طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7516864

• تعداد بازدیدکننده: 6730587

• تعداد بازدید امروز: 3752

• کاربران آنلاین: 340

 
 

افغانستان وپدیده تجلیل از روز جهانی قدس شریف (به مناسبت روز جهانی قدس 1390)

افغانستان وپدیده تجلیل از روز جهانی قدس شریف

چند سالی است که شهر کابل در آخرین جمعه رمضان المبارک شاهد برگزاری تجلیل از روز جهانی قدس شریف است . واضح است که روز جهانی قدس شریف سالها پیش توسط امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران معین گردید واز آن روز تا اکنون از این روز در گوشه واکناف جهان طی مناسبت های مختلفی بزرگداشت به عمل آمده و این روز دیگر به یک روز بین المللی فلسطین مبدل گردیده است.

چرا قدس درکابل ؟ این سوالی است که از سوی جهات مختلف وبا باورها وپیش فرضهای مختلف مطرح گردیده ویا میگردد . واضح است که برخی ها که درهمین کشورخود ما در اثر گرایش های فکری وسیاسی ، دردایره جهان اسلام وضعیت گریز از مرکزدارند، بااین گروه بحث از قدس وفلسطین درافغانستان  نه تنها قابل قبول نیست بلکه علم مخالفت آنان به این گونه داعیه ها از قبل بالا است . این گروه ها ممکن است دلایل زیادی داشته باشند ، اما روشن است که این طرز تفکرها از منبع های غیر الهی سرچشمه گرفته و جوانب مادی آن اظهر من الشمس است ، در کشورهستند گروه هایی که علی الظاهر درعقب شعارهای ملی گرایی (!) پنهان شده وبا فعالیت های اسلامی جزسرستیز مصروفیتی دیگرندارند، اگر روی سخن ما با این گروه هاباشد تنها همین را کافی می دانیم که بگوییم که اگر ازقدس هم سخن نزنیم و قضایای بین المللی جهان اسلام را هم مطرح نکنیم ویکسره از داخل همین مرزها حرف بزنیم با زهم این گره ها به قناعت نمی رسند . چه برای این تیم هرچیزی که  بوی"  دین "ازآن بیاید ، قابل قبول نیست ومطالبات آنان در تنازل در کار دین حد یقف ندارد. مردم افغانستان این گروه ها را خود بهتر می شناسند و خود می دانندکه اگر این گونه اندیشه از مارکسیم هم ریشه گرفته د رکشور جای پایی ندارد واگر از لیبرالیسم لاییک غربی هم اگر سیراب شده است در جامعه ما ره بجایی نمی برد. این گروه ها را می گذاریم به حال خود شان .

پس روی سخن ما به سوی کسانی است که یا در حالت تردد به سرمی برند ویاهم با باورهای نیک واسلامی واصلاحی ای که دارند هنوز هم سوالاتی نزد آنان است .

قدس قضه ای ملی ویاهم فراملی ؟

پیش ازاین که به این پرسش پاسخ بدهیم ، لازم می دانیم که آیا ملت وفراملت دراین عصربه همان تعریف های کلیشه ای وکلاسیک خود باقی مانده است ویا اینکه با تحولات گسترده ای که دردنیا پدید آمده این مفاهیم ومقولات هم زیرو ورشده است . روشن است که ملت هنوز ملت است فراملت هم به معنای خودش ،اماهریک ازاین تعابیر در درون خود ش شاهد تغییرات جوهری بوده است . درست است که هند به گونه مثال یک کشوراست ، ویک ملت دارد ، اما خود مقوله ملت دردرون جامعه هند دچار تحولات بنیادینی گردیده است. اکنون ملت هند در عین این که با تعریف کلاسیک از ملت همخوانی دارد ، همه ارتباطات ، منافع ، پیوند های ارزشی وقراردادی و... درحوزه تعریف ملت درآن جامعه اطلاق می گردد .

پس گفته می توانیم که در دنیای معاصر تعریف های مقولات اجتماعی دچار تحولی شگرف گردیده است. از این رو همانگونه که فلسطین مربوط به ملت فلسطین است به ومال دیگران نیست ، به همان پیمانه معنای گسترده تری کسب می کند که حوزه داد وستد همه داشته های تاریخی وارزشی آن دایره های بزرگ وبزرگ تری را در دوردست ها می کشد که رابطه این ملت واین قلمرو را با دیگران به خصوص مسلمانان معنا ومبنا می دهد. شکی نیست که درهمین قضیه فلسطین این مشارکت در دوقطب متضاد در کشمکش است ، به زبان ساده تر اگرشما به کمپاین های انتخاباتی ایالات متحده امریکا دقیق شوید هرکاندیدی میزان رای دهی خود را در ابراز علاقه مندی به رژیم اسرائیل واعلان حمایت از آن رژیم می داند . سوالی که درسطور قبل به آن اشاره شد واکثرا لاییک های کشورمطرح می کنند چرا این گونه پرسش اهل خبره امریکا از سیاست مداران نمی کنند که این کشور اضلاع متحده را به کشوری کوچک در دورترین نقطه دنیا چه ربطی است که این همه کاندیدان واهل سیاس سنگ حمایت آن را به سینه می کوبند؟ پس این خود روشن می سازد که ما درعین این که باور به حرمت به هستی ملت ها هستیم اما دیگر به آن تعریف های کلیشه ای پایبند نیستیم .

 

پس با این باور که حق حاکمیت فلسطین برای فلسطینیان محفوظ است ، اما شعاع این کشورمتعلق به همه مسلمانان گیتی است.

فلسطین کانون بحران ویا ساحل نجات :

در سالیان متمادی در فلسطین سه دین یهودیت ، مسیحیت واسلام باهم زیست نمودند ، با آنکه هیچ گاهی کسی تعدی وتجاوزحساب شده گروهی برگروه دیگری را به یاد ندارد ، تنها در صورت دست های بیرونی بوده است که این توازن سه دین بهم خورده است . این جنگ های صلیبی هرگز از درون فلسطین مایه نمی گرفت ، فتنه آفرینی ازبیرون بود که میان مسیحیت واسلام جنگ دوصد ساله را مشتعل می نمود ودر عین حال طرف مورد ستم واقع شده، طبعا مسلمانان بودند.

پدیده تجاوز از بیرون سبب گردید تا همواره میان پیروان انی سه دین تخم دشمنی بکارد . همین است که وجدان های مجزا از صهیونیزم ، درجامعه یهودی نیز وجود دارند که از اقدامات ریاکارانه ومزورانه رژیم اسرائیل بیزاری می جویند. همانگونه که در جامعه مسیحی غرب نیز چنین دید گاه های شفافی از سوی شخصیت های به نامی دیده می شود.

اما یک چیزی که دراین میان مسلم است این است که بیت المقدس در تاریخ دارای چهره صلح دوست و آرامش بخش ظاهر شده است نه میدانی برای مبارزه میان دو گلادیاتور خون خوار ، درست چیزی که امروز صهیونست ها از فلسطین تیار نموده اند. پس فلسطین صلح طلب با مردم صلح دوست آن از سالیان دراز میزبان انسان های پاک دلی بوده است که به سوی جاذبه های الهی این سرزمین مبارک به سوی آن کشانده می شده اند. نه این که خود با طبیعیت مرکز خشونت اش سبب ریختن خون انسان ها شده باشد.

پس برای انسان های آزاده عموما وبرای ما مسلمانان خصوصا لازم است تا بتوانیم طرف ظالم را ازمظلوم تفکیک کنیم واین اجازه را ندهیم تا حقیقت زیر بار تبلیغ رسانه ای غرب استکباری پنهان بماند.

به این مسئله برمی گردیم که آیا معادله ای که روی آن رژیم اسرائیل به وجود آمد آیا قابل قبول است ؟ اگر قابل قبول هم نیست آیا می شود در برابر آن سکوت نمود ؟ . همه می دانیم که این خاک فلسطین از سوی کسی که مالک آن نیست ( انگلیس وامریک ) برای کسی که مستحق آن نیست ( یهود ) اعطا شده است . این ظلم ظاهر را هیچ کسی نمی پذیرد ، اگراین موضوع پذیرفتی باشد ، شبیه به این است که ساکنان تایلند وچین امروز بالای افغانستان ادعای ملکیت کنند چراکه زمانی این سرزمین پیروان بودا را داشته است وامروز بنا به آن سابقه تاریخی باید افغانستان به خاک آنان پیوست گردد. این سخن واهی ومیان تهی است ؛ ویا شبیه این راما دعوا کنیم که بنا به وجود قطب مینارهای هند امروز افغان ها حاکم سرزمین پهناور هند اند. ازاین گونه مثال های ساده زیاد می توان آورد که از خلال همه آن بی معنا بودن ملکیت داشتن تاریخی یهود برفلسطین را به اثبات رساند.

تعامل افغانستان وفلسطین وبیت المقدس وکابل :

فلسطین چه رابطه ای به افغانستان دارد؟ به صورت کوتاه باید گفت که اگر ما از رابطه داشتن فلسطین با افغانستان در ابهام به سرمی بریم این را واضح می دانیم اکه این افغانستان است که فلسطین ارتباط دارد. چگونه ارتباطی ؟ ارتباطی پرداختن به آن سبب می گردد تا این کشور دیگر شاهد بدبختی نباشد. این بختی ناشی ازاین است که امروز کشورما دقیقا به میدان جنگی مبدل شده که آن جنگ باید در شهر های اسرائیلی اتفاق می افتاد . این جنگی که امروز در کشور ما همه هستی ملت ما را تهدید می کند ، عبارت ازجنگی است که ازمدت ها پیش دریک تبانی بین المللی صهیونی –صلیبی آغاز بافته است.

در این دلایل نویسی نکوشیدیم تا به براهین دینی که ما را ملزم به جدی گرفتن قضیه افغانستان به فلسطین دارد، رابیاوریم . تنها در صدد این هستیم تا این نکته را واضح کنیم که جنگ در کشور ما به هیچ صورت بی ارتباط با آنچه در فلسطین می گذرد، نیست . زیرا آنانی که فلسطین را اشغال نموده اند ، درست باز دست آموز همین کسانی اند که از دهسال به این طرف درکشور ما در زمین وهوا جولان می زنند.

بعد بین المللی قضیه کشور ما این است که سپاهی عربی ای که باید درفلسطین به مصاف یهود می رفتند امروز تیغ تیز تر دیگری به جان مردم ما کشیده اند. ما عرب های مجاهد را پذیرفتیم وآنان در کنا رمجاهدین افغان مجاهد شدند اما همین اعراب بنا به چه دلایلی امروز دربرابر مجاهدین ما قرار گرفتند واز ریختن خون مجاهدین ما لذت می برند؟

واضح است که این همه ناهنجاری ها در اثر وجود موجودی بنام اسرائیل است. این موجود است که با بی حرمتی به ساحت مقدس اقصا نفت برآتش غیرت مسلمانان می ریزد وبعد هم با مظلوم نمایی کاذبانه خود مسلمانان را با همیاری وهمدستی اربابان شان به القابی چون تروریسم وغیره متهم می کنند.

این سوال هم مهم است که دلایل کسانی که امروز از جاپان تا اروپای شرقی و... چه چیزی می تواند باشد ؟ آیا جنگ های موهوم وخیالی این دلیل را به دست شما می دهد تا دربرابر آن آمادگی ای به این گسترده گی دشته باشید ؟ پس این جنگ که همه عالم اسلام را نا بسامان نموده وملت ها را با این اشغالگری با حکومت های شان درتقابل قرار داده اید آیا می تواند افغانستان ویا هرکشور اسلامی دیگر درسایه آن در امن زیست کند؟ روشن است که این پرسش پاسخی جز این که به همان فرمول منفور " زور حق است " نه انی که " حق زور است " همه این معادلات را حل کنیم !...

نتیجه :

به صراحت باید گفت که مادامی که حل عادلانه مشکل شرق میان صورت نگیرد ، جهان اسلام ومنجمله افغانستان روی خوشی را نخواهد دید .

تازمانی حمایت غرب از رژیم اسرائیل قطع نگردیده ودراثر آن رژیم صهیونیسیی دست از کشتار مردم صلح دوست شرق میان نگیرد، هیچ صلحی درافغانستان دوامدارنخواهد بود . راه حل این است تا با اعمال فشار از هرذریعه ای دوسیه افغانستان را به طور همه جانبه به جوانب درگیر آن توسعه داد ، واقدام علیه رژیم وحمایت از مردم مظلوم فلسطین را در همسویی با منافع مردم افغانستان قراردانسته وهم دراین راه تلاش های ملی ودولتی را بسیج باید نمود .

روز جهانی قدس اکنون دوباره در موسم شگوفه نور وفصل بهشتی رمضان به دروازه های مان پانهاده است.

این روز از گرامی روز هایی است که هر سال یکبار از راه فرا می رسد و در آستین خود پیامی ارجناک داشته وآن را نثار مان می کند.

تجلیل از روز جهانی قدس شریف،  سنت دیرپایی است که با پیشینه مبارک خود در دل مومنان جا دارد و این روز در واقع مظهری برای اندیشه آنانی است که بابت دین، دلواپسی دارند و مسایل اسلام دغدغه خاطر آنان است. شاید این پرسش بی جای نباشد تا مطرح گردد که روز جهانی قدس از چه بار و تفکری برخوردار است که در طی این همه سال ها گرد زمان نتوانسته تا سیمای آن را بپوشاند و از ارزش آن بکاهد؟ پاسخ روشن است، روز جهانی قدس از یک حمایت روحی و معنوی ای برخوردار است که این روز را از سایر روز های قرار دادی در تقویم های رسمی کشور ها متمایز می سازد.

این معنویت البته برگرفته شده از کتاب الله قرآن مجید است، پس این رابطه قدس شریف با کتاب الهی است که این سرزمین را در دل همه اهل ایمان تا این اندازه گرامی داشته است. پس لازم است تا بدانیم که دل اهل ایمان در هرکجای جهان اسلام با همه اختلاف رنگ ونژاد، از شش دهه به این سو درآتش اندوه قدس شریف سوخته است و درد های فلسطین اسیر قلب مومنان را آسیب رسانده است.

بنا به این حس روحانی بود که مرد معرفت و عمل اسلام امام خمینی کبیر روز جهانی قدس را به گونه هدیه و مژده آزادی بخش به جهان اسلام عرضه نمود. چه او به خوبی می دانست که  ممکن است که آدم آسیبی ببیند ولی با راه و چاره ای در پی علاج آن افتیده و از مرحله های دشوار بگذرد، اما این به هیچ صورت ممکن نیست که شخصی درخانه ای یکجا با مار محکوم به سکنا گزیدن گردد و از آن شخص نیز توقع شود تا با مار بسازد و آرامش بیابد. وضعیت ما مسلمانان و وجود ماشین جنگی رژیم صهیونیستی  در سرزمین فلسطین شبیه به این مثال و حتی زننده تراز زیستن با مار است.  این رژیم در روز گارانی که توسط دست های خون آلود صلیبیت – مسیحیت در این نقطه از سرزمین اسلامی به وجود آورده شد، از همان آغاز دستور کار آن همین بود که به چه گونه ای می تواند تا جهان اسلام را ضربه بزند و برای مقدسات اسلامی خطر ایجاد کند. این نزاع از همان آغاز توسط  این رژیم که حامیان ولابیان این رژیم به راه انداخته شد وتا اکنون این سریال خونین ادامه دارد. این مجموعه اقدامات خصمانه این رژیم سبب گردیده که تا هنوز سرزمین های کشور های اسلامی دردست این رژیم باقی بماند و شرق میانه که به سان قبله نخست عبادت جهان اسلام و میعاد گاه کیان عالم یکتا پرستی است، برای مدت های نامعلوم در آتش بحران بسوزدو خود این رژیم برای نیروهای استکباری، به سان برج مراقبت و ترصدی قرار بگیرد که از دریچه آندریچه آن همواره و پیوسته به سوی کشور های اسلامی چنگ و دندان نشان دهند و به همه هستی مسلمانان چشم بدوزند. کشورهای اسلامی همه بدون استثنا از موجودیت این رژیم در رنج اند، در مواردی این آسیب ها قابل رویت برای همه است  و در مواقعی هم اثر زهر صهیونیزم در وجود آنان دیرتر سرایت می کند و برای همه محسوس نیست. به گونه مثال یکی از دورترین کشورهای اسلامی را می آوریم و بیانات صدر اعظم آن را بیاد می آوریم که آن صدر اعظم خردمند در آخرین روز های سمت صدراعظمی خود پرده از توطئه های رژیم اسرائیل افگند و فریاد برعلیه جنایات این رژیم را بلند نمود، این کار را مهاتیر محمد صدر اعظم سابق کشور مالیزیا انجام داد. پس این دشمن بشریت فاصله نمی شناسد، هم اکنون شواهد زیادی دردست است که این رژیم درنا امنی های کشور های اسلامی و به خصوص میهن عزیز ما افغانستان، دست دارد و عمال و جاسوسان این رژیم پیوسته در صدد برهم زدن نظم وثبات سیاسی و اقتصادی در کشور های اسلامی اند.  شما قضاوت کنید که رژیمی این گونه شیاد و فتنه افگن را آیا لازم است تا به حال خود واگذاشت و برای آن فرصتی بدست داد که روزی همان افسانه از فرات تا نیل را تعبیر کند؟ پس بگوییم که  روز جهانی قدس سنگر سیال و فناناپذیری در برابر اقدامات این رژیم جنایت پیشه  است.

شایسته آنانی که تا هنوز به قافله مخالفت با این رژیم نپیوسته اند، این است تا همه شعار ها و شعایری که بتواند برعلیه رژیم صهیونیستی موثر واقع گردد، را به کار گرفته و در جهاد به معنای وسیع کلمه برعلیه رژیم اسرائیل دست بیازند. در علوم نظامی قاعده ای به این عبارت است  که در حالت دشواری و بحران اگر یک تار باریک راهم امکان داشت، در برابر دشمن به سان سدی باید کشید، چه کمایی یک لحظه وقت می تواند معادلات بزرگی را زیر ورو کند. تجلیل شایسته از روز جهانی قدس می تواند کار بزرگ تری را انجام دهد، برای دشمن اسلام که همان صلیبیت – صهیونیت است، سبب می گردد تا از مسلمین حساب ببرند و قدس را خاتمه یافته تلقی نکنند.

ناگفته نباید گذاشت که چرخ گیتی آهسته آهسته در تغییر است وآن روز هم دور نیست که طومار این رژیم دیگر برای ابد بسان بیرق آن که در مصر فرود آمد درهم پیچیده شده و به زباله دان تاریخ بیفتد.

شورای فرهنگی حامیان قدس شریف افتخار دارد تا در عرصه پیوند خواست های مردم افغانستان با قبله نخست آنان در خدمت مردم شریف و مؤمن افغانستان قرار داشته است. این شورا که از آغاز قدس گفته است از خداوند التجا دارد تا به معیت مردم مسلمان خویش این راه تا آخر که همان آزادی قدس شریف است به پیش برود و به یقین که چشم امید دین وملت به سوی شما مومنان می باشد تا با قدم و قلم خود این صف را فشرده تر ساخته تا ساحت اقصا از لوث صهیونیزم مطهر گردد.

سخنرانی مولوی مفلح در روز جهانی قدس 1390 کابل - افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون  لربنا حامدون ؛  صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

قال الله تعالي :

الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * الروم

الله اكبر

الله اكبر

الله اكبر

مومنان خدا پرست، روزه داران پاکیزه دل!

امروز شما همشهریان گرامی که در این همایش عظیم اسلامی گرد هم آمده اید، از روزی تجلیل می کنید که آبروی مسلمانان جهان است. روزی است که شکوه مقاومت وپایداری یک ملت سرفراز و مجاهد را که در طی شش دهه زخم دیده است، خون دیده و خون داده است آیینه داری می کند. این روز نمادی است از مقاومت دلیرانه یک ملتی که بادست خالی توانسته است که در این شصت سال در برابر خوفناک ترین تروریستان جهان به مقاومت دلیرانه بپردازد و علیه قلدر ها و زورگوی های عالم قد علم کند.

هموطنان مومن و گرامی !

بیش از شصت سال است که یک رژیم آدم کش، توسط کفر جهانی در مقدس ترین مکان های مربوط به مسلمانان  منحیث یک پوسته نظامی برای تهدید چهار گوشه جهان اسلام جا به جا شده است. شما اگر به کارنامه ننگین و شرم آور این رژیم دقیق شوید به خوبی به این حقیقت پی می برید که حاکمان دژخیم این رژیم در طی  شصت سال بدینسو  صد ها هزار انسان مومن به شمول سالخوردگان و کودکان را قتل عام نموده و در فرصت های متعددی سرزمین های اشغالی را با استعمال گونه های مختلف سلاح های پیشرفته مورد حمله قرار داده  وزندگی را برمردم بی دفاع شهر ها وروستاهای فلسطینی به خاک وخون می کشد.

روزه داران عزیز !

الله متعال می فرماید : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * 7 : محمد

امروز که شمابرمبنای هدایت این آیه مبارکه به نصرت ملت فلسطین و سعی برای اعلای کلمة الله گرد هم آمده اید این کار خود نصرت دین الله است و در این فضای گرم به خاطر داعیه برادران و خواهران مومن فلسطینی تان  گرد هم آمده اید،دقیقا دراین فضای گرم بیاد  زندگی نا بسامان و بی سرپناه آنان می افتید که بیش از شصت سال بی وطنی تا چه پیمانه سخت است؟ به این نکته توجه خواهید داشت که بیش از دو ملیون انسان چسان از شصت سال به این سو در زیر خیمه ها و در کمپ های مهاجرین در کشورهای دیگر به سرمی برند؟ شما که درد هجرت را چشیده ایدمتوجه خواهید شدکه زندگی درغربت چسان سخت است؟

این گونه سرنوشت را هم دینان شما در فلسطین تجربه می کنند، به این گونه زندگی رقت بار بیش از شصت سال است که انسان های بیگناه به سرمی برند. این ظلم و بیدادی است که با وقاحت و بی شرمی تام در زیر چشم دنیا همه روزه اتفاق می افتد، این ظلم و ناروایی ها پیوسته در حق این ملت روا داشته می شود.

عزیزان روزه دار !

این درحالی است که در دنیا نهادی پر طنطنه است  که بنام سازمان ملل متحد یادمی شود ، این بیداد درحالی ادامه دارد که هنوز در عالم سازمان های پرعرض و طولی چون شورای حقوق بشر و صدها موسسه دیگر وجود دارد. این جنایت در حالی اتفاق می افتد که یک کشور می آید و آقایی جهان را ادعا می کند، آن کشور می آید و برای دیگران درس رعایت حقوق بشر می آموزد، اما برای همین رژیم جهنمی صهیونیستی اسرائیل گونه های از بم و راکت را هدیه می دارد، تا آنکه کودک فلسطینی را بکشد، تا آنکه پیرمردان وپیر زنان مسلمان فلسطینی را به رگبارببندد، پس کجا شد آقای دروغین جهان! آن شعار حقوق بشر؟ أقاي دروغين جهان ! آنگاه که کودک معصوم بی سلاح و دست خالی محمد الدره به گلوله سربازان اسرائیل خون خوار به شهادت می رسد کجاست آن وجدان حقوق بشردوستی شما ؟

در این میان شما نام چه کسی را شنیده اید که در برابر این ظلم، این جنایت و این ترورسیم دولتی یک راست ایستاده شده باشد و برآن تاخته باشد و باوجود این همه دسیسه بازهم  فلسطین را برگشت پذیر اعلان نموده باشد؟ خوشبختانه که نام نامی آن فرزند رشید وصدیق اسلام امام خمینی عزیز که از دودمان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، واز سلاله بتول است ،  در اذهان شما و همه عالم تداعی می گردد. بلی کسی که در اوج بی باوری ها به امت باور بخشید و یکسره محاسبه های جهانیان را زیر و رو نمود. اکنون می بینید که این راه پراز خار را به روی امت چه کسی هموار می سازد ؟ واضح است که همه اندیشه ها به جانب آن عزیز گرامی که خود شهید زنده است، حضرت آیت الله العظمی رهبر انقلاب اسلامی ایران اشاره می رود . خدای آن نخست را به مراتب بهشت خود مرتبت بیشتر بخشیده وثانی الذکر را در عصمت خود محفوظ دارد.

ملت عزیز و فرهیخته افغانستان!

ده سال سپری می شود که قدم نامیمون  حامیان قاتلان فلسطینی وآدم کشانی که عراق را به خاک و خون کشیدند به این سرزمین رسیده است، شما بگویید که در این ده سال جز قتل کودک در دهراوود و شیندند و کنر و دهها جای دیگری چه میوه ای از این درخت بد سرشت نصیب ملت مان شده است، پس آن دستی که در فلسطین ملت مسلمان فلسطینی راخفه نموده عینا همین دستی است که خون کودکان را در افغانستان ریخته است.

عزیزان گرامی همشهریان عالیقدر!

همان گونه که ما درکشور خود جادارد تا تخلیه کشور را از وجود نا پاک عساکر ایتلاف جشن بگیریم، باور داریم که آن روز دور نیست که شکست ارتش تا دندان مسلح رژیم ناپاک اسرائیل ونابودی آن رژیم رانیز تجلیل نماییم . زیرا عدل الهی درکمین ، انتقام او سخت و کیفر او سهمناک است، ما شاهد شکست رسوا آمیز روسها بودیم، اکنون ما شاهد برگشت ذلت بار امریکایی ها از وطن خود هستیم، پس هیچ دلیلی نیست که ما شاهد آزادی قدس و رهایی آن از چنگ عفریت ودیو صهیونیزم نباشیم .

بلی این کشور ما به هیچ گونه ای در هیچ زمانی پذیرای این اربابان نبوده ونیست، از همان بدایت اینان غلط کرده بودند که دراین جا آمدند. مسلمانان باید بیدار شوند تا بیش از این سرزمین های آنان زمین آزمایش اسلحه کشور های کفری نگردد. این بیداری را باید تاجایی رساند که امت اسلامی باید خود دست به تاسیس یک ارتش حافظ صلح برای کشور های اسلامی تشکیل بدهند که دیگر هیچ نیازی به این بیگانگان نباشد.

عزیزان گرامی !

فتح وظفر یکی از خصوصیت های سپاه اسلام است، تاریخ اسلامی فلسطین شاهد پیروزی ها وشکست های زیادی بوده است، اما یک سخن واضح است که جهاد فلسطین از ریشه های قوم، زبان، نژاد وسمت آب نمی خورد، آنچه در فلسطین درجریان است عبارت است از مبارزه دوامدار حق برباطل، اسلام با کفر ونور برظلمت.

الله متعال ضامن نصرت اهل ایمان و حمایت کننده آنانی است که برحق استوار اند.

هموطنان گرامی !

چند سالی است که شما با ملت فلسطین همنوایی می کنید، در روز های سرد وگرم ماه پربرکت صیام از خانه ها برای داعیه فلسطین بیرون می آیید، شما صدای مظلومیت فلسطین را بلند می کنید، همه این حرکت ها نمایانگر این حقیقت است که شما ملت خدا جوی و حق دوستی هستید که درهر حال با ملت های برادر ومسلمان تان پیوند های ناگسستنی دارید.  تجلیل از روز جهانی قدس در افغانستان یکی از شهامت هایی بوده است که شما آن را حایز گردیده اید، شما با این روح ظلم ستیزی ای که از خود تبارز می دهید این حقیقت را به اثبات رسانده اید که ملت مومن ومجاهد افغانستان درتحت هیچ نوع شرایطی در برابر ظلم سرخم نمی کند و ظلم را درهرکجای دنیا که باشد محکوم ومنکوب می دارد. 

شورای فرهنگی حامیان قدس شریف ونهضت اسلامی افغانستان سالیان است که درخدمت مردم عزیز خویش در راستای فعالیت های فرهنگی قراردارد و هسته موسس آن برای اولین بار این فریاد را در کشور بلند نمود افتخار این را دارد تا یکبار دیگر خود را دررکاب وموکب شما ملت عزیز وسرافراز می بیند، بلی، در تجلیل از روز جهانی قدس باشما ملت سربلند وپرافتخار.

سپاس به روح بزرگ ولبریزاز ایمان تان که همواره درصحنه عقب نیافتیده  مسولیت خود رابه فراموشی نسپرده اید. سلام به شماو به روح آزاده تان که پیوسته شکوهنمد بوده وعزت آفرین بوده است.

حضار روزه دار ومومن !

اجازه دهید تا با فریاد آن مادر فلسطینی که درسلول های زندان این نجوا راسر دهیم که :

ای فلسطین سلام به نام گرامی تو!

سلام ، سلام ، سلام

بگذارید تا با یکجا با آواز بغض آلود کودک قدس بگوییم که :

ای امام خمینی ای دوست و یاور فلسطین روان تو آرام باد !

آرام باد ، آرام باد ، آرام باد ،

بیایید تا یکجا برای انگلیس ها ، امریکایی ها و صهیونیست ها بگوییم که :

پای تان از سرزمین های اسلامی کوتاه باد!

کوتاه باد ، کوتاه باد ، کوتاه باد!

عزیزان بیایید به  امواج این فریاد بپیوندیم که از بیش ازیک قرن می گوید :

مرگ براسرائیل

مرگ براسرائیل

مرگ براسرائیل

این ندا راسردهیم که اهل ایمان همه به یکصدا گفته اند :

مرگ برامریکا

مرگ برامریکا

مرگ برامریکا

 

 

اعلامیه شورای فرهنگی حامیان قدس شریف و نهضت اسلامی افغانستان

در رابطه به فرارسیدن یوم الله روز جهانی قدس

الحمد لله رب العالمین قاصم اعداء الدین وعلی رسول الله الذی لاینطق الا بالحق والیقین. وعلی آله و اصحابه الغر المحجلین.

خدای بزرگ می فرماید :

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * (23-24) الاحزاب

ملت مومن وظلم ستیز افغانستان عزیز!

در این روز های که قلمرو گسترده جهان اسلام و سفره مسلمانان جهان لبریز از شادی و خوشی به مناسبت میزبانی از ماه برکت و نور شهرالله صیام است ، و در این فرصتی که دل مؤمنین عالم پر از نیرو و حرکت به سوی عالم متعالی است و شب های قدر با زیبایی خاصی دل  مؤمنان را آكنده از عطر عبادت می دارد، یکی از روز های بس خجسته  و در تقویم اسلامی بی حد مهم، در راه است . 

درست از روز جهانی قدس می گوییم که در بیش از دو دهه است که در عالم اسلام تکانه ی مهمی و در بنیان کاخ استکبار زلزله عظیمی برپا نموده است. این روز میمون، در واقع  به نماد و رمز مقاومت در برابر باطل مبدل شده است.

ملت مؤمن و کفر ستیز افغانستان !

روز جهانی قدس شریف همان گونه که از نام آن پیداست، ترجمان درد های ملتی است که از سال ها به این سو زیر انواع شکنجه و بیداد زور گویان جهان هنوزهم برای رسیدن به آرمان های اسلامی شان دست و پنجه نرم می کنند. به راستی که در تقویم اسلامی اگر ما دقت نماییم می بینیم که بزرگان امت محمد رسول الله (ص) به مناسبت ها و واقعات تاریخی ای که در تقویم های تاریخ اتفاق زیادی افتاده اهمیت قایل بوده اند.

حضرت عمر فاروق (رضی الله عنه) خلیفه دوم اسلام با تمرکز روی این نقطه مهم بود که آغاز تاریخ اسلام را روز هجرت رسول خدا به مدینه منوره  رسما قرار داد.

روز هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله سلم  در واقع برای هر شخص با ایمان معنا های زیادی را افاده می کند، روز هجرت یعنی روز پشت کردن به آنچه تعلق انسان را از الله متعال قطع می کند، روز هجرت یعنی ترک ما سوا الله و هجرت رسول کریم این معنا را می رساند که" نه" گفتن در برابر هر زور گوی و طاغوتی که در برابر دین خدا به جنگ برخاسته است.

پس روز جهانی قدس در عصر کنونی روز مبارزه و قیام است، روز برآمدن از گوشه های انزوا است، روز برآمدن از کنج مدرسه ها و خانقاه هاست، روز بیرون شدن به هدف  " ابراز و لا  وبرا " است، روز اعلان هم پیمانی با اهل اسلام و روز بیزاری جستن از طاغوت است.

آیت الله روح الله امام خمینی (ره) به سان استوانه ای در برابر استکبار جهانی، به عنوان بنیانگذار این روز تاریخی سنتی را چنان محکم گذاشته که امروز به سان یک میراث عظیم اسلامی متعلق به همه جهان اسلام، چنان شیپوری را دمید که طنین آن خواب از چشم ارباب باطل ربوده و خون را در رگ های آنان منجمد ساخت . عَلم حراست از ساحت مقدس این شعار الهی را امروز نعم الخلف لنعم السلف، جناب رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خامنه ی، چنان با استواری برداشته است که خنده سپیده دم سحر آزادی قدس شریف را می توان از آن به تماشا نشست. این آواز را باید با تجلیل برجسته از این روز،  فرخنده لبیک گفت  و این میراث ارزنده را گرامی باید داشت.

عزیزان و هموطنان عالی قدر !

روز جهانی قدس را درحالی تجلیل می نماییم که امروز لشکر جرار بیگانه در کشور ما آتش بدست، خانواده های بسیاری را در شهر ها و روستا های کشور به آتش می کشد، در کشور هنوز جنگ موش و پشکی روان است که ابهام های این جنگ از درو دیوار این سرزمین می ریزد، اکنون در خانه ما جنگی به راه انداخته شده که سر کلافه آن دقیقا معلوم نیست که به دست چه کسی ویا کسانی است؟ امروز انسان های این کشور بی بها کشته می شوند و به فجیع ترین شیوه حرمت آنان پایمال می شود! در این عصر که خبر از ماه و مریخ است اما انسان این سرزمین هنوز هم با وضعیت اسفباری عمر به سر می کند و دست کاری های اجانب چنان از پرده برون افتاده است که این مداخلات، حکومت افغانستان که دارای مدارای زیادی است ، را نیز به تنگ آورده است.

پس امروز که ما در این وطن به این گونه عمر به سرمی کنیم، در چندین نقطه دیگر از سرزمین پهناور جهان اسلام هم کیشان ما رنج می کشند و عذاب می بینند، از جمله برادران دینی مادر بیت المقدس، غزه و اریحا به این گونه سرنوشت جانکاهی دچار اند.

فلسطین محک راستی و دروغ منادیان حقوق بشر گردیده است، این فلسطین است که چون شاهد زنده بر دروغ بودن دفاع از حقوق بشر و صدها داعیه دروغین جهان صلیبی می باشد ، این شهر های این سرزمین مقدس است که ازشصت سال به این سو زیر کوبه اشغال پیوسته فریاد وا اسلاماه! سرمی کشد !

هموطن مؤمن و گرامی !

افغانستان عزیز ما  که ما درآن زیست می کنیم و شاهد حضور نیرو های نظامی به سرخود آمده ناتو هستیم، صادقانه باید این محاسبه را با خودنماییم که  بهره ای که از مداخله بیگانه گان برده ایم جز تشدید اختلافات و پراگندگی و انارشی چه چیزی می تواند باشد؟ جز از پولدارشدن یک طبقه محدود که خود در گرو گونه های تعهد با این بیگانگان اند ! با درک واقع بینانه این موضوع باید به صراحت اعلان نمود که سخن از ایجاد پایگاه های نظامی امریکایی در افغانستان نه تنها زمینه عملی ندارد بلکه صحبت از آن خود ضیاع وقت به شمار می رود. چه زمانی ما کارنامه های این رژیم را در کنار هم قرار دهیم به خوبی ملتفت می شویم که در هیچ جای جهان اسلام این کشور جز در راستای تخریب کشور های اسلامی نمونه ای از حسن نیت از خود بروز نداده است. پس افغانستان مومن همین اندازه که مورد تاخت و تاز ده ساله قرار گرفته کافی است و حساب آن باید پس داده شود، چه برسد به این که این تراژیدی با تاسیس یک پیمان دیگر ادامه یابد.

شهر وندان مومن و محبوب افغانستان!

فرارسیدن روز جهانی قدس را امسال با فال نیک تطهیر سرزمین های اسلامی از لوث دشمنان دین و به ویژه نجات افغانستان از شر کشتار به دست نظامیان بیگانه، استقبال می نماییم. شما ملت مومن که روز جهانی قدس را به مثابه روز میعاد پیمان با حق و مشت محکم شدن به دهن باطل درج صفحه تاریخ زرین کشور نموده اید، امید برده می شود که شما عزیزان با حضور پر رنگ تان در مراسم تجلیل از روز جهانی قدس شریف، در برابر توطئه های صهیونیزم و صلیبی ها نیروی ایمان را آیینه داری نموده و برائت خود را از این دو موریانه به بدنه جامعه بشری ابراز دارید.

شهروندان نجیب سرزمین اسلامی ما !

نیک می دانید که شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در عرصه تنویر اذهان مردم و رساندن فریاد مظلومیت ملت فلسطین، تا آنجا که توان داشته خدماتی انجام داده است. اما دست اندرکاران این شورا نیک می دانند که مسؤولیت اهل ایمان گسترده تر از این است که تا حال انجام یافته است، پس :

          ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

          مگرم پیش نهد لطف شما گامی چند

پس یکی از کارهایی که هر مسلمان می تواند در محدوده ظرفیت های دست داشته اش انجام دهد این است تا از تلاش های مدنی برای حمایت از حقوق برادران شان دریغ نورزد.

 اکنون این بستر را آماده ساخته ایم تا شما بتوانید به سادگی به حمایت دینی برادران تان در سرزمین قبله نخستین اسلام برسید.

روز جمه مورخ 26 رمضان المبارک سال 1432 هـ ق برای استقبال شما که به تجلیل از روز جهانی قدس می آید در مسجد جامع و تاریخی شاه دو شمیره علیه الرحمه در نظر گرفته شده که در آن ساحت  ملکوتی یکجا بهم خواهیم پیوست.

ایمان داریم که آن روز که اهل ایمان در مسجد اقصا در رکاب صلاح الدین ایوبی دیگری نماز گزارند دور نیست و از خداوند متعال آرزو می بریم تا ما را در این فتح عظیم سهیم و شریک بفرماید.  

 

هیأت رهبری

نهضت اسلامی افغانستان

و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1690
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر صفحات

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

مقاله مولوی مفلح در همایش بیداری اسلامی و اساتید دانشگاههای جهان اسلام

شراره ایمان (همه سبز از یاد او و او الگوی برتر برای همه) به مناسبت بیست ودومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

گردهمآیی تجلیل از روز جهانی قدس (بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین 1389

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

آخرين گام تا زمزمة اقصا!...

قدس شريف محور صلح جهاني

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر

کنفرانس علمی و تحقیقی به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هجري خورشيدي

اقصا!... اينجا افغانستان مسلمان است!...

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

غنی: مسئولان حمله به اماکن عمومی ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تظاهرات و ادای نماز جنازه ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.