طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7998743

• تعداد بازدیدکننده: 7179361

• تعداد بازدید امروز: 28418

• کاربران آنلاین: 850

 
 

متن سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف درشست وپنجمین سالروز یوم النکبة 15 می 1948 ( 25/2/1392 کابل افغانستان )

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لاهله والصلاه علی اهلها ...

انا فتحنا لک فتحا مبینا ... الایه

ملت وارسته و مومن افغانستان ، مردم رنجدیده کشور ، مهمانان گرامی ، اعضای محترم موسسان نهصت اسلامی افغانستان ، اصحاب رسانه های خوب کشور !

سلامتی نثار همه تان باد از این که فراخوان نهضت اسلامی افغانستان را پذیرفته اید سپاس گزار شماییم .

خورسندم که در نخستین بهار ثبت سومین مرحله حیات سیاسی نهضت اسلامی افغانستان در برابر شما قرار دارم.

حضار گرامی !

آغازین این مرحله از ساز وکارسیاسی نهضت اسلامی افغانستان مصادف است با شکل گیری حوادث بزرگ ومهمی در صحنه سیاسی واجتماعی افغانستان که برای هریک از افراد این کشور دارای اهمیت فوق العاده است.

امروز جامعه ما پس از سپری شدن بیش از یازده سال ، دربرابر خود انبوهی از مسایلی را می بیند که هریک این مسایل از ما پاسخ های معقول و مناسبی رامی طلبد که چه سان در برابر ملت شکوهمند خود نخبگان سیاسی وفرهیختگان این کشور دین خود را ادا نموده و این ملت را که شایسته وسزاوار گونه های بی شمار قدر شناسی اند را خدمت نمایند.

ملت ومردمی که  هرباری در میدان های مبارزه گرم ایثار نموده اند اما کمتر اتفاق افتاده است که این ملت با سابقه درخشان توسط نخبگان درست مورد حمایت قرار گیرند.

دوستان ، برادران وخواهران !

نهضت اسلامی افغانستان به مثابه باسابقه ترین جریان سیاسی کشور ، اکنون در شرایطی مجددا بهارثبت مجدد خود را جشن می گیرد که جامعه سخت درانتظار یک سخن نو و یک راه وگفتمان امید بخش به سر می برد. جامعه دراین زمان آمادگی خود را برای استقبال از پیامی نشان داده است که درآن پیام استواری وامید واری نهفته باشد . جامعه ما آماده است تا دراین فرصتی که برای او دست داده است با انتخاب بهترین ها ، چشمه های فساد را بر علیه فساد پیشه گان بخشکاند. مردم عزیز وشکوه مند ما آماده است تا حماسه مقاومت علیه فساد پیشگان را به وجود بیاورد.

مگر این ملت شایسته گی این رادارد که در فرجام رشادت ها، ‌ایثار ها،مجاهدت ها و مقاومت ها امروز در قطار سایر ملل جهان جایگاه پست ترین را، در اثر فساد پیشگی یک مشت محدود احراز کند؟

دراین جا ، نهضت اسلامی افغانستان در کنار مردم افغانستان در خدمت مردم افغانستان ایستاده است تا یک جا باهم ودر هم سویی باهمه جهت های جامعه مدنی ، برای نجات جامعه پیشگام شده و برای رفاه مردم افغانستان ، برای سربلندی مردم افغانستان ، برای یک پارچگی مردم افغانستان ، برای این که فرد فرد این کشور امنیت داشته باشند ... امنیت سیاسی داشته باشند ... امنیت ورضایت اقتصادی داشته باشند... امنیت اجتماعی داشته باشند ... نهضت اسلامی  کار خواهد نمود ... در زمینه انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی ، موقف قاطع وصریح خواهد داشت... فعالیت ها ی سیاسی نهضت دراین جهت خواهد بود که در همسویی با سایر جریان های صالح سیاسی چگونه کار نمود تا مجموعه صالح و خدمت گار برای مردم روی صحنه بیاید ... موقف قاطع و روشن نهضت اسلامی این خواهد بود که چگونه با حرکت های مدنی کارنمود که افراد ومجموعه هایی که تا اکنون گردانندگان مافیای اقتصادی بوده اند را از حکومت بر گرده مردم دور ساخت .

حضار گرامی دوستان عزیز !

موضوع مهم واساسی کشور مان امنیت است ، درست امنیت ما در طول تاریخ توسط خارجی ها نابود شده است ... اکنون که این نیرو های خارجی از کشور بیرون می روند اندک تریک کاری در تامین امنیت مان ننموده اند. اکنون روزانه ده ها جوان این سرزمین به خاک وخون می  افتد ... پس امروز ابقای نیرو های خارجی درکشور به عنوان جرثومه های فسادی خواهند بود که بر شاهرگ های حیات ما افراز خواهند شد . نگاه نهضت اسلامی افغانستان این است که این مردم کشور اگر به کشور خود کار نکنند امید موفقیت کشور توسط نیرو های بیگانه هرگز گرهی را نخواهد گشود. کار نهضت اسلامی افغانستان در راستای رسیدن به خودباوری در همه عرصه هاست

مهمانان گرامی ، هموطنان دلسوخته سرزمین ما !

اکنون نوبت این است که نهضت اسلامی افغانستان  وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف الحال یک بار آنچه را که بیش از ده سال قبل به مردم افغانستان می گفت ، یک بار دیگر به خاطر گواه گرفتن تاریخ  تکرار کند‌ ، می خواهد یک بار دیگر به ملت افغانستان این سخن را برساند که قبل بر ده سال نهضت اسلامی افغانستان ملت را شایسته این می دید که خود سرنوشت خود را رقم بزند .  قبل بر ده سال نهضت می گفت ، که موالات با آنانی که با دین وکیش مردم افغانستان سر ستیز دارند ، نه به سود مردم افغانستان است و نه هم به نفع مسلمانان.

 تصور کنید،  ماری که یک قسمت بدن کسی را گزیده باشد از آن چه امید است تا به عضوی دیگر رحم  کند؟ ... افغانستان مگر به دست نیروی خارجی ویران نگردید ؟ روس ها مگر چه کسانی بودند ؟ ‌ مگر نهضت اسلامی افغانستان در مقاطع مختلف در برابر ملت خود به ادای این دین ایستاده نشد که محور های قدرت خارجی ، که امروز خاک کشور را درتصرف خوددارند ،  اجندایی جز مصالح خود، چیز دیگری به سود مردم افغانستان دارند ؟‌

 این نهضت اسلامی بود که بسیار صادقانه در برابر ملت خود این گواهی را داد که راهی که عناصر خارجی و وابستگان آنان در کشور برگزیده اند به ترکستان منتهی می شود نه به مقامی دیگر !!...

حضار گرامی هموطنان مومن ودلداده برای مصالح ومنافع کلان کشور  !

امروز جواب گوی مردم افغانستان چه کسی است ؟ چه کسی باید بیاید ودر برابر ملت افغانستان ایستاده شود و به پرسش های مردم افغانستان پاسخ بدهد ؟‌... بیش از ده سال ادامه کشتار ، بیش از ده سال یتیم شدن کودکان ! بیش از ده سال قتل و بی خانمانی ! ‌بیش از ده سال غارت بیت المال و املاک عامه !... آخر یک کسی باید بیاید و لب به سخن بگشاید ! ...

نهضت اسلامی با کمال اعتماد وتوکل به خدای متعال ، مستظهر به پشتیبانی مردم افغانستان است. در این دور از حیات سیاسی خود استوار گام جلو تر نهاده ودر باب نجات افغانستان با مردم درتماس نزدیک است. هدف اعلی و مقصد برتر نهضت اسلامی در شرایط کنونی، نجات ورهایی مردم افغانستان و خدمت به آنان است. ... نهضت اسلامی افغانستان بادرک عمیق از خواست و مطالبه مردم افغانستان برای این پابه میدان نهاده است تا حساب جهاد را از راه فساد،  حساب  خدمت را از مسیر خیانت ، حساب امید واخوت را از راه نفاق ونفرت با خط فاصل حق وباطل ، ‌جدا نموده اجازه ندهد تا در این برهه از زمان هنوز هم میدان را برای عناصر فرصت طلب واستفاده جو خالی نماید که آنان بتوانند بدون دغدغه به جولان بیایند.

براداران وخواهران !

فراموش نکنیم که افغانستان جزئی از جهان اسلام است . براین مبنا بدون هیچ تردیدی ، قضایای مهم جهان اسلام براین وضع کشور تاثیرقابل ملاحظه ای دارد. تا زمانی که دست آدم کشان صهیونیستی به خون مردم فلسطین رنگین خواهد بود ، تا آن گاهی که اوضاع کشور های اسلامی توسط سلطه آفرینان و استکبار گران جهانی ، آماج حمله و هجوم خواهد بود ، نمی توان به استقرار اوضاع در جهان اسلام و به خصوص در کشور عزیزمان امید های زیادی بست . برای این که بساط ناامنی در کشوررا برچینیم وبرای این که بتوانیم سلاح تبلیغات روانی علیه کشور را از دست دشمنان  مردم افغانستان را بیرون نماییم ، و از همه مهمتر برای این که در کنار مظلومان قرار گیریم ونه درکنار ستمگران ، ایجاب می نماید تا با جهان استکبار حساب خودرا یکسره کنیم .

حمایت از قبله نخست جهان اسلام و اعتراض بر دستیازی های استکبار بر سرنوشت های ملت های اسلامی برای همیش بی ثباتی در کشور را به نقطه صفر خواهد رساند و  این ملت امروز فرصت دارد تا یوم النکبت که روز فاجعه یعنی روز سیاه تاسیس جرثومه فساد یعنی رژیم صهیونیستی است را به شدت تقبیح داشته و نفرت خویش دربرابر این موجود پلید را ابراز نماید

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف در عین این که تجاوز رژیم اسرائیل را برخاک سوریه محکوم می کند وآن را تجاوزی آشکار ودر تقابل با همه اصول شناخته شده ی بین المللی می داند ، از مداخله کشورها در امور سوریه  نیز ابراز انزجار نموده و ملت سوریه را به وحدت ویک پارچگی فرامی خواند. ونیزتاکید می کنیم که کسانی که دست شان به خون مردم بی گناه سوریه آلوده است روزی به دستان همین مردم محاکمه و به زباله دان تاریخ سپرده خواهند شد.

آنچه از هتک حرمت و بی احترامی به یک از بزرگان صحابه پیامبر اسلام صلوات الله علیه وسلامه حضرت حجر بن عدی رضی الله عنه درسوریه اتفاق افتاد، یکی ازنشانه های بارز توطئه علیه علایم و امارات اسلام بود. این عمل را غیر قابل قبول دانسته وازسازمان همکاری های اسلامی تقاضا می داریم تا برای به محاکمه کشاندن این دسته های جنایت کار محکمه خاصی را دایر نموده و مجرمین آن جنایت را به مجازات بکشاند.

در پایان از حضور گرم شما مراتب سپاس خویش را اظهار می دارم. به ویژه از رسانه های عزیزی که حضور به هم رسانده اند تشکر می کنم . و اکنون اگر پرسشی باشد در خدمت هستم . تشکر

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 2627
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر صفحات

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دوشهید؛ یک تفکر، یک راه همایش یک روزه بازشناخت اندیشه های دو مرد مکتب جهاد و شهاد؛ شهید پرفیسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود شهید

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان وشورای حامیان قرس شریف در رابطه به قضایای مهم کشور وجهان اسلام به مناسبت شست وپنجمین سالروز یوم النکبة( روز فاجعه ) 15 می 1948 - ( 25/2/1392 کابل افغانستان)

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد 20 ثور 1392 دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

سیمینار سه روزه برای طرح دید گاه های هیأت مؤسسان نهضت اسلامی افغانستان وشورای حامیان قدس شریف در رابطه به قضایای کشوروجهان اسلام

اعضای موسسین نهضت اسلامی افغانستان

مرامنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

مکثی برکارکردهای اخیر نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف طی گردهمآیی در کابل حملات وحشیانه اسرائیل بر نوار غزه را تقبیح کردند

طی یک‏گردهمآیی امضای‏پیمان‎امنیتی‏با‏آمریکا‏مردود‏دانسته‏شد

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد 1391/5/27

پیوست تقویمی میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و تاسیس مجدد نهضت اسلامی افغانستان مبارکباد!

جایگاه قدس، تجاوز صهیونیزم و مسؤولیت امت مسلمه در برابر آن

راهپیمایی کودکان 1387 (ديگر کودکان را نکشيد!)

فلسطین خاستگاه انبیاء (علیهم السلام) به مناسبت روز جهانی قدس 1387

در انتظار ایوبی دیگر... پیام مولوی محمد مختار مفلح رئیس کمیسیون مراسم برگزاری روز جهانی قدس 13/7/1386 کابل- افغانستان

کنفرانس علمی و تحقیقی به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هجري خورشيدي

تاریخ به داوری مي‌نشیند

عروسک و تمثال بوش و اولمرت به آتش کشيده شدند

راه پيمايي بزرگ مردمي‌در کابل به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هـ. ش

براي نخستين بار کابل و شماري از ولايات کشور شاهد راهپيمايي و برگزاري محافل روز جهاني قدس بود

برای اولین بار در تاریخ افغانستان از روز جهانی قدس با برگزاری راهپیمایی تجلیل به عمل آمد

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از طرف رهبري نهضت اسلامي‌افغانستان بزرگداشت به عمل آمد

روز جهانی قدس و روند شکل گیری آن در افغانستان

ایستگاه معراج یادواره خونین فلسطین

بعد دینی وسیاسی قدس و اثرات اشغال آن بر کل جهان اسلام

اسرائیل نابود می شود

مروری بر تاریخ سرزمین فلسطین و حاکمیت عرب و اسلام بر آن

آجندای رژیم صهيونيستي و برنامه‌های توسعه طلبانه آن در منطقه

سکوت مسلمانان در باب یهودی سازی قدس شریف

توضیح و تجلیل از روز جهانی قدس

مروری بر نقض حقوق مذهبی مردم فلسطین

تحولات منطقه و شصتمین سالگرد تشکیل سازمانهای صهیونیستی

روند تغییر مالکیت اراضی فلسطینی

درسهایی از نبرد لبنان

قضیه فلسطین و توطئه های پشت پرده آن

انتفاضه سنگ

حمایت از حزب الله حمایت از اسلام است

اسرائیل زبان جهاد را خوب می‌فهمد

نهضت اسلامي ‌افغانستان طلایه دار کیان امت اسلامی

راه نهضت اسلامی افغانستان

ساختار اجتماعی از دیدگاه نهضت اسلامی افغانستان

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دست‌کم ۷ نفر در پی انفجار موتری ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

هویت اسلامی قدس شریف تغییر ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.