شود كه چه حق داريد كه حتي يك نفر ما را بكشيد، اينها همه موضوعاتي اند حياتي و مهم كه بايد بالاي شان بحث شود. تا چه وقت ما بايد قرباني حيلت ها و شيطنت هاي ديگران باشيم. ما اين قدر ضعيف نباشيم كه امريكا و يا انگليس به ما اجازه بدهند تا كار كنيم. طي چند سال گذشته راهپيمايي ها كرديم، پرچم هاي امريكا، انگليس و اسرائيل را به آتش كشيديم، فراسك بوش، المرت و اوباما را به آتش كشيديم همه به ياد دارند كه ما سال گذشته راهپيمايي اي را به راه انداختيم كه ده‌ها هزار نفر در آن اشتراك داشتند و همه علماي ديني و روحانيون در آن سخنراني كردند. اما چون با منطق برخورد كرديم دولت نيز از ما حمايت كرد.

بعد رشته سخن را مولوي عبدالعزيز مجاهد احمدزي رئيس شوراي ولايتي كابل بدست گرفت، او در ضمن صحبت هايش گفت كه بايد توجه به حل قضيه فلسطين شود چون امنيت جهان اسلام وابسته به امنيت فلسطين است تا آنجا امنيت تامين نگردد در جهان اسلام امنيت نمي آيد، چون بحران جهان پيوند عميق به بحران فلسطين دارد.

و من از اين ابتكار برادر مان آقاي مولوي مفلح ابراز تشكري مي كنم كه ايشان واقعاً چند سالي هست كه در رابطه با قضاياي جهان اسلام به خصوص قضيه فلسطين و روز جهاني قدس تلاش هاي زيادي كرده اند و در ضمن از همه برادران و انديشمندان مسلمان مي خواهم كه اين قضيه را يك قضيه اسلامي و يك فريضه ديني بدانند و به اساس اينكه از جمله شعاير ديني است و دفاع از شعاير اسلامي از جمله اساسات ديني ما هست بايد هر لحظه و هر لمحه به خاطر عزت و سربلندي مسلمانان به خصوص برادران فلسطيني خود دست به كار شويم و در جهاد آنان خود را شريك بسازيم.

بعداً آقاي مولوي معصوم الدين سخنان خود را اين طور بيان داشتند، سامعين محترم ما و شما در اينجا بخاطري احساسات ديني و بخاطر ارزش هاي ديني مان جمع شده ايم. ببينيد عزيزان آن برادران ديني ما كه در برابر مظالم  استكبار جهاني يهود و نصارا مي رزمند امروز در مظلوميت قرار دارند مشكلات آنها حل نگرديده است. بناءً برما است كه به حمايت از آنها برآييم و دين اسلامي خود را ادا نماييم اين به همه شما آشكارا و هويدا است كه آنها (استكبار جهاني) نمي خواهد كه در فلسطين صلح بيايد، روشن است كه اگر در فلسطين صلح و آرامش برقرار شود جنگ از جهان برداشته مي شود.

وقتي امريكا و دنيا از يك مجموعه يي كوچك بنام اسرائيل حمايت مي كند، شما مسلمانان چرا غافل هستيد كه از قدس كه اهميت ديني براي تان دارد دفاع نكنيد، خداوند متعال مي فرمايد كه شما اگر ايستادگي و مقاومت كنيد اگر سستي نكنيد حتماً پيروز هستيد من با شما هستم و به شما كمك مي كنم. (ولا تهنوا ولا تحزنوا) اي مسلمانان شما غمگين نشويد. ما هر مشكل و سختي را كه بخاطر برادران فلسطيني مان متحمل مي شويم در بدل آن خداوند به ما وشما اجر و پاداش آن را مي دهد و حتماً پيروز هم هستيم.

ديگر اينكه امروز ما چگونه مي توانيم از برادران فلسطيني خود حمايت بكنيم آناني كه نمي خواهند صلح در آنجا تامين شود و براي ما هم اجازه نمي دهند تا از آنان حمايت كنيم، تنها يك راه باقي مي ماند و آن هم حمايت سياسي از مردم فلسطين است اينكه ما اين حمايت را از كدام طريق پيش ببريم. آيا از طريق همين نهادي كه روي آن بحث جريان دارد كه بايد ساخته شود و يا راه هاي ديگري جستجو شود؟

سخنراي بعدي آقاي فاضل حسيني گفتند، چيزي كه مي خواهم عرض بكنم اين است كه مي خواهم دوتا بحث بكنم يك بحث در رابطه به امنيت كشور خود ما است كه چگونه امنيت و ثبات در افغانستان استقرار پيدا مي كند و يك بحثي كه در رابطه به فلسطين است كه يك بخشي از جهان اسلام به حساب مي آيد. همه ما مسلمانيم و در قبال ديگر مسلمانان وظيفه داريم. امروز ما و شما شاهد هستيم كه دشمنان اسلام يهود و نصارا و اسرائيل غاصب  جنايت مي كند وظيفه ما چيست در قبال جناياتي كه آنجا در قبال ملت فلسطين روا داشته مي شود؟ آيت صريح قرآنكريم است كه مي فرمايد: (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا...) مي شود اينگونه مصداقش را امروز در ملت مظلوم فلسطين كه از ناحيه اسرائيل بر آن ملت ظلم تحميل شده است پيدا كرد. و همان طوري كه عرض كردم كشور خود ما افغانستان هم امروز به مشكلات زيادي رو برو هست و راه حل اين مشكلات و بحران جنگ، ترور و وحشت و مسايلي گوناگون ديگري چيست؟ و اين ايجاب مي كند كه يك مركزيتي وجود داشته باشد كه همة انديشمندان، فضلا، علما، شخصيت هاي متنفذ مسلمان همه بنشينند صحبت بكنند و راه حلي را پيدا بكنند در اين زمينه.

پيامبر بزرگ اسلام(ص) فرمود كسي كه شب را به صبح برساند كه به فكر مسلمان ها نباشد و به امور آنها اهتمام نورزد از ما نيست. بناء همه وظيفه داريم تا در قبال همديگر ودر قبال جهان اسلام بي تفاوت نباشيم.

     متعاقباً آقاي حسيني مزاري رئيس خبرگزاري صداي افغان «آوا» و منشي جلسه به ايراد سخن پرداخته گفتند: عزيزان گرامي! ببينيد تمام موضوعاتي كه بايد بالاي آنها بحث كنيم در آجنداي جلسه امروزي گنجانيده شده است بياييد از سخنراني زياد بپرهيزيم و مشخصاً روي آجندا بحث كنيم تا به يك وحدت نظر برسيم. آجندايي كه اينجا ذكر است و برادران تهيه ديده اند اين مواردي هستند كه نياز به ضياع وقت ندارد. پس خوب است كه هر برادر نظر دهنده خود را معرفي نموده و مطابق با آجنداي جلسه بحث خود را آغاز كند ونظريات خود را با حاضرين شريك سازد.

    بعداً جناب محمد اعظم طارق عضو علمي اكادمي علوم افغانستان گفتند، درين شكي نيست كه تأسيس يك تشكل يا يك نهاد بخاطر ريشه يابي بحران هاي موجود در افغانستان و فلسطين از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ولي چند مانع در مسير راه وجود دارد كه بايد اين موانع از قبل پيشبيني شود يكي اينكه دولت بايد در حمايت از دست اندركاران اين تشكل نقش ارزنده يي را ايفا بكند اگر دولت اين نقش را بازي نكند اين تشكل شايد ناقص باشد و شايد هم برچسپ هايي برايش وارد شود. اگر همين سياست فعلي دولت كه جريان دارد، كه هر كسي كه از دين حرف بزند بعنوان تروريست معرفي شود و به همين شكلي كه ادارات دولتي روان است و در شعبات داخل شويد هيچ بوي و اثري از اسلام وجود ندارد به نظر من اين نهاد چندان سازنده در آينده نخواهد بود. دوم تا زماني كه افراد مخلص و متعهد در دستگاه هاي ديپلوماسي كشور موجود نباشد مطرح كردن قضيه فلسطين در اين كشور بحران زدة ما و شما يك كار آنقدر بجا نخواهد بود، چون ما طوري مطالعه داريم دستگاه ديپلوماسي ما كه وزارت خارجه است وقتي كه در جلسات شان اشتراك مي كنيم اكثر شان به احكام اسلامي چندان پاي‌بند نيستند، بايد با اينهادر اين مورد صحبت شود و اينها براي همكاري در اين راستا وادار ساخته شوند.

سوم تعريفي دقيق و مشخصي از تروريزم در جهان وجود ندارد، امريكا از طريق بمباردمان هاي خود انسان هارا مي كشد از طريق زميني مي كشد و از راه هاي بحري و هوايي ديگري به حريم كشورهاي اسلامي تجاوز مي كند، هيچ خبري نيست ولي اگر يك مسلمان فلسطيني از آبرو و عزتش دفاع مي كند او تروريست است. بايد يك تعريف دقيق از تروريست وجود داشته باشد. خواهش من اين است كه در اساسنامه اين شورا بايد گنجانيده شود كه كسي مسلمان را ديگر بايد تروريست خطاب نكند و تا زماني كه دولت ما هم لقب هايي مانند تروريست و تروريزم را از لوحه هاي كاري خود دور نكند اين دولت پايه نمي گيرد. مسلمان را تروريست گفتن بسيار جرم كلان است.

ديگر اينكه يك هماهنگي بين دانشمندان مسلمان افغانستاني وجود ندارد. بايد كوشش شود كه هماهنگي فكري بوجود بيايد بعد از هماهنگي فكري ما ميتوانيم اين موضوع را به صورت خوبتر و بهتر به پيش ببريم. ببينيد پيامبر اسلام (ص) زماني كه سيرة مباركه شان را مطالعه مي كنيم مي بينيم قبل ازاينكه به جهاد آغاز بكند يك هماهنگي فكري را بوجود آورد و در بين مسلمانان چه در مكه مكرمه و چه در مدينه منوره، نمونة بارز آن در مدينه منوره است مي بينيم اول شالوده و اساس حكومت اسلامي را از تعداد افرادي كه به اسلام و به اساسات اسلامي متعهد و پابند بودند بوجود آورد. ما هم به تأسي از پيامبر بزرگوار اسلام يك تعداد مسلمانهاي فكري را در اين نهاد جمع كنيم تا كار ما سازگاري بيشتري پيدا كند.

     آقاي سيد رحمت الله نهضت يار رئيس حزب جمهوري اسلامي افغانستان سخنران بعدي اين محفل بودند و صحبت خود را روي امنيت در منطقه و جهان آغاز كردند، ايشان در لابلاي سخنان شان گفتند، امنيتي كه ما روي آن بحث داريم به تمام جهان بر مي گردد ببينيد منشأ تمام بدامني ها در همه جهان، در افغانستان و فلسطين منشأ و اساس واحدي دارند كه آن از خود امريكا سرچشمه مي گيرد. خوب چه كار بايد بكنيم.

قبل از همه مسلمانان بايد يك انسجام و وحدت داشته باشند واز يك نكته يي آغاز بكنند كه به نظر من راه گشاي اين موضوع خواهد بود. موضوع ديگر بيدار ساختن مردم است، همين كه ما از موضوعات فلسطين و...  حرف مي زنيم بايد مسلمانان بيدار شوند، چون استعمار مي خواهد كه تمام مسلمانان را محو بكند.

آقاي نهضت يار در اخير سه طرح پيشنهادي را به شرح زير عنوان كردند، يك: انسجام و وحدت مسلمانان، دو: بيداري سازي مسلمانان و سوم اينكه از يك نكته بايد آغاز كنيم چه خورد باشد چه بزرگ تا تمام مردم افغانستان به خصوص آناني كه به اين موضوعات علاقه دارند در جريان قرار گيرند وهمه باهم در حمايت از مردم مظلوم فلسطين قرار بگيريم.

     سپس رشته سخن را آقاي دكتور رباني خطيبي بدست گرفته و از اين آيه قرآنكريم شروع كردند كه (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) بياييد از سخنان اضافي بگذريم، همين كه اين گام را برادر ما (آقاي مفلح) گذاشته ديگر لازم نيست كه ما بگوييم چرا و چگونه. همين ايمانش، علم و  دانشش و خوي ايماني اش او را به وجد آورده كه همچو يك راهي را در پيش بگيرد. پس برماست كه موضوعاتي چون موضوعات مالي و اين و آن را پيش نكشيم و كوشش كنيم كه به صورت درست طوري كه اشاره شد اول بايد از قرآن با خبر شويم. شما در رسانه هاي كشور نگاه كنيد، كساني كه خود شان را مسلمانان خالص مي گويند چيزهايي بر زبان مي آورندكه كاملاً خلاف كتاب آسماني است. به نام هاي مختلف مي خواهند كه مسلمانان را بالاي يكديگر استعمال كنند. بنابر اين اين گامي كه نهاده شده است بسيار گام خوب است اين را ترديد نكنيم، كم است يا زياد است بايد با اين حركت همگام شويم چون يك حركت اسلامي و ديني است.

ما طريق سعي مي آريم بجا

 ليس للانسان الا ماسعي.

 اگر موفق شديم كه كاري انجام بدهيم كه خوب و اگر نتوانستيم دست كم صداي فرياد خود را بايد به جايي برسانيم كه اين خود نوعي جهاد و اشتراك در جهاد ملت فلسطين است.

    مولوي محمد ياسين فاهم استاد دارالعلوم اسلامي حاجي چمن و همچنان خطيب مسجد جامع شاه دوشمشيره كابل؛ در ابتدا گفت از جناب مولوي صاحب مفلح اظهار سپاس و قدرداني مي كنم كه همچو مجلس را كه در آن در رابطه به قضاياي جهان اسلام بحث مي شود داير كرده است، و موفقيت مزيد شان را خواهانيم.

ايشان ضمن صحبت هاي شان گفتند، مثل مشهوري است كه مي گويد: «اول جان سازي بعد جهان سازي» امروز اگر مايان پرده هاي غفلت را از چشمان خود برداريم و نظر عميق بكنيم وطن عزيز ما افغانستان البته در حالتي دشوار و بحراني اي قرار دارد كه بالاتر از موضوع فلسطين است اول ما بايد بكوشيم كه چگونه مشكلات خود را مرفوع بسازيم بخاطر كه ما امروز تحت اشغال و تهاجم فرهنگي كشورهاي غربي قرار داريم اگر دقيق نگاه بكنيم ما نسبت به مردم فلسطين بيشتر دچار مشكل هستيم. ما هر زماني كه خود را از تهاجم كشورهاي غربي نجات داديم بعداً ميتوانيم كه به مسايل فلسطين و كشورهاي ديگر بپردازيم. خوب نفس ساختن اين نهاد را من تاييد مي كنم و اگر با اين منطق پيش برود كار خوبي است.

     مولوي نورالحق عزيزي عضو علمي اكادمي علوم افغانستان گفتند، با اظهار سپاس از گردانندگان اين محفل بزرگ كه حداقل در فكر ملت اسلامي خود هستند و برادراني كه در فلسطين مورد تهاجم و مظلوميت قرار دارند در فكر آنان نيز هستند.

برادران! ببينيد نبي كريم(ص) (من يصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس منا) نظر به اين حديث مبارك برعلاوه اينكه ما خود در بحران قرار داريم بايد برادران ديگر ما كه در هر گوشه دنيا مورد مظلوميت قرار گرفته اند فراموش نكنيم. بنابر آن امت اسلامي يك امت واحده است (وأن هذه امتكم امة واحده) نبايد كه قضيه فلسطين را از افغانستان جدا كنيم و افغانستان را از فلسطين. اگر ما در مجموع امة اسلامي را مورد بحث قرار بدهيم حالتي كه امروز بالاي امت اسلامي است؛ ازطرف آناني كه تهاجم بالاي امت اسلامي را آغاز كرده اند فلسطين و افغانستان به نزد شان فرقي ندارد، جرم مردم فلسطين اين است كه مسلمان هستند و جرم مردم افغانستان نيز همين است كه مسلمان هستند.

بنابراين كاري كه اقدام شده يك كار نيك و مبارك است و ما آن را تاييد مي كنيم كه اين نهاد بايد ساخته شود و پيشنهاد مشخص من اين است كه مطابق آجندا بحث شود چون وقت كمتر است.

    عبدالرحمن حكيمزاد عضو علمي اكادمي علوم افغانستان گفت، من پيشنهاد مشخصي دارم و آن اينكه بعضي از دوستان در اينجا و يا ديگر محفل هاي همچنيني بيشتر روي اين تركيز مي كنند كه تمويل كننده اين محفل يا اين نهاد كيست؟ و به نظر من علتش اين است كه ما مسلمانها اصلي براي خود در صدر اسلام داشتيم كه اكنون از آن در غفلت هستيم و آن را حالا روي دست نداريم، كه عبارت از بيت المال در جهان اسلام است. بناءً تمام كساني كه افكار شان يكسو است يعني روي يك موضوع مي چرخد و داراي فكر و انديشه واحد هستند بايد توافق كنند واساس و بنياد يك بيت المال مسلمين را بگذارند تا در همچو محافلي كه ضرورت به پول و اقتصاد مي باشد از آن استفاده بعمل آيد.

    سپس نوبت به مولوي مفلح رسيد، ايشان ضمن سپاس فراوان از اشتراك كنندگان بحث مزبور كه همه به ضرورت تاسيس چنين نهادي توافق نظر داشتند سخنان سودمند خويش را اين گونه ابراز نمودند، ببينيد همان طوري كه قبلاً گفتم با برادران و انديشمندان مسلمان، ما از چند سال بدينسو كارها را آغاز كرده ايم از اينكه طي ساليان گذشته كار ها به شكل پراگنده صورت گرفته مي خواهيم با همكاري اكادمي علوم افغانستان و تعدادي از انديشمندان مسلمان و به همكاري تعدادي از برادران و خواهران مسلمان كه متحد هستند هم حمايت مردمي اين نهاد را داشته باشيم و هم كارهاي تحقيقاتي بكنيم مثلاً اگر ما فهرستي از جنايات اسرائيل را در افغانستان بخواهيم بررسي بكنيم به نظر من يك وجيبه بسيار بزرگي است كه بايد انجام شود. من فكر مي كنم كه همه برادران در اين امر موافق هستند و اين كار اكادمي علوم افغانستان است.

بخش ديگري كه بر مي گردد به تجمعات مردمي، تعدادي از ائمه مساجد و تكايا اينجا حضور دارند، من پيشنهاد مي كنم كه جلسات ما ادامه داشته باشد و اين موضوع از طريق منابر به وسيله ائمه مساجد و تكايا به ملت شريف افغانستان رسانيده شود.

موضوع بحث ديپلوماسي، يك موضوع خارجي است كه مربوط مي شود به وزارت خارجه ما چه خوب است كه هيأتي از وزارت خارجه تشريف آورده اند. بحث امنيت كشور ما و فلسطين هست، خوب است كه از وزارت داخله برادران اينجا تشريف دارند. اين بحث هايي است كه اين نهاد وقتي كه ساخته مي شود و اعلام موجوديت مي كند بعد شوراي اجرائيه يا شوراي مركزي آن مي تواند اين كارها را دنبال كند.

اگر خواسته باشيم جلسه امروز را جمعبندي بكنيم يك يك اساسنامه و مرامنامه كه نهايتاً 15 دقيقه وقت را در بر خواهد گرفت پيش روي شما ميگذاريم آقاي منشي و يا كس ديگري قرائت مي كند. و همه برادران نظر بدهند و يا هم اگر برادران موافق باشند با همين اساسنامه و مرامنامه را هم با خود ببرند و در پاي آن برگه هاي نظرخواهي وجود دارد مي شود كه در جلسه بعدي نظريات خود را كتباً به هيأت پنج نفري كه از قبل تعيين شده اند بسپارند تا كار تشكيلاتي و سازماني ما نهايي شده كارهاي اجرايي و علمي را در پيش بگيريم. ناگفته نبايد گذاشت كه اين بحث را ما با تعداد زيادي از انديشمندان مسلمان از چند سال بدينسو آغاز كرده ايم و در تباني و همسويي با نظريات آنان اين مسوده را درست كرده ايم خوب حالا اگر شما موافق به اين پيشنهاد دومي هستيد اين شما و اين هم مرامنامه و اساسنامه، خوب حالا اگر اجازه باشد جلسه بعدي را اعلام مي كنيم كه در كجا و چه وقت و اعلام موجوديت نهاد چه زماني صورت بگيرد. چون از يكسو ماه مبارك رمضان نزديك است و از جانب ديگر روز جهاني قدس را هم پيشرو داريم. بناءً ما مي خواهيم تا قبل از فرا رسيدن ماه مبارك رمضان اعلام موجوديت بكنيم، بعد شوراي اجرائيه كار خودش را بكند. اكادمي علوم افغانستان، برادران محقق و دانشمند كار خودشان را بكنند البته با امكاناتي كه ما در اختيار شان قرار مي دهيم. وزارت هاي دفاع، داخله و امنيت ملي و وزارت خارجه هم كار خود شان را بكنند. از وزارت عدليه هم ما يك نماينده خواسته بوديم اينكه چرا تشريف نياورده اند، معلوم نيست كه بايد از لحاظ قانوني آنها كار خود شان را بكنند. اگر شما موافق باشيد مجلس سومي ما در همين هوتل هرات به روز شنبه 17 اسد برگزار مي شود و از همه دوستان مي خواهيم كه دراين مجلس حضور به هم رسانند تا مجلس اعلام موجوديت را براي شان اعلام بكنيم.

مولوي مفلح گفتند، مي خواهم بگويم كه امنيت افغانستان در گرو امنيت كشورهاي اسلامي به خصوص قضيه فلسطين تهيه است. قبلاً هم گفتم كه عرب ها چرا مي آيند اينجا به خاطر امريكايي ها خود شان را مي كشند، خوب مشخص است اين بايد ريشه يابي شود. ايشان سخنان خود را با قرائت آيه مباركه (إن تنصروالله ينصركم و يثبت اقدامكم) به پايان رسانيدند.

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1740
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر صفحات

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

مقاله مولوی مفلح در همایش بیداری اسلامی و اساتید دانشگاههای جهان اسلام

افغانستان وپدیده تجلیل از روز جهانی قدس شریف (به مناسبت روز جهانی قدس 1390)

شراره ایمان (همه سبز از یاد او و او الگوی برتر برای همه) به مناسبت بیست ودومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

گردهمآیی تجلیل از روز جهانی قدس (بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین 1389

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

آخرين گام تا زمزمة اقصا!...

قدس شريف محور صلح جهاني

کنفرانس علمی و تحقیقی به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هجري خورشيدي

اقصا!... اينجا افغانستان مسلمان است!...

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

فضای پاکستان به روی پروازهای غیر ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تظاهرات و ادای نماز جنازه ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.