طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7998722

• تعداد بازدیدکننده: 7179340

• تعداد بازدید امروز: 28376

• کاربران آنلاین: 740

 
 

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

1392/4/6

پس از صحبت های ایشان و درجلسه پرسش و پاسخ ابتدا در جواب خبرنگار تلویزیون نگاه پرسید، با توجه به کنفرانس بن شما حکومت افغانستان را مشروع میدانید با غیرمشروع ؟

آقای مفلح گفت: «البته ما این حکومت را به صورت تمام نا مشروع نمیدانیم گرچه که کنفرانس بن یک پروژه امریکایی بود وحکومت با تفلب در انتخاباتی به وجود آمد اما ما به رای مردم احترام داریم ولی این به این معنی نیست که ما تمام رویکردهای حکومت رابه رسمیت بشناسیم گاها تصامیم حکومت بر جلاف منافع ملی افغانستان ومصالح اسلام بوده است.

صلح با جلسات فرمایشی و دیکته شده ازخارج مجقق نمی شود باید رفراندوم و همه پرسی با مشارکت همه مردم افغانستان صورت بگیرد وصلح را باید توسط مردم افغانستان به وجود آورد، همه مخالفین دولت طالب نیست، همانطوریکه همه طالبان تروریست والقاعده نیست، بسیاری از طالبان انفجار و کشتن افراد بی گنا وحتی افغانها را چه پولیس و اردو وچه افراد ملکی را حرام میدانند بسیاری ازمخالفین به خاطرفساد این حکومت طالب شده اند وکفر این نظام را دیدن».

خبرنگار یک تلویزیون دیگر از مفلح پرسید، نظر شما در موردتناقض در رفتار وگفتار طالبان چیست از یک طرف انتحارمی کنند واز طرفی هم حرف از صلح میزند؟

4mkrk0ixlk9pcjb18d3u.jpg

آقا مفلح گفت: «طالبان یک سازمان منسجم متمرکز و یک دست نیست اما عده ای از این طالبان که افغانی است و تقریبا اکثریت هم است، طرفدار صلح است. آنهای که به انتحار و انفجار ادامه میدهند تعداد اقلیت هستند که معتقد به صلح وحتا مقتقد به اسلام و دین هم نیست».

خبرنگار شبکه دیگری از مفلح پرسید: شما با چه جناح های از طالبان برای آوردن صلح در مذاکره هستید؟

مولوی مفلح گفت : رهبری طالبان هم در خارج وهم در داخل است به صورت مشخص همه میداند که آبشخور این پدیده در کجاست اما ما با طالبان افغانستانی در تماس هستیم، طالبان که افغانی می اندیشد نظرات ما را قبول دارند ما هم مخالف کشته شدن افغانها هستیم که احتمالا در آیدنده نزدیک بسته پیش نهادی صلح را از طرف آنها دریافت می نمایم و در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد. آنها به این دلیل با ما هم نظر است که میگوید همان راههای را که ما با زبان تفنگ طی کردیم، نهضت اسلامی با سخن وزبان قلم رفتند. پس روی چند نقطه ما با آنها توافق نظر داریم اول با کشته شدن افغانها مخالف هستیم. دوما طرف دار خروج امریکا وخارجی ها از افغانستان هستیم. سوما ما افغانستان را اشغال شده توسط امریکامیدانیم. ما هر گام که به طرف صلح برداشته شود ولو کوچک از آن استقبال می نمایم.

مولوی مفلح در جواب سئوال یک خبرنگار که در مورد کاندیدای نهضت اسلامی برای ریاست جمهوری پرسید، گفت: در مورد معرفی کاندیدا توری، ما رایزنی های خود را با شخصیت های موثر آغاز نمودیم به زودی با تکمیل شدن پروسیجر کمیسیون انتخابات ما کاندید خود را معرفی می نماییم دکتر عبدالستار سیرت که یکی از بنیانگزاران نهضت اسلامی است نظر موافق داریم البته هنوز قطعی نشده  است.

0upxl9hq9hli7ri7mhub.jpg

خبرنگار یکی از خبرگزاریها پرسید: آقای مفلح نظر شما در مورد دولت فعلی چیست؟

مولوی مفلح گفت: اولا این که دولت در مورد فساد بسیار ناکام بوده، جای شکی نیست مضافا عملکردهای دولت  بیشترین بهانه را دست مخالفین داده است، آنها با زبان برنده و قاطع میگویند که این نظام کافر است وجهاد علیه آن واجب است، اگر کافرنیست رسانه های آن را ببنید که مملو از فحشا ومنکرات است، آنها میگویند سابق یک سینما بود که منحرفین به آنجا میرفت وهمه میدانیست که که این شخص منحرف است اما امروز حکومت همان سینمای فاسد را در تک تک خانه های مردم افغانستان آورده است، همه مردم را منحرف کرده وبه فحشا میکشاند که باید دولت و وزارت اطلاعات وفرهنگ جلو فساد را میگرفت که نگرفته، به قرآنکریم و آموزه های اسلامی اعتنا نکرده که خوار ذلیل شده دست. به سوی امریکا و کفر جهانی دست دراز کرده است که برای ما صلح بیاورد افغانستان فقط در نام یک حکومت اسلامی است نه در عمکرد.

خبرنگاری دیگری پرسید: نظر شما در مورد اجماع ملی جست؟

اجماع ملی که اراده تک تک مردم افغانستان در آن تمثیل شود، از طرف کشورهای خارجی دیکته نشود، با پول و دالر بوجود نیامده باشد، ما هم طرفدار آن هستیم. البته ما برای تامین صلح و ثبات در کشورخواهان نشست سراسری علمای افغانستان هستیم وگفتم اجماع که فرمایشی باشد واز طرف دولت به وجود بیاید و توسط پول اجماع صورت بگیرد و در راستای تامین منافع تعداد خاص باشد آن را نمی پذیریم اما اجماع که واقعا اجماع ملی باشد ودر انسجام و و حدت افغانها موثر باشد وتشریک تمام طرف ها وجریان های سیاسی درآن تضمین شده باشدازآن استقبال می نماییم.

سئوال خبرنگار دیگر، نظر شما در مورد  القاعده چست؟ آیا طالبانی که با شما در ارتباط است با القاعده رابطه ندارد؟

اگر به ریشه القاعده وافراط گرایی نگاه کنیم این پدیده ریشه در مسیحیت قرون وسطی دارد ولی افراط گرایی امروز در جهان اسلام ساخته وپرداخته امریکا است کاپی همان افر گرایی قرون وسطایی است که ابزاری است در دست امریکا برای تسلط بر جهان اسلام. مثلا از کسانی که امریکا در سوریه حمایت میکند افراطی ترین انسانهای کره زمین است که آدم خوار است، کدام عقل باور میکند که امریکا در سوریه به کسانی سلاح توزیع میکند که گوشت آدم می خورد اما ادعامیکندکه ما در افغانستان با افراط گرایی مبارزه میکنیم در حال که افراط گرایی والقاعده با طالبان افغانستانی هیج ریط ندارند.

 

از آقای رحمت الله نهضت یار معاون نهصت اسلامی  پرسیده شد: طرح شما در مورد به وجود آمدن صلح در کشور چست؟

نهضت یار گفت: ما در افغانستان گم شده داریم که گمشده خود را در امارات، قطر، پاکستان وامریکا جستجو می کنیم اما باید گفت که صلح گمشده ما است باید در خاک خود صلح را جستجو نماییم. خود همین رویکرد ومکانیسم صلح اشتباه بزرگ است. ما خواستار نشست بین الافغانی هستیم وطرف دار نقش آفرینی جریان  های بی طرف در روند تامین صلح میباشیم. نهضت اسلامی افغانستان که یکی از جریان های بی طرف وبا داشتن سابقه طولانی مبارزه  در راستای آزادی واستقلال کشورهم با بخشی از خواسته ها ونظریات طالبان موافق هستیم که کاملا طرفدار یک نظام برگرفته از تعالیم اسلامی در افغانستان هست. ازهمین راهبرد هم با دولت افغانستان مشکل نداریم، هم با جریان های مخالف و منتقیدین دولت، لذا میتوانیم نقش میانجی داشته باشیم. دولت و جریان های منتقد حکومت وشورای عالی صلح همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان است اما نهضت اسلامی یک سازمان بی طرف در مدت ده سال با امریکا مبارزه کردیم وطالبان بسیار نگاه خوش بینانه نسبت به نهضت اسلامی افغانستان دارد. طرح ما برای برقراری صلح در کشور، نشست سراسر علمای اقغانستان که دست شان به خون مردم آلوده نباشد می باشد. برای آوردن صلح، وجود پبش زمینه های صلح امر ضروری است یکی از پبش زمینه های صلح اعلام آتش بس و رها شدن سران طالبان از زندانها است که هنوز این پیش زمینه ها برای صلح به وجود نیامده است.

شرط دولت افغانستان این است که طالبان باید به دولت تسلیم شود اما برعکس طالبان می گوید باید امارت اسلامی در افغانستان بر قرار شود. که در هر دو صورت صلح یک جانبه است وبه وجود نخواهد آمد طرح ما این است که هم دولت از بخش خواسته های خود بگذرد وهم طالبان ازامارت اسلامی خود بگذرد چنانچه عده از این طالبان ازعان کردندکه ما در افغانستان به دنبال امارت اسلامی نیستیم .

خبرنگار آژانس خبری وخت از مولوی مفلح پرسید: شما طالبان را چند گروه معرفی کردید، شما با کدام گروه از طالبان ارتباط دارید؟

ما با طالبان در تماس هستیم که افغانی فکر میکنند و در داخل خاک افغانستان است و وابستگی به خارج ندارد هم ما وهم این دسته از طالبان خواستار آمدن دفترطالبان از قطر در کابل هستیم چون قطر جایی است که امریکا در انجا تصمیم به گسترش اشغال جهان اسلام می گیرد.

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1911
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر صفحات

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دوشهید؛ یک تفکر، یک راه همایش یک روزه بازشناخت اندیشه های دو مرد مکتب جهاد و شهاد؛ شهید پرفیسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود شهید

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

متن سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف درشست وپنجمین سالروز یوم النکبة 15 می 1948 ( 25/2/1392 کابل افغانستان )

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان وشورای حامیان قرس شریف در رابطه به قضایای مهم کشور وجهان اسلام به مناسبت شست وپنجمین سالروز یوم النکبة( روز فاجعه ) 15 می 1948 - ( 25/2/1392 کابل افغانستان)

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد 20 ثور 1392 دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

سیمینار سه روزه برای طرح دید گاه های هیأت مؤسسان نهضت اسلامی افغانستان وشورای حامیان قدس شریف در رابطه به قضایای کشوروجهان اسلام

اعضای موسسین نهضت اسلامی افغانستان

مرامنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

مکثی برکارکردهای اخیر نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف طی گردهمآیی در کابل حملات وحشیانه اسرائیل بر نوار غزه را تقبیح کردند

طی یک‏گردهمآیی امضای‏پیمان‎امنیتی‏با‏آمریکا‏مردود‏دانسته‏شد

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد 1391/5/27

پیوست تقویمی میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و تاسیس مجدد نهضت اسلامی افغانستان مبارکباد!

جایگاه قدس، تجاوز صهیونیزم و مسؤولیت امت مسلمه در برابر آن

راهپیمایی کودکان 1387 (ديگر کودکان را نکشيد!)

فلسطین خاستگاه انبیاء (علیهم السلام) به مناسبت روز جهانی قدس 1387

در انتظار ایوبی دیگر... پیام مولوی محمد مختار مفلح رئیس کمیسیون مراسم برگزاری روز جهانی قدس 13/7/1386 کابل- افغانستان

کنفرانس علمی و تحقیقی به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هجري خورشيدي

تاریخ به داوری مي‌نشیند

عروسک و تمثال بوش و اولمرت به آتش کشيده شدند

راه پيمايي بزرگ مردمي‌در کابل به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هـ. ش

براي نخستين بار کابل و شماري از ولايات کشور شاهد راهپيمايي و برگزاري محافل روز جهاني قدس بود

برای اولین بار در تاریخ افغانستان از روز جهانی قدس با برگزاری راهپیمایی تجلیل به عمل آمد

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از طرف رهبري نهضت اسلامي‌افغانستان بزرگداشت به عمل آمد

روز جهانی قدس و روند شکل گیری آن در افغانستان

ایستگاه معراج یادواره خونین فلسطین

بعد دینی وسیاسی قدس و اثرات اشغال آن بر کل جهان اسلام

اسرائیل نابود می شود

مروری بر تاریخ سرزمین فلسطین و حاکمیت عرب و اسلام بر آن

آجندای رژیم صهيونيستي و برنامه‌های توسعه طلبانه آن در منطقه

سکوت مسلمانان در باب یهودی سازی قدس شریف

توضیح و تجلیل از روز جهانی قدس

مروری بر نقض حقوق مذهبی مردم فلسطین

تحولات منطقه و شصتمین سالگرد تشکیل سازمانهای صهیونیستی

روند تغییر مالکیت اراضی فلسطینی

درسهایی از نبرد لبنان

قضیه فلسطین و توطئه های پشت پرده آن

انتفاضه سنگ

حمایت از حزب الله حمایت از اسلام است

اسرائیل زبان جهاد را خوب می‌فهمد

نهضت اسلامي ‌افغانستان طلایه دار کیان امت اسلامی

راه نهضت اسلامی افغانستان

ساختار اجتماعی از دیدگاه نهضت اسلامی افغانستان

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دست‌کم ۷ نفر در پی انفجار موتری ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

هویت اسلامی قدس شریف تغییر ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.