طراحي و پياده سازي بيزراد birzad.ir
 
 
  
دوخطی بیش نیست؛ خط معامله با اشغال گران و خط مردم و مقاومت اسلامی !...
 
 
نواراطلاع رساني
 

 

 

 

آمار پايگاه

• تعداد بازدید: 7378056

• تعداد بازدیدکننده: 6603723

• تعداد بازدید امروز: 2766

• کاربران آنلاین: 210

 
 

در انتظار ایوبی دیگر... پیام مولوی محمد مختار مفلح رئیس کمیسیون مراسم برگزاری روز جهانی قدس 13/7/1386 کابل- افغانستان

برادران و خواهران اشتراک کننده در همایش بزرگداشت از روز جهانی قدس نخست از همه مهمترین تحفه سردار دو عالم و منجی بشریت را به لفظ (السلام علیکم و رحمة الله و برکاته) خدمت شما پیشکش نموده و از یکایک شما به خاطر حضور و سهمگیری تان در این رسالت بزرگ تشکری می‌کنم.

عزیزان! شما می‌دانید که جنگ‌های صلیبی که ذریعه شاهان فرانسه، جرمنی و انگلیسی و همه‌ي اروپا به راه افتاد و مسیحیتی که گویا پیام آور صلح و مهربانی بود به پیمانه‌اي خون ریخت که کم وقت تاریخ نظیر آن را بیاد دارد. نماز گزاران مسجد اقصی چنان فجیع به قتل رسیدند که سرها و دست های بریده در برکه های خون شنا مي‌کردند.

بلی صلاح الدین ایوبی آمد و آن خط سیاهی که سپاه صلیبی بدنبال خود کشیده بود را با شمشیر از دامن تاریخ مسلمین زدود.

عزیزان!

امروز صلیبی های دیروز رفته اند، صلاح الدین هم چهره در نقاب خاک کشیده و در جبل قاسیون دمشق آرمیده است. اما قدس هنوز در بند است، اسیر است، و انصرتاه سر مي‌دهد! چرا؟ برای چی؟ چرا این همه خون کسیکه از حلقوم او لا إله إلا الله محمد رسول الله بلند است هدر، ارزان، رایگان و هیچ مي‌ریزد؟ چه گناهی مرتکب شده ایم؟ دیروز ریچارد قلب الأسد وبدوئن صلیب بدوش بالای مان هجوم مي‌آورد و امروز کاوبایی های تگزاس از پشت گاو بر گشته از آغاز جنگ های صلیبی مي‌ترساند مان؟ مگر بهای نفت جهان اسلام از پیپسی بالا رفته است؟ مسلمانان چه جرمي‌کرده اند؟ سرزمین چه کسی را اشغال کرده اند؟ دارایی های کدام ملتی را دزدیده اند؟ کشور های کدام امتی را مستعمره خویش ساخته اند؟

مگر این مسلمانان بوده که سالها افریقا را بهره کشی نموده و مردمان آن قاره را به بردگی کشانده اند؟ مگر مسلمانان بودند که دو جنگ جهانی خانمان سوز را به دنیا ارمغان آورده اند؟ مگر این مسلمانان بودند که از دانش و تکنالوژی در جهت کشتار مردم دنیا استفاده به عمل آوردند؟ آیا این مسلمانان بودند که با خراب نمودن خانه و کاشانه دیگران پایتخت کشور های خود را معمور ساختند؟ بروید جستجو کنید... بیشترین آسیب متوجه کدام امتی است؟ در افریقا چرا این مسلمانان مورد آسیب و آزار قرار دارند؟ در اروپا تیغ ظلم و بیداد، سینه چه کسی را هدف گرفته است؟ در آسیا در چند نقطه علیه مسلمانان توطئه جریان دارد؟

عزیزان!

اگر به نگاه عمیق ببینیم دیگر قدس شریف برای ما که در اینجا قرار داریم یک قضیه کوچک و محدود نیست، فلسطین و قدس از اقیانوس شمالی تا جزیره جاوا کشیده شده است، کشور های اسلامي ‌همه فلسطین اند و آبروی مسلمانان همانا قدس شریف است...! این دنیای امریکایی مآب مغرب زمین به دو نگاه دنیا را مي‌بیند، یک نگاه نگاه مادی است، نگاهی است که ریشه در تعصب کور مذهبی، سود جویی، شهوت رانی، ساختن خود به بهای سوختن دیگران دارد، در این نگاه همه عالم تفسیری مادی دارد، از این دیدگاه زمانی عدل خوب است اگر ثروتی را ببار آرد، آزادی دوست داشتنی است به شرطی که لاقیدی را سر دهد، زیست با همي‌زمانی درست است اگر جیبی را پر از پولی بکند. اگر این شرایط نبود اصول انسانی یاد شده به پشیزی نمي‌ارزد.

مگر دنیای غرب کور است که این همه قتل و کشتار و بی عدالتی بیشتر از نیم قرن را نمي‌بیند؟ مگر کر است که فریاد مظلومانه صدها و صدها انسان بی گناه را نمي‌شنود؟ و یا هم لال است که تا حال حرف حقی از این حنجره های کثیف بلند نمي‌گردد؟ همه مي‌دانیم که این معیار های دو گانه غربی است که به این جنایات قوت و نیرو مي‌بخشد. اسرائیل چون ژاندارم و داروغه دنیای غرب است که بر روی شاهرگ های معنوی ومادی جهان اسلام مستقر گردیده است، این اسرائیل چون حیات دینی، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام را زیر تهدید دارد و در نبود آن جهان اسلام دارای همه توانمندی ها مي‌گردد به هر بهایی برای غرب ارزشمند است! اگر در پای این موجود پلید، آزادی عدالت و صلح قربانی مي‌گردد، چون برای امتداد سود پرستی و شهوترانی لجام گسیخته غرب حیاتی است، باکی نمي‌کند.

از همین رو است که گزارش های روزانه جنایات این رژیم در غرب هیچ رگی را به حرکت نمي‌آورد و هیچ وجدانی در برابر این بیداد برای داد خواهی حرفی نمي‌زند.

برادران مسلمان!

این است غرب و در رأس آن امریکا و انگلیس، که خود در آنچه از جنایت در فلسطین اتفاق مي‌افتد شریک مي‌باشند و امید هیچ نوع خیری برای قدس از سوی آنان متصور نیست. پس تکلیف ما چیست؟ سکوت در برابر هر آنچه در حق مسلمانان مي‌رود؟  آیا همین سکوت و تسلیم شدن راه نجات است؟ مگر آخرین دسته از مسلمانان در اندلس با سکوت خود در برابر صلیبی ها نجات یافتند؟ آیا تسلیم شدن آنان رقت قلب ویا ترحمي‌در دل صلیبی ها بر انگیخت؟ هرگز! امروزه هیچ نشانی از آنان بر جای نیست، هیچ کسی از شعله‌ی انتقام مسیحیت صلیبی نجات نیافت بقیه را از زبان تاریخ دنبال کنید.

راه در برابر ظلم وبیداد را قرآن به صراحت لهجه برای مان معرفی نموده است ”اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله علی نصرهم لقدیر“ احیاء روحیه جهاد است که پشت کفر را بلرزه در آورده و مستکبر را در سر جایش مي‌نشاند. غرب حامي‌اسرائیل با بهانه آوردن جنگ با تروریسم چهره مخوف انتقام جویانه خود را مي‌خواهد در نقاب بکشد، اما این تروریسم شصت ساله خود، در شرق میانه را هنوز نمي‌خواهد بپذیرد! مي‌کشد و فرمان مي‌دهد که تسلیم باشید، اشغال مي‌کند و مي‌گوید لب به شکوه نگشایید، خانه ها را تخریب و مزارع را نابود مي‌کند و مي‌گوید اعتراضی نکنید! اما ما مي‌گوییم که بیایید با احیای روحیه جهاد و تبلیغ وسیع این وجیبه برای این روش غرب بدیلی پیش کش کنیم.

عزیزان گرامی!

تجلیل از روز جهانی قدس در افغانستان گر چند ظاهراً در فاصله های دور جغرافیایی از قدس شریف و فلسطین و صفوف گرم جهاد و مقاومت قرار دارد، اما از این دیدگاه که فلسطین و قدس شریف هنوز در اذهان و قلوب مردم مسلمان ما زنده است و فراموش شدنی نیست و امروز با شعار های تکبیر از یاد آن تجلیل به عمل مي‌آید، افغانستان را مي‌برد در جوار قدس، این نعره ها دیگر در بن گوش شارون های اسرائیلی بسان چکش مي‌خورد و نشه ی اشغال آنان را به کابوس مبدل مي‌کند.

عزیزان مسلمان!

ایمان کامل داریم که قدس یکبار دیگر از چنگال پلید صهیونیزم آزاد خواهد شد، صلاح الدین ایوبی ای باز خواهد آمد و دستان اشغال گران را از شانه شان خواهد برید، اما چه زیباست که در صفحات کتاب فتح مبین آزادی مسجد الأقصای اسیر نام و قیام مردم مسلمان، مجاهد و غیور افغانستان نیز بدرخشد و نسل های آینده مان به همت پدران شان ببالند و آزادگی را همواره عزیز بدارند.

برادران مسلمان!

همان گونه که خطبه ی اولین جمعه در قدس لرزه در وجدان مسلمانان انداخت و ایشان را متوجه مسئولیت شان نمود، امروز به یاد داشته باشیم که تغافل در برابر بیداد بیداد گر، ظلم بر خود است. به امید روز جمعه ای که اولین خطبه ای را در قدس شریف به زبان یکی از صالحان امت بشنویم.

عزیزان مؤمن! نزدهم اگست امسال، چهلمین سالگرد آتش سوزی مسجد الأقصی توسط یک یهودی تروریست بود، مسجد الأقصی در زیر اشراف و نظارت کیان صهیونیستی به آتش کشیده شد و نماد اسلامي‌و شعار جهاد و مقاومت جهان اسلام، منبر صلاح الدین ایوبی طعمه ی حریق گردید! در دهه قبل نماز گزاران در یک مسجد از سوی یک تروریست رژیم تروریستی اسرائیل به رگبار ماشیندار بسته شد، پیوسته انسان های مظلوم که هیچ نوع گناهی نکرده اند همه روزه به خاک افتیده و دامنه های مسجد الأقصی را با خون خود لاله پوش مي‌کنند، هم اکنون کندن کارهای وسیعی در زیر بنای مسجد الأقصی از سوی رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دارد در عرصه ی بین المللی این رژیم زراد خانه های بزرگ اسلحه ذروی را در اختیار دارد و خود را به هیچ تعهدی پابند نمي‌داند، کشور های منطقه هر یک به نحوی زیر تهدید و تعدی این رژیم قرار دارند، این رژیم در مجاورت با حرمین شریفین مکی و مدنی با لاقیدی هایی که تا به حال با قضایا برخورد کرده و هتک حرمت هایی که در حق مقدسات مسلمانان در قدس شریف انجام داده و با سابقه جنایات خود نظیر آنچه در کشتار گاه صبرا و شتیلا مرتکب گردیده و با سفاکی هایی که حتی با انسان های نظیر شیخ شهید احمد یاسین دریغ نورزیده است به هیچ صورت قابل اعتماد، تحمل و گذشت نیست، زیرا زمانی که افعی درخانه جا داشته باشد آرامش حرام و نجات فقط و فقط همان کوبیدن سر افعی است و بس.

برادران عزیز و مسلمان!

این رژیم برای اعمال دژخیمانه خود و برای تداوم جنایات و افزودن به سیه کاری های خود به وسایل مختلفی دست مي‌زند، که از جمله جنگ روانی و تبلیغات گسترده و پروپاگند های دروغین، بخش بزرگ آن به شمار مي‌رود. این رژیم بدون شک با برخورداری از کمک های کشور های مسیحی و دشمن با اسلام و کشتار مردم بی دفاع این فکر را تبلیغ کرده که انگار این رژیم شکست ناپذیر و ارتش آن جز فتح و پیروزی چیز دیگری را نمي‌شناسد. واقعیت این است که این رژیم تا حال با آنچه با کشورهای عربی روبرو گردیده جنگ بوده که یا برخاسته از حرکت های محدود و محلی بوده و یا منبعث از روحیه ناسیونالیستی عربی، نه جهاد که لرزه در بنیاد ظلم مي‌افگند، آنچه تا حال پوزة این رژیم را به خاک مالیده مقاومت جهاد گران نظیر عز الدین قسام، عبد القادر حسینی، شیخ احمد یاسین و صد ها مجاهد بوده و نه حرکتهای لیبرالی و ناسیونالیستی. اخیراً زیر نظر دنیا، مقاومت و جهاد حزب الله لبنان، حقانیت این معادله را ثابت ساخت و برای رژیم فهماند كه اگر امت اسلامي‌قیام را از قرآن الهام بگیرد و با زاد و توشه تقوی در مسیر جهاد گام بگذارد، دژخیمي‌به سان اسرائیل را در مانده و وامانده ساخته و در برابر شکوه پیروزی خود مات و مبهوت مي‌سازد.

عزیزان!

مي‌خواهم رک و راست بگویم که ما در برابر قضایای جهان اسلام تا حدود زیادی بی تفاوت باقی مانده ایم و حساب خود را از برادران خود در کشمیر، سومالی، الجزایر، عراق، فلیپین، بوسینا، کوسوفو و در رأس همه، قضیه قدس شریف جدا کرده ایم و یا به تعبیر دیگر جدایمان کرده اند! اکنون عزیزان بجا مي‌دانیم تا به اصل خود برگردیم و روزگار وصل خویش را باز بجوییم.

برادران مسلمان ومجاهد!

آنچه برای ما به عنوان ملتی که با جهاد آشنا و با الفبای مقاومت بلد است به عنوان وجیبه مطرح است این است که با زنده نگهداشتن روحیه جهاد، از فلسطین به حمایت برخاسته و همواره از طرق مختلف بر حامیان این رژیم، خطرناک بودن حمایت بی قید وشرط از آن را گوشزد نماییم. در برابر آنچه به نحوی به منافع رژیم اسرائیل بر مي‌گردد، حساس بوده و این تحریم را از عرصه سیاسی شروع تا عرصه های اقتصادی و اجتماعی تداوم بخشیم.

در برابر آنچه به تحریک و دسیسه سازی رژیم در منطقه ذریعه کشور هایی که در نقش پیش مرگ آن نظیر امریکا و انگلیس و حلفای آن کار مي‌نمایند، بسان آشوب آفرینی و تنش و تشنج زایی مقاومت کرده و نا بسامانی ها و هرج و مرج در عالم اسلام را فقط کار و توطئه سازمان یافته اسرائیل دانسته و به جدیت خطر این دشمن انسانیت اذعان کرده و راه های جلوگیری آن را بسنجیم.

برادران مسلمان!

امروز بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان فرا رسیدن روزی را انتظار مي‌کشند که سپاه اسلام یکبار دیگر به حریم مقدس مسجد اقصی پا گذاشته و جراثیم صهیونیزم را از ساحت مقدس آن جاروب نمایند ونصر و فتح مبین که الله متعال به آن وعده سپرده را به چشم ببینند، قیام شما قیامتی است که ظالم را به پیشگاه عدل الهی به محکمه مي‌کشاند و بر بنیاد کاخ استبداد لرزه خواهد افگند و پشت مستکبران را خواهد لرزاند «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم».

 
 

 

امکانات
تعداد بازدید: 1809
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان

 

سایر صفحات

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دوشهید؛ یک تفکر، یک راه همایش یک روزه بازشناخت اندیشه های دو مرد مکتب جهاد و شهاد؛ شهید پرفیسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود شهید

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با مولوی مفلح

متن سخنرانی مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف درشست وپنجمین سالروز یوم النکبة 15 می 1948 ( 25/2/1392 کابل افغانستان )

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان وشورای حامیان قرس شریف در رابطه به قضایای مهم کشور وجهان اسلام به مناسبت شست وپنجمین سالروز یوم النکبة( روز فاجعه ) 15 می 1948 - ( 25/2/1392 کابل افغانستان)

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد 20 ثور 1392 دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

سیمینار سه روزه برای طرح دید گاه های هیأت مؤسسان نهضت اسلامی افغانستان وشورای حامیان قدس شریف در رابطه به قضایای کشوروجهان اسلام

اعضای موسسین نهضت اسلامی افغانستان

مرامنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

مکثی برکارکردهای اخیر نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف طی گردهمآیی در کابل حملات وحشیانه اسرائیل بر نوار غزه را تقبیح کردند

طی یک‏گردهمآیی امضای‏پیمان‎امنیتی‏با‏آمریکا‏مردود‏دانسته‏شد

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد 1391/5/27

پیوست تقویمی میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و تاسیس مجدد نهضت اسلامی افغانستان مبارکباد!

جایگاه قدس، تجاوز صهیونیزم و مسؤولیت امت مسلمه در برابر آن

راهپیمایی کودکان 1387 (ديگر کودکان را نکشيد!)

فلسطین خاستگاه انبیاء (علیهم السلام) به مناسبت روز جهانی قدس 1387

کنفرانس علمی و تحقیقی به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هجري خورشيدي

تاریخ به داوری مي‌نشیند

عروسک و تمثال بوش و اولمرت به آتش کشيده شدند

راه پيمايي بزرگ مردمي‌در کابل به مناسبت روز جهاني قدس 13/7/1386هـ. ش

براي نخستين بار کابل و شماري از ولايات کشور شاهد راهپيمايي و برگزاري محافل روز جهاني قدس بود

برای اولین بار در تاریخ افغانستان از روز جهانی قدس با برگزاری راهپیمایی تجلیل به عمل آمد

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از طرف رهبري نهضت اسلامي‌افغانستان بزرگداشت به عمل آمد

روز جهانی قدس و روند شکل گیری آن در افغانستان

ایستگاه معراج یادواره خونین فلسطین

بعد دینی وسیاسی قدس و اثرات اشغال آن بر کل جهان اسلام

اسرائیل نابود می شود

مروری بر تاریخ سرزمین فلسطین و حاکمیت عرب و اسلام بر آن

آجندای رژیم صهيونيستي و برنامه‌های توسعه طلبانه آن در منطقه

سکوت مسلمانان در باب یهودی سازی قدس شریف

توضیح و تجلیل از روز جهانی قدس

مروری بر نقض حقوق مذهبی مردم فلسطین

تحولات منطقه و شصتمین سالگرد تشکیل سازمانهای صهیونیستی

روند تغییر مالکیت اراضی فلسطینی

درسهایی از نبرد لبنان

قضیه فلسطین و توطئه های پشت پرده آن

انتفاضه سنگ

حمایت از حزب الله حمایت از اسلام است

اسرائیل زبان جهاد را خوب می‌فهمد

نهضت اسلامي ‌افغانستان طلایه دار کیان امت اسلامی

راه نهضت اسلامی افغانستان

ساختار اجتماعی از دیدگاه نهضت اسلامی افغانستان

 

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی شورا

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف ...

 . عنوان بخش: فعالیت های شورا

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

دفتر ولایتی نهضت اسلامی ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اقامت دایم عربستان؛ ۸۰۰ هزار ...

 . عنوان بخش: سمینارها و نشست ها

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تظاهرات و ادای نماز جنازه ...

 . عنوان بخش: گالری صوت و فیلم

فیلم شماره 2

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...

 


كليه حقوق رسمي اين پايگاه متعلق به شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف مي باشد.